”Lunta tulvillaan on raikas talvisää!”. Talvinen keli on vallannut nyt Etelä-Suomenkin. Kuntien, kuten Vantaan kaupungin, on syytä pitää hyvää huolta niin autoteistään, kaduistaan kuin kevyen liikenteen väylistään. Hyvä teiden ja katujen kunnossapito kannattaa, sillä se ennaltaehkäisee kaatumisia ja kolareita. Jos kunnat pitävät hyvää huolta teistä ja kaduistaan, niin terveydenhoito kiittää ja kuntalaiset pysyvät työkykyisinä.

Erityistä huomiota pitää kiinnittää katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapitoon. On myös huolehdittava julkisen liikenteen pysäkkien ja asemien hiekoittamisesta ja auraamisesta. Esimerkkinä. Joskus bussiin meno ja bussista poistuminen on vaikeaa, kun pysäkin luona on iso valli lunta. Invapaikoille ei saisi kasata lunta, ja pitää muutenkin huolehtia siitä, että niille pääsee esteettömästi.

Hyvä teiden ja katujen kunnossapito on yhdenvertaisuus- ja esteettömyysteko, sillä se parantaa vammaisten, vanhusten ja lapsiperheiden mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan ja heidän mahdollisuuksiaan harrastaa ulkoilua sekä liikuntaa. Kuntien kannattaa siis pitää hyvää huolta teistään, sillä se tuo pitkän päälle säästöä. Kunnat voisivat lahjoittaa ikäihmisille kaatumaesteet kenkiin.

Talvi on erityisen vaikeaa aikaa vammaisille ja ikäihmisille. Kuntien tulisikin muistaa, että asiakas saattaa talvella tarvita enemmän vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain mukaisia matkoja (eli kuljetuspalvelumatkoja). Olisikin hyvä siirtyä siihen, että asiakas voisi valita kuukausikohtaisen matkakiintiön käyttämisen sijaan vuosikiintiön käyttämisen. Silloin asiakkaalla olisi mahdollisuus käyttää kesällä säästyneitä matkojaan talvella. Vantaan ”kaupungin lisäksi Vantaan alueella liikennealueita hoitavat myös Väylävirasto (mm. valta-, kanta- ja kehätiet), Finavia (lentoaseman ympäristön katualueet) ja yksityiset tiekunnat (yksityistiet).”

Vantaan kaupungin sivut katujen kunnossapidosta löytyvät osoitteesta https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/ embeds/vantaawwwstructure/136878_kunnossapitoluokat_vantaa_2017.pdf.

Vantaan katujen ja teiden kunnossapitoluokitus löytyy osoitteesta https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/  embeds/vantaawwwstructure/136878_kunnossapitoluokat_vantaa_2017.pdf.

Artikkeleita aiheesta: https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/1657495/, https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/1298189/ ja https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/1614035/.

 

#kuntavaalit2021 #kuntavaalit, #Elina2021, #kuntavaaliehdokas #vasemmisto #Vantaa, #VasVantaa, #KaikkienKuntavaalit, #YhdenvertaistaPalveluaKaikille

Kuvan mahdollinen sisältö: 1 henkilö, istuu ja hattu, tekstissä sanotaan vasemmisto LÄNSI-VANTAA HYVÄ TEIDEN KUN- NOSSAPITO EH- KÄISEE KAATUMI- SIA JA KOLAREITA! Elina Nykyri Kuntavaalieh- dokas (vas.), Vantaa