Työssään taitava ja pidetty Paraisten kaupungin työntekijä, toimintakeskus Kiikarin toiminnanohjaaja Niina Keihäs on nukkunut pois läheistensä läsnäollessa, pitkän sairauden uuvuttamana.

Hänen viimeinen työnsä Paraisten kaupungin hyväksi oli raskas. Oikeudentuntoisena ihmisenä hän koki velvollisuudekseen tuoda esiin jo vuosia Paraisten kaupungin työilmapiiriä painaneita asioita. Näistä asioista ei ollut helppo puhua, sillä esimiesten taholta asioiden käsittelyä vaikeutettiin kohtuuttoman pitkillä käsittelyajoilla, sekä ”hukkaamalla” sähköposteja ja asiakirjoja.

Vuosi sitten tieto sairaudesta saavutti hänet ja samalla hän päätti avautua aiheesta ja nostaa piilossa pidetyt asiat julkisuuteen. Tilanne on ollut useiden henkilöiden – virkamiesten ja poliitikkojen tiedossa, mutta kukaan ei ole toiminut asian eteen tarvittavalla panoksella.

Tavatessamme viime maaliskuussa sain kuulla työuupumukseen johtaneen raskaan ryöpyn liittyen Paraisten sosiaalitoimen johtajuuden ongelmiin. Tutkin asiaa ja pinnan alta löytyi johtajuuden osalta paljon osaamattomuutta, huolimattomuutta ja myös tarpeettoman psyykkisen kuormituksen aiheuttamista.

Tekemäni aloitteen johdosta sosiaalitoimen johtaja vaihdettiin, mutta muut johtajuusongelmat jäivät käsittelemättä aikuissosiaalityön pohjalta. Keihäs teki vielä aluehallintovirastoon ilmoituksen, johon tuli päätös tämän vuoden alussa, vain alle viikon ennen kuolemaansa hän sai tietää, että hänen valituksensa on käsitelty ja otettu vakavasti avissa.

Avin raportti oli selkeä. ”Työntekijät kuormittavat työssään terveyttä vaarantavalla tavalla.”  2015 alkaen tehtyihin työsuojeluilmoituksen ei oltu puututtu riittävällä otteella.

Kaupunginjohtaja on saanut saman sisältöisen kopion, kuin aviin tehdyt viralliset ilmoitukset koskien sosiaalitoimenjohtaja ja aikuissosiaalityön lähiesimiestä. Niitä ei ole käsitelty tähän päivään mennessä vaikka kaupunginjohtajan olisi pitänyt käsitellä ne välittömästi.  Kaupunginjohtaja soitti sairaslomalla olleelle Keihäälle lokakuussa kertoakseen, että ”ei ollut huomannut” alkuvuodesta lähetettyjä sähköpostia ja kirjallista ilmoitusta sisäisen postin kautta. Siitä huolimatta asiaa ei käsitelty kaupungin toimesta hänen elinaikanaan.

Syyskuussa Keihäs laati myös kokonaisvaltaisen kyselyn/ilmoituksen kaupunginhallitukselle, jota ei painostusyrityksistäni huolimatta (tein vielä aiheesta 13.11. kiireellisen valtuustoaloitteen) käsitelty hänen elinaikanaan.

Tässä tilanteessa sosiaalijohtajan rooli olisi tarkastella aikuissosiaalityön lähiesimiehen riittävää työosaamista ja -kykyä ja tarttua asiaan. Myös henkilöstöpäällikkö ja kaupunginjohtaja ovat rikkoneet työsuojelulakia.
Asiaa ei voi haudata työntekijän mukana ja jatkaa kuin ei mitään olisi tapahtunut

Tärkeintä on, että oikeus toteutuu.

Edelleen huonona jatkuva tilanne heijastuu  henkilöstön lisäksi asiakkaisiin ja heidän kotitilanteisiinsa. Palveluita on puuttunut.
Henkilöstön hyvinvointi, minkä tulee olla esimiesten yhteinen päämäärä, heijastuu positiivisesti asiakkaisiin. Henkilökunnan jaksaminen ja innostus johtaa toiminnan kehittämiseen.

Näyttää siltä, että asioita tapahtuu ainoastaan julkisuuden kautta. Mitään ei tapahdu, jos käsittely jätetään viranomaisten muistin varaan ja suljetun oven taakse. Minä en kuitenkaan ole unohtamassa ja aion muistuttaa aiheesta niin kauan ja usein, kuin on välttämätöntä, sekä seurata loppuun asti, että asia hoidetaan!

Näyttää siltä, että media on ainoa tapa saada oikeutta Keihään työlle. Hänen viimeisiä toiveitaan oli, että asia ei painu unholaan, eikä kukaan työntekijä ja asiakas joudu enää tästä syystä kärsimään.

Niina Keihäs oli Paraisten todellinen sankari! Hän uurasti kaupunginjohdon hankalaksi leimaaman yksikön kautta totuuden esiin tuomiseksi ja lopulta uupui taakan alla. Näin ei olisi saanut käydä. Meidän pitää nousta näkyvästi esiin ja tukea niitä, jotka uskaltavat avata suunsa ”tuulimyllyjä vastaan”!