Sain kutsun yrittäjäaiheiseen paneeliin Paimioon Esko Kivirannan, Ville Valkosen, Saku Nikkasen ja Silvia Kosken seuraan.
Oli helppo puhua aiheesta, josta tietää paljon – olenhan kokeillut niin toiminimi-, osakeyhtiö- ja osuuskuntayrittämistä, tälläkin hetkellä kaikissa muodoissa mukana. Yrittänyt, onnistunut, epäonnistunut, velkaantunut, maksanut, opiskellut oppisopimuksessa kirjanpitäjäksi, opettanut oppisopimusoppijia, toiminut ammattikoulujen työharjoittelu ohjaajana, jne. Lähes kaikista esiintulleista puheenaiheista minulla oli omakohtaista kokemusta, joka taisi muilta melko pitkälti kuitenkin puuttua.
Erityisesti näen mikro- ja pienyrittäjyyden tärkeänä voimavarana yhteiskunnassamme.  Jotta yrittäjyyden työllistävää vaikutusta voitaisiin tehostaa, tulisi erityisesti keskittyä tukemaan alkuvaiheen haasteissa ja ensimmäisten työntekijöiden palkkaamisessa.
1-5 työntekijän yritys on hyvin riskialtis yrittäjälle työntekijän sairastuessa.  Siksi mielestäni valtion tulisi ottaa koppi kaikesta sairaslomista ensimmäisestä päivästä eteenpäin.  Työntekijän tulisi vastata Kelalle sairastumisensa syystä, ei yrittäjälle.  Yrittäjä voi tällä hetkellä joutua tilanteeseen, jossa joutuu tekemään useamman henkilön työt ja samalla ehkä luopumaan kuukausiansiostaan.
Valtion ottaessa vastuun henkilöstön sairasteluista mahdollistaisi työntekijöiden palkkaamisen riskittömästi.  Tämä vaikuttaisi myös osatyökykyisten palkkaukseen, sillä yrittäjän riski etsiä rekrytoida työvoimaa, jonka on mahdollisuus jäädä sairaslomille tai esim äitiyslomalle olisi pienempi.
Oman “yrittäjäohjelmani” pääpointit:
– Työntekijöiden sairaslomista vastuu valtiolle, jotta yrittäjä ei joudu tekemään kahden töitä
– Yrittäjälle mahdollisuus sairastaa
– 3 ensimmäisen työntekijän palkkaukseen tukea
– Palkkatukiprosentteja ja aikoja pitäisi tarkastella uudestaan
– Paikallisuuden tukeminen
– Pienemmät alv:t aloille, jotka tukevat paikallisuutta ja ympäristötavoitteita eli esim korjausalat ja käsityöalat
– Ostovoiman ja työvoiman vahvistamiseksi mahdollistetaan paremmin erilaiset työsopimukset – kaikki eivät voi hyvin 8-16 työssä
Tässä vielä yrittäjät.fi tilastoa yrittäjien työllistävästä merkityksestä:
Suomessa on 294 965 yritystä (Tilastokeskus, yritysrekisteri 2020) pois lukien maa-, metsä- ja kalatalous. Ne työllistävät 1,4 miljoonaa ihmistä ja tuottavat veroja, joilla maksetaan palveluita kaikille. Yrityksistä 93 prosenttia on alle 10 hengen yrityksiä.
Koko 2000-luvulla uudet työpaikat Suomessa ovat syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Vuosina 2001–2019 pk-yritykset loivat työpaikkoja yli 160 646 hengelle. Näistä työpaikoista 81 095 syntyi alle 50 hengen yrityksiin. Yritysten 445 miljardin euron liikevaihdosta yli puolet (57,5 %) syntyy pk-yrityksissä ja pk-sektorin osuus BKT:sta on runsaat 40 prosenttia.
Yrityksistä alle 10 työntekijän yrityksiä on 274 562 eli 93,1 prosenttia. Pienyrityksiä on 16 632 (5,6 %), keskisuuria 3 109 (1,1 %) ja suuryrityksiä 662 (0,2 %). Yksinyrittäjiä on 194 000.