Jokaisella lapsella ja nuorella, mutta myös aikuisella, on oltava oikeus harrastaa kulttuuria, taiteita ja liikuntaa. Kaikilla, taloudellisesta tilanteesta riippumatta, pitää olla vapaa-aikanaan jotain mielekästä tekemistä. Keskityn kirjoituksessa yli 18-vuotiaiden vähävaraisten ihmisten tilanteeseen. Lapsista ja nuorista olen jo kirjoittanut. Ja kirjoitan myöhemmin lisää.

Liikunnan, kulttuurin ja taiteiden harrastaminen on hyvä keino ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja sairastumisia. Toki myös sote-palveluilla on tässä iso rooli. Kulttuurin, taiteiden ja liikunnan harrastaminen parantaa tutkitusti hyvinvointia ja terveyttä.

On myös tärkeää, että julkinen liikenne on toimivaa, vähäpäästöistä, esteetöntä ja edullista käyttäjilleen. Kohtuuhintainen, vähäpäästöinen, esteetön ja toimiva joukkoliikenne on tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja ympäristöteko. Pienituloisenkin pitää voida harrastaa liikuntaa, kulttuuri ja taiteita sekä matkustaa lähiseudun julkisella liikenteellä. Se ei saa olla kiinni rahasta.

Jos kunta haluaa rohkaista vähävaraisia kuntalaisia käyttämään joukkoliikennettä ja harrastamaan liikuntaa, kannattaa sen ottaa mallia Tampereesta ja ottaa käyttöön aktiivipassi. Aktiivipassia voivat Tampereella hakea kaikki pitkään toimeentulotukea saaneet kuntalaiset.  Passilla voi ostaa julkisen liikenteen sekä kunnan liikuntapalveluiden lippuja. Aktiivipassilla voi myös päästä maksutta joihinkin kunnan pyörittämiin museoihin.

Aktiivipassissa on idea, että sen avulla vähävarainen (toimeentulotuen saaja) voi edullisesti käyttää julkista liikennettä ja harrastaa liikuntaa, kulttuuria sekä taiteita. Passi toimii siten, että vuoden aikana saa ladata passille 100 euroa, ja se maksaa asiakkaalle 10 euroa. Vuodessa voi aktiivipassin ladata kahteen kertaan. Yksi lataus kustantaa 5 euroa, ja sillä saa passille ladattua 50 euroa.

Jos, ja kun, pääsen Vantaan valtuustoon, teen valtuustoaloitteen aktiivipassin käyttöönotosta Vantaalla. Vantaan kirjastoista olisi myös hyvä voida lainata pääsylippuja museoihin ja erilaisiin tapahtumiin. Jos Vantaa ottaa käyttöön aktiivipassin, voitaisiin passi mielestäni myöntää kaikille, jotka ovat saaneet/saavat pidempään toimeentulotukea ja niille, jotka voivat todistaa elävänsä pysyvämmin perusturvan varassa, eli saavat esimerkiksi takuu- ja kansaeläkettä, työmarkkinatukea, opintotukea tai peruspäivärahaa. Pidemmän päälle voisi myös kasvattaa aktiivipassin rahasummaa, eli sitä miten paljon passille voi saada rahaa.

Aktiivipassin lisäksi kunnan kannattaa ottaa käyttöön Kaikukortti. Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja esimerkiksi festivaaleille, teatteriin tai konsertteihin. Kortilla voi myös hankkia maksutta kansalais-, työväen- ja aikuisopiston kurssipaikkoja. Kaikukortin myöntää kunnan sosiaalitoimi tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleville yli 18-vuotiaille. Vantaalla vasemmistoliitto on jokin aika sitten tehnyt valtuustoaloitteen Kaikukortin käyttöönotosta. Asiaa selvitellään parhaillaan kaupunginhallituksessa.

Jos kunta ottaa käyttöön sekä aktiivipassin että Kaikukortin, voivat vähävaraiset hyödyntää aktiivipassia joukkoliikenteessä ja kunnan liikuntapalveluissa. Kaikukorttia he voisivat puolestaan käyttää kulttuuri- ja taidepalveluissa. Vähävarainen kuntalainen voisi siis hakea kunnalta sekä aktiivipassia että Kaikukorttia.

Pidemmän päälle kunnan kannattaa siirtyä kuntalaisille maksuttomaan lähiseudun joukkoliikenteeseen, kuten esimerkiksi Tallinnassa on. Kunta voisi myös harkita museo-, kuntosali- ja uimahallikäyntien maksuttomuutta kuntansa asukkaille. Tämä rohkaisisi kuntalaisia liikkumaan sekä käyttämään julkista liikennettä yksityisautoilun sijaan. Ihmiset olisivat terveempiä ja yksityisautoilu vähäisempää. Tämä helpottaisi etenkin pienituloisten kuntalaisten elämää, kun heidän ei tarvitsisi hakea erikseen oikeutta käyttää kunnan liikuntapalveluita ja julkista liikennettä edullisesti.

Tietoa Tampereella käytössä olevasta aktiivipassista: https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/toimeentulotuki/aktiivipassi.html ja https://mikkoaaltonen.fi/tampereella-on-aktiivipassi-vaikka-kaikki-eivat-sita-muista/. Lisää tietoa Kaiku-kortista: http://www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti.

#Vantaa, #Kuntavaalit2021, #Elina2021,#Vasemmisto