Syyriassa Al-Holin leirillä on suomalaisia lapsia, joista ainakin kaksi on orpolasta. Ehdottoman tärkeää on, että lapset saadaan turvaan. Tässäkin asiassa itse asia ja sen tärkeys on unohdettu ja lasten kannalta tärkeällä asialla on ryhdytty tekemään politiikkaa.

Helsingin Sanomien haastatteleman ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomisen lausumista on vedettävissä se johtopäätös, että joidenkin ulkoministeriön virkamiesten on vaikea hyväksyä nykyhallituksen poliittista ohjausta. Tämä tuli haastattelusta esiin venäläisten viisumiasiaa koskevasta kannanotosta. Tuominen on kertonut Haaviston kehottaneen ottamaan käyttöön mahdollisimman joustavat menettelyt venäläisten viisumien hakemisessa.

Tuomisen mukaan ulkoministeriön venäläisiin kohdistuneet tiukentuneet viisumiehdot perustuvat Schengenin viisumisäännöstöön, joka on suoraan Suomessakin sovellettavaa lainsäädäntöä. Tuomisen mukaan ulkoministeriön on noudatettava Schengenissä yhteisesti sovittuja määräyksiä eikä Haaviston poliittisia näkemyksiä.

Schengen-valtioissa on poikettu Schengenin sopimuksesta poliittisilla päätöksillä, jos maan edun on katsottu sitä vaativan. Esimerkiksi Ruotsi ja Tanska ottivat vastoin sopimusta rajavalvonnan käyttöön, kun maiden edun katsottiin sitä vaativan.

Tämän hallituksen yksi merkittävimmistä poliittisista tavoitteista on työttömyyden vähentäminen ja työllisyyden kasvattaminen. Venäjän kanssa käytävällä rajakaupalla ja Venäjältä suuntautuvalla matkailulla on siinä oma tärkeä roolinsa. Virkamiesten tehtävänä tulisi olla mainittujen tavoitteiden tukeminen, ei uhmaaminen. Ei ole edes väitetty, että turvallisuussyyt olisivat edellyttäneet viisumikäytännön kiristämistä. Virkamiesten omat poliittiset näkemykset eivät myöskään saa vaikuttaa heidän työhönsä.

Hämmentävää on Tuomisen ja Haaviston välisen luottamuksellisen neuvottelun vuotaminen tiedotusvälineelle. Aiheellisesti voidaan kysyä, voiko Haavisto tulevaisuudessa käydä Tuomisen kanssa luottamuksellisia neuvotteluja.