Äänestäjä, muista ainakin nämä asiat ehdokasta etsiessäsi,

 • Monimutkaisiin ongelmiin ei ole helppoja ratkaisuja; se, joka niitä yrittää tarjota, tuskin on asioista sitäkään vähää perillä.
 • Hyvä ehdokas on valmis kuuntelemaan asiantuntijoita silläkin uhalla, että joutuu nöyrtymään oman tietämättömyytensä edessä.
 • Politiikon arvostettavimpia ominaisuuksia ovat sosiaaliset ja interpersoonalliset taidot ja kompromissi- ja yhteistyövalmiudet. Poliitikon tulisi kyetä kuuntelemaan kansalaisten huolenaiheita ja sitoutua niiden ratkaisemiseen. Poliitikolle katsotaan myös eduksi hyvät esiintymistaidot, älykkyys, lahjomattomuus ja rehellisyys. (Murray, 2015.)
 • Vaadi ehdokkaaltasi heidän väitteidensä tueksi lähteitä ja riippumatonta tutkimustietoa; jos et niitä saa, vaihda ehdokasta.
 • Suomi ei voi jarruttaa kansainvälisesti isoja murroksia, kuten palvelujen digitalisoitumista tai tekoälyn ja robotisaation kiihtyvää kehittymistä.
 • Suomalaiset ovat arvoiltaan ja identiteeteiltään tutkitusti melko samankaltaisia; vastakkainasettelu on monin paikoin liioiteltua.
 • Suomi on osa kansainvälistä yhteisöä; eristäytymispolitiikka ei ole Suomen kaltaiselle pienelle maalle uskottava vaihtoehto.
 • Koulutus on lukuisilla mittareilla yhteiskunnan tärkeimpiä investointeja; nykyhallitus leikkasi koulutuksesta 670 miljoonaa euroa.
 • Suomen on oltava mukana ratkaisemassa isoja globaaleja kysymyksiä, kuten ilmastonmuutosta tai ydinaseriisuntaa; mitä ripeämmin ja esimerkillisemmin, sen parempi.
 • Maahanmuutto on ilmiö, joka ei tule poistumaan rajat sulkemalla; se maa, joka onnistuu maahanmuuttajien yhteiskunnallisessa integroimisessa, menestyy.
 • Tasa-arvoinen yhteiskunta on tutkimusten mukaan paitsi hyvinvoiva myös tasaisesti vauras.
 • Sovittuja kansainvälisiä sopimuksia, kuten YK:n ihmisoikeuksien julistusta, on noudatettava myös silloin, jos ne uhkaavat esimerkiksi valtioiden välisiä kauppasuhteita.
 • Jonkin puolueen suosiminen tai sivuuttaminen historiallisiin syihin tai imagoon vetoamalla on harkitsematonta; painoarvoa on syytä antaa puolueen vaaliohjelmalle sekä ehdokkaan arvoille, periaatteille ja perustelluille henkilökohtaisille näkemyksille.
 • Muista, että äänestämiskäyttäytyminen on (tunne)psykologiaa; valintaan vaikuttavat niin ehdokkaan ulkonäkö kuin äänestäjän tarve hakea ehdokkaasta itsevarmuuden, lämmön ja paineensiedon signaaleja. Ole tietoinen näistä mekanismeista.
 • Suomalaisten mielestä maamme tärkeimmät menestystekijät ovat koulutus, luonto ja luovuus; on ainoastaan luonnollista, että niihin myös panostetaan.
 • Suomi on mitatusti maailman tai Euroopan paras tai kärjen tuntumassa vakaudessa, turvallisuudessa, vapaudessa, hallinnossa, alhaisessa rikollisuudessa, korruption vähyydessä, lehdistönvapaudessa, inhimillisessä hyvinvoinnissa, perusoikeuksien suojelemisessa, onnellisuudessa, tasa-arvossa, alhaisessa köyhyydessä, tuloerojen mataluudessa, ilmanlaadussa, inhimillisen pääoman määrässä, lukutaidossa, digitaalisissa palveluissa, yritysmyönteisyydessä, puhtaassa teknologiassa, lapsiin kohdistuvassa oikeudenmukaisuudessa, vastasyntyneiden elinajanodotteessan, liikunta-aktiivisuudessa, kahvinjuonnissa ja saarten määrässä. (Tilastokeskus, 2019.) Unohda siis kohtuuttomat pelottelupuheet siitä, että Suomessa asiat olisivat kurjasti tai menossa jatkuvasti heikompaan suuntaan.

Onnea etsintään!