Pakkovalinnat tuhoavat luontoa!

 

Köyhä, etenkin perusturvan varassa elävä, ei voi valita mitä tai mistä hän ostaa. Hänellä ei ole varaa olla eettinen. Penituloinen, kuten opintotuella, työmarkkinatuella tai takuueläkkeellä elävä, joutuu valitsemaan kaikkein halvimman, epäterveellisen ja ei niin ekologisen vaihtoehdon. Voidaan puhua pakkovalinnoista. Ei köyhä voi miettiä ostostensa ympäristövaikutuksia. Kun rahaa on vähän, joutuu elämään epäterveellisesti ja luontoa saastuttavasti. On pakko ostaa helposti rikkoutuvia kaukana tehtyjä tuotteita, jotka eivät ole ympäristöystävällisiä, kun ei ole varaa ostaa lähellä tuotettua kalliimpaa tuotetta.

 

Kohtuuhintaisen asumisen mahdollistaminen ja julkisen liikenteen kehittäminen ovat ilmastotekoja.

 

Pienituloisella ei ole varaa uuteen autoon ja usein hän joutuu elämään kauempaan kasvukeskuksista. Jos on pakotettu ajamaan vanhalla autolla, niin se saastuttaa uutta autoa enemmän. Jos joutuu asumaan syrjäseudulla, ei voi käyttää julkista liikennettä. Asuminen kasvukeskuksissa on kallista, ja siksi moni köyhä joutuu asumaan syrjäseudulla ja ajamaan vanhalla autolla. Voidaankin sanoa, että kohtuuhintaisen asumisen mahdollistaminen kasvukeskuksissa on ympäristöä suojeleva teko, koska kasvukeskuksissa ihminen voi käyttää julkista liikennettä. Julkista liikennettä tulee kehittää sujuvammaksi, ympäristöystävällisemmäksi ja esteettömämmäksi. Lähiseudun joukkoliikenteen pitää olla maksutonta. Mitä enemmän ihmiset käyttävät julkista liikennettä, sitä paremmin ilmasto voi. Julkisen liikenteen pitää tulevaisuudessa kulkea sähköllä.

 

Kun panostamme sosiaaliturvaan ja julkisiin palveluihin, niin suojelemme luontoa.

 

Jos takaamme kaikille inhimillisen toimeentulon, niin suojelemme samalla luontoa. Silloin kaikilla on mahdollisuus valita terveellinen, lähellä tuotettu ja luontoa vähiten kuluttava vaihtoehto. Kaikilla on oltava tulotaso, joka takaa ihmisarvoisen elämän. Jos jokaisellaon oikeus laadukkaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, niin ihmiset sairastavat vähemmän ja pysyvät kauemmin työkykyisinäMitä vähemmän eriarvoinen yhteiskunta on, sitä vähemmän on rikollisuutta ja pahoinvointia. Mitä vähemmän köyhyysrajan alapuolella eläviä ihmisiä on, sitä vähemmän on niitä, joiden on pakko valita ympäristöä kuluttava vaihtoehto.

 

Inhimillinen toimeentulo kaikille turvaa talouskasvua ja suojelee ympäristöä.

 

Tiedetään, että pienituloiset eivät voi säästää, eivätkä ostaa luksustuotteita. Mitä paremman toimeentulon takaamme pienituloisille, sitä isompi osa yhteiskunnan rahoista menee kulutukseen. Tämä kasvattaa bruttokansantuotetta ja edistää ihmisten hyvinvointia. Meidän tulee nostaa selvästi perusturvan tasoa, mm. työmarkkinatukea, kansan- ja takuueläkettä, pienimpiä äitiys- ja sairauspäivärahoja, opintotukea sekä kodinhoidon- ja omaishoidon tukea. Asiakkaan maksamia sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja tulee myös selvästi alentaa. Nämä maksut (sote-palveluiden asiakasmaksut, kela-kyytien omavastuut ja lääkekulut) ovat Suomessa Pohjoismaiden suurimipia. Ne ovat iso syy eläkeläisten ja työttömien köyhyyteen. Kansaeläkeindeksin jäädyttämisestä tulee luopua.

Rauhansuojelu on sekä ihmisoikeus- että ympäristöteko

Asevarustelu saastuttaa. Rauhansuojelu on sekä ihmisoikeus- että ilmastoteko. Käyttäkäämme siis mieluummin rahaa siihen, että takaamme jokaiselle inhimillisen toimeentulon ja oikeuden hyviin palveluihin, kuin aseisiin. Haittaverot suojelevat luontoa. Käyttäkäämme haittaveroja, jotka eivät kohdistu pienituloisiin. Kaivosteollisuuden tukemista tulee vähentää. On arvovalinta mihin rahamme käytämme. Rahaa on. Käyttäkäämme sitä ihmisten hyvinvointia parantavalla ja luontoa suojelevalla tavalla. Kunnioitetaan kaikkien ihmisoikeuksia.

On aika pysäyttää ilmastonmuutos!

 

Ilmastonmuutos tapahtuu nyt. Ei ole aikaa viivytellä siihen puuttumista. Tarvitaan tekoja. Puheiden aika on mennyt. Tulevan eduskunnan on muutettava Suomen linja luontoa suojelevaksi. Seuraavan eduskunnan on puututtava ilmastonmuutokseen, parannettava ihmisten sosiaaliturvaa, puututtava eriarvoisuuteen, luotava uutta työtä ja panostettava sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä koulutukseen. Hyvä sosiaaliturva kaikille on ihmisoikeus- ja ilmastoteko. Siten suojelemme ympäristöä ja vähennämme eriarvoisuutta.