Asunnottomien yössä julkistamme vetoomuksen Turun kaupungille, tarttua asunnottomuuden ongelmakohtiin:

Vetoomus Turun kaupungille

Olemme vuosien ajan seuranneet asunnottomien arkea Turussa niin kolmannen sektorin perspektiivistä, kuin kaupungin työntekijöinä.  

Esimerkkejä henkilöistä, jotka ovat tällä hetkellä asunnottomina:

  • Päihteetön nainen ei puolen vuoden aikana ole saanut asuntoa Turun kaupungin sosiaalitoimen kautta, vaan joutuu asumaan Sillankorvan yömajalla.
  • Nuori luottotiedot menettänyt mies on ollut asunnottomana 4 vuotta ilman sosiaalitoimen puuttumista tilanteeseen.

TVT on Turun kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, joka nimeää arvoikseen asiakaslähtöisyyden, avoimuuden, rehellisyyden, osaamisen, vastuullisuuden, oikeudenmukaisuuden ja yhteistyön.  TVT:n vastuu asuntojen jonojen oikeudenmukaisessa purkamisessa, sekä asunnottomuuden hoidossa Turussa on olennainen.  Olemme todistaneet kuitenkin useita tilanteita, joissa asunnoton henkilö ei saa asuntoa TVT:ltä.   Kyseenalaistamme toimintakäytännön, millä perusteilla TVT jakaa asuntoja hakijoille.  Myös on ongelmallista ja huonoa asiakaspalvelua, että TVT ei tiedota hakijoita mitenkään asunnonhaun etenemisestä. 

Asunnottomuus pitkittyneenä altistaa päihdeongelmille, väkivallalle, rikollisuudelle, mielenterveysongelmille ja syrjäytymiselle, sekä aiheuttaa ongelmia myös asunnottomien läheisille ja omaisilla.  Asunnottomuus tulee aina kalliimmaksi kaupungille ja yhteiskunnalle, kuin asunnottomuuden hoitaminen.

  • Vaadimme Turun kaupunkia ottamaan asunnottomuustilanne välittömään tarkasteluun ja puuttumaan epäkohtiin asunnon etsinnässä.
  • Vaadimme Turun kaupunkia välivuokraamaan asuntoja päihteettömille asunnottomille.  Päihteettömyyttä seurataan Sillankorvan yömajalla.
  • Turun kaupungin tulee vaatia TVT:ltä toimenpiteitä jonojen purkamiseen, sekä priorisoimaan akuutti asunnon tarve erityisesti pitkittyneessä asunnon haussa.