Kriisin aikana on tärkeää, ettemme jätä ketään yksin

 

Nyt kun yhteiskunnassa on koronan takia poikkeustila, on entistä tärkeämpää, että välitämme toistamme. Vaikka meidän on pidettävä sosiaalista etäisyyttä, voimme olla henkisesti toisiamme lähellä, esimerkiksi netin tai puhelimen välityksellä. Me voimme soittaa toisillemme tai olla yhteydessä sosiaalisen median tai sähköpostin avulla. Ulkoilua yhdessä jonkun kanssa ei ole myöskään kielletty, kunhan muistetaan turvaväli. On erityisen tärkeää, että huolehdimme läheisyydessämme olevista vanhuksista ja vammaisista ihmisistä sekä muista paljon apua tarvitsevista. Pidetään yhdessä huolta siitä, että kaikki saavat tarvitsemansa avun.  Nyt on yhteiset talkoot. Me selviämme, kun toimimme yhdessä. On tärkeää, että kaikki välttävät turhaa ihmisten parissa kulkemista ja pidämme toisiimme etäisyyttä, kun on välttämätöntä tavata. On tärkeää, että ihmiset hoitavat lapsiaan kotona ja tekevät etätyötä aina, kun se on mahdollista.

 

Koronan takia on yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmiin kuuluviin pysyttävä kotona, se voi pelastaa henkiä

 

On oikeasti tärkeää, että noudatamme viranomaisten ohjeita. Korona on erityisen vaarallinen yli 70-vuotiaille ja pitkäaikaissairaille, eli riskiryhmiin kuuluville. Viranomaisten antamat ohjeet ovat juuri heidän suojelemisekseen. Yli 70-vuotiaat ja riskiryhmiin kuuluvien on pysyttävä kotona. Siten he voivat auttaa yhteiskuntaa ja pelastaa henkiä, omansakin. Kaupassa ja apteekissa voi toki käydä., jos ei saa ketään muuta käymään niissä puolestaan. On tärkeää, että ihmiset tarjoavat nyt rohkeasti asiointiapua lähellään oleville pitkäaikaissairaille, iäkkäille ja vammaisille ihmisille. Isommalla joukolla ei ole hyvä tavata ja yli 10 hengen tapaamiset ovat kiellettyjä.

 

Pidetään huolta työntekijöiden jaksamisesta ja näytetään myös palkassa se, että arvostamme vuoksemme ahertavia

 

Meidän tulee pitää huolta vuoksemme työtä tekevien jaksamisesta, mm. opettajat, poliisit, hoitajat, lääkärit, siivoajat, kaupan kassat, lastentarhaopettajat, henkilökohtaiset avustajat, taksinkuljettajat ja julkisesta liikenteestä huolehtivat. Naisvaltaisiilla aloilla työskentelevät ansaitsevat nykyistä paremman palkan. Näytetään arvostuksemme puheiden lisäksi myös palkassa. Maassamme on lisäksi runsaasti omaishoitajia, jotka saavat työstänsä vain pienen korvauksen ja tekevät työtänsä ympäri vuorokauden. Heitä pitää ruveta arvostamaan enemmän ja heidän jaksamiseensa tulee panostaa. Omaishoidon palkkioiden suuruudet tulee yhdenmukaistaa ympäri Suomea, samoin tukien myöntömiskriteerit. Tuesta on tehtävä lakisääteinen. Sen myöntäminen ei enää saa olla kiinni kunnan rahatilanteesta. Tässä kriisissä on pidettävä huolta omaishoitajien jaksamisesta ja läheisten sekä kuntien työntekijöiden tulee auttaa heitä tarpeen mukaan. Omaishoitajia ei saa jättää yksin.

 

Emmehän tarvitse ulkonaliikkumiskieltoa?

 

Eihän viedä tilannetta siihen, että pitää määrätä ulkonaliikkumiskielto? ”Ulkonaliikkumiskielto ja liikkumisen rajoitukset ovat seuraava vaihe, ellei suosituksia kokoontumisista ja sosiaalisten kontaktien välttämisestä nyt noudateta, totesi pääministeri Marin. Olen itse riskiryhmää ja pysyn kotona. Siten autan parhaiten. Me selviämme tästä, mutta vain yhdessä toimimalla.

 

Väliaikainen perustulo voimaan ja helpotuksia kuntien perimiin asiakasmaksuihin

 

Eduskunnan tulee säätää voimaan, ainakin väliaikaisesti perustulo, jotta kaikki tulevat toimeen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ovat todella korkeita, ja moni pienituloinen joutuu vaikeuksiin, jos joutuu pidemmäksi aikaa sairaalahoitoon. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto on 689 euroa vuodessa, lääkekatto 578 euroa vuodessa ja terveydenhuollon matkojen maksukatto on 300 euroa vuodessa. Se tekee yhteensä yli 1500 euroa vuodessa. Lisäksi haasteena on se, että asiakasmaksukatto ei sisällä osastohoitoa, vaan jokaisesta laitoshoitovuorokaudesta joutuu maksamaan, vaikka maksukatto olisi täynnä. Maksu on tuolloin noin puolet normaalista vuorokautta kohden eli noin 50 euroa vuorokaudessa. Kuntien tuleekin tässä tilanteessa myöntää kaikille sairaalaan joutuville vapautus osastohoidon maksuista. Myöskin on myönnettävä vapautus lasten päivähoidon maksuista, jos vanhemmat hoitavat lasta kotona.

 

Monille pienituloisille perheille on haasteena se, ettei kotona koulua käyville tarjota kouluruokaa. Kuntien tuleekin antaa kotikoulua käyville avustus ruoan hankkimista varten. Tällainen avustus on annettava ainakin pienituloisille perheille, joissa on kouluruokailun piirissä oleva lapsi tai nuori. Kuntien ei tule periä erillistä maksua asiakkaalta siitä, että kotihoito hoitaa asiakkaan puolesta kaupassa käynnin ja apteekissa asioinnin.

 

Kuntien on kartoitteva ihmisten avuntarpeet, eikä ketään saa jättää yksin

 

On tärkeää, että sosiaaliviranomaiset kartoittavat ihmisten avuntarpeet, erityisesti iäkkäiden, vammaisten ihmisten, asunnottomia, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ja pitkäaikaissairaiden avuntarpeet. Samoin on tärkeää, että nuorisotyöntekijät kartoittavat nuorten avuntarpeet ja koulujen opettajat pitävät aktiivisesti yhteyttä oppilaisiinsa. Ketään ei saa jättää yksin, eikä rahanpuute saa johtaa siihen, ettei saa tarvitsemiaan lääkkeitä ja ruokaa. Ihmisten kuntouttamisesta on pidettävä huolta etäterapian tai kotikäyntien avulla.

 

Hyvin vähän on puhuttu tämän kriisin vaikutuksista vammaisiin ihmisiin. Heidän on saatava tarvitsemansa apu, tulkkauspalvelut ja kuntoutus tämän kriisinkin aikana. On tärkeää, että vammainen henkilö saa tarvitsemansa henkilökohtaisen avun, asuipa hän palvelutalossa tai missä muualla tahansa. Avustajien jaksamisesta on pidettävä huolta ja kunnan järjestettävä heille heidän tarvitsemansa suojavarusteet. Jos avustaja sairastuu, on kunnan viime kädessä järjestettävä vammaiselle ihmiselle hänen tarvitsemansa apu.

 

Lopuksi jotain positiivista

Meillä ei ole hätää ja voimme tehdä monia asioita

 

Tällä hetkellä meillä ei Suomessa ole mitään hätää. Voimme nauttia kauniista ulkoilmasta kaverin kanssa, kunhan emme mene sinne missä on paljon ihmisiä. Voimme esimerkiksi katsoa elokuvia, jumpata kotona, jutella sukulaisten ja ystävien kanssa mm. puhelimella. Nyt on aikaa tehdä sellaista, mitä ei yleensä ehdi koskaan tehdä.

 

Me pärjäämme, kun toimimme yhdessä ja noudatamme viranomaisten antamia ohjeita. Rakkautta ei ole kielletty, ulkoa ei ole kielletty, ystävyyttä ja rakkautta ei ole kielletty. Kotona käsin harrastamista, lukemista ja opiskelemista ei ole kielletty. Pidetään toisiimme yhteyttä ja varmistetaan, ettei kukaan jää ilman apua. Ei jätetä ketään yksin.

 

Alla olevassa kuvassa kirjoittaja istuu punainen paita päällä pyörätuolissa ja kuvatekstinä: ”EI JÄTETÄ KETÄÄN YKSIN JA NOUDETATAAN VIRANOMAISTEN OHJEITA. Jokaiselle on turvattava hänen tarvitsemansa apu ja riittävä toimeentulo. Siksi on otettava käyttöön perustulo ja jätettävä perimättä asiakasmaksuja. Huolehdita toisistamme, erityisesti paljon apua tarvitsevista.” Kuten pääministerimme on todennut. ”Me selviämme tästä, yhdessä.”