Puheenvuoroni Vasemmistoliiton puoluevaltuustossa 21-22.11.20.

Hyvä kokousväki. Kunnissa tehtävät päätökset vaikuttavat paljon meidän vammaisten ja läheistemme arkeen.

Tarvitsemme oikeat palvelut oikeaan aikaan. On tehtävä lakia kunnioittavia, yksilöllisiä ja pääasiassa pysyviä päätöksiä. Palveluista ja niiden hakutavoista tulee tiedottaa hyvin. Kuntiin on palkattava palveluohjaajia.

Kuntien omia sekä osto- ja palvelusetelipalveluita pitää valvoa nykyistä paremmin. Jos epäkohtia esiintyy, on korjaustoimiin ryhdyttävä niin pian kuin mahdollista. Koska väestö ikääntyy vauhdilla, tarvitaan lisää esteettömiä asuntoja. Vammaisuus ei katoa, kun täyttää 65. Oikeus vammaispalveluihin on iästä riippumatonta.

Vammaisten oppilaiden on voitava käydä lähikoulua ja heidän on saatava tarvitsemansa tuki opinnoissaan. Ryhmät eivät saa olla liian suuria. Kouluissa tulee olla riittävästi henkilökuntaa, kuten koulunkäynninohjaajia. Tarvitaan paitsi yleisopetusta, myös pienryhmä- ja erityisopetusta.

Työtoiminnan epäkohdat tulee korjata, Työtoimintaan osallistumisesta saatavan työosuusrahan on ylitettävä osallistumiskustannukset.

Kuntiin on hyvä perustaa esteettömyys- ja vammaisasiamiesten virat, sekä ottaa käyttöön osallistava budjetointi, anonyymi rekrytointi ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi. Kuntien tilojen on oltava esteettömiä.

On ekologisesti, taloudellisesti ja inhimillisesti järkevää panostaa joukkoliikenteen esteettömyyteen, vähäpäästöisyyteen ja kohtuuhintaisuuteen. Hyvä teiden kunnossapito parantaa esteettömyyttä, rohkaisee kuntalaisia liikkumaan sekä ehkäisee kolareita ja kaatumisia.

Valtuuston kokousten verkkolähetykset tulee tekstittää. Se hyödyttää mm. huonokuuloisia, kuuroja ja maahanmuuttajataustaisia. Joka kunnassa pitää olla vammaisneuvosto. Sille on syytä myöntää läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksissa.

Mitä enemmän ehdokkaita listoillamme on, sitä varmempi on vaalivoittomme. Rohkaisenkin vähemmistöihin kuuluvia, kuten vammaisia ja heidän läheisiään, lähtemään ehdolle. Toivon, että huomioitte nämä asiat vaaliohjelmassa ja kampanjoinnissa. Tsemppiä tärkeään työhön ja kiitos.