Modiga Lotta tillriksdagen!
Rohkea Lotta eduskuntaan!

Nina Söderlund – kokenut kaupunginvaltuutettu kertoo millaista on ollut tehdä kanssani töitä kaupunginvaltuustossa ensin på svenska ja sitten suomeksi:

Under mina 25 år som fullmäktigeledamot i olika kommuner har jag sett många lokal- politiker komma och gå. Lotta Laaksonen skiljer sig tydligt från mängden på ett positivt sätt.

De flesta fullmäktigemedlemmar jag upplevt, oberoende av parti, har inte varit speciellt aktiva, och några har inte ens orkat delta i möten. Jag minns särskilt bra en man i Åbo som aldrig sade någonting alls på full- mäktigemötena, men han blev om- vald många gånger. Kunde inte för- stå det, men en gång var jag med honom i hans vita Lada då vi besökte flera förorter i Åbo. Överallt kom folk fram till honom för att berätta om sina bekymmer. Han lyssnade och lovade kontakta ansv- arig tjänsteman i staden. Det gjorde han också. För många mänskor var denna tystlåtna men lyssnande på- litliga man den enda kontakten in i stadens labyrinter. Sådana politiker behövs också!

Under tiden jag jobbade vid Nor- diska rådet blev jag bekant med en härlig vänsterpolitiker som var med- lem i det danska parlamentet. Jette var en sprakande glad mänska som ville förändra världen, med små steg. Hon ville bl.a. få mera parkerings- platser för cyklar i Köpenhamns centrum. Då ingenting hände trots

hennes och många andras krav, började hon parkera sin egen cykel på bilarnas parkeringsplatser. Poli- sen tog henne i förhör gång efter annan, men det passade sig ju inte att kasta en parlamentariker i but- kan så hon fick fortsätta med sina protester. Publiken applåderade, och så småningom började cykelparke- ringarnas antal öka.

Vad har detta med Lotta Laakso- nen att göra? Lotta har också en stark vilja att förändra världen och hon gör det också. Hon lyssnar på mänskor som vill berätta om sina bekymmer, hon är inte rädd för auk- toriteter, hon avskyr orättvisor och sätter aldrig sig själv i centrum. Hon har fått otroligt mycket till stånd på kort tid. Medan andra ännu funderar på vad man borde göra så har Lotta redan hunnit samla 5000 namn (för att förhindra utvisningen av ett offer för mänskohandel) och vandrat upp till ministern. Samtidigt som hon jobbat mot många andra orättvisor.

I vår region blir Li Andersson in- vald förhoppningsvis igen som röst- magnet, men hon behöver en varm- hjärtad kunnig och stark kvinna vid sin sida: Lotta!

”Li och Lotta –

den duon är svår

att stoppa!”

Nina Söderlund

medlem i Pargas fullmäktige och stadsstyrelse (Vänstern) Ramsö, Nagu

********************************

Olen ollut 25 vuotta valtuutettuna useassa kunnassa ja nähnyt lukuisia paikallispoliitikkoja. Lotta Laaksonen erottuu positiivisesti joukosta.

Useimmat valtuutetut, puolueesta riippumatta, eivät ole olleet kovin aktiivisia, ja kaikki eivät ole edes jaksaneet käydä kokouksissa. Muistan erityisesti miehen, joka ei kos- kaan puhunut Turun valtuustossa, mutta hänet valittiin aina yllätyk- sekseni uudestaan. Lakkasin ihmet- telemästä vasta, kun kerran olin hänen kyydissään (Ladassa tietysti) Turun lähiöissä ja näin kuinka ih- miset riensivät kertomaan hänelle huolistaan. Hän kuunteli tarkkaan ja lupasi ottaa yhteyttä asiaa hoita- vaan virkamieheen. Niin hän myös teki. Monelle ihmiselle tämä hiljai- nen, mutta luotettava ja kuunteleva mies oli heidän ainoa tie kaupungin labyrintteihin. Tällaisia poliitikkoja tarvitaan myös!

Ollessani työssä Pohjoismaiden neuvostossa tutustuin ihanaan tanskalaiseen vasemmistolaiseen parlamentaarikkoon, Jetteen. Hän oli aina iloinen ja halusi muuttaa maailmaa, askel askeleelta. Jette halusi mm. että Kööpenhaminan keskustassa olisi ollut enemmän parkkipaikkoja polkupyörille. Kun mitään ei tapahtunut hänen ja

monen muun painostuksesta huoli- matta, Jette alkoi pysäköidä pyöränsä autojen parkkipaikoille. Poliisi kutsuttiin aina paikalle, mutta kuulustelujen jälkeen Jette sai jatkaa protesteja, koska eihän kansan- edustajaa sopinut heittää putkaan. Yleisö hurrasi ja pikku hiljaa alkoi tulla enemmän parkkipaikkoja pyö- rille Kööpenhaminan keskustassa.

Mitä tekemistä tällä on Lotta Laaksonen kanssa? Myös Lotta haluaa muuttaa maailmaa ja hän tekee sen myös. Hän kuuntelee ihmisiä, ei pelkää auktoriteetteja, hän ei siedä epäoikeudenmukai- suutta, eikä koskaan aseta itseään keskiöön. Hän on saanut uskomat- toman paljon aikaan lyhyen ajan sisällä. Sillä aikaa kun muut fun- deeraavat, Lotta on jo ehtinyt kerätä 5000 nimeä (liittyen ihmis- kaupan yhden uhrin karkoituksen estämiseksi) ja käynyt ministerin puheilla. Samaan aikaan hän on taistellut monen muun vääryyden estämiseksi.

Meidän alueella Li Andersson va- litaan toivottavasti äänikuningatta- rena taas eduskuntaan, mutta hän tarvitsee rinnalleen sydämellisen, osaavan vahvan naisen: Lotan!!

”Li ja Lotta,olkoon se totta!”

Nina Söderlund

Paraisten valtuuston ja kaupunginhallituksen jäsen (Vas) Ramsö, Nauvo