Tässä muutama pikainen ensikommentti presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuheeseen.

 

Niinistö: ”Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia ja on johdattamassa meitä arvaamattomiin seuraamuksiin. … Toinen suuri kysymys koskee maailman jakautumista ja erityisesti Kiinan ja Yhdysvaltojen suhdetta.

Kommentti: Eihän nämä kaksi ole toisistaan riippumattomia. Se, kuinka ja mihin periaatteisiin tukeutuen maailma jakautuu, kuka minkäkin puolen/periaatteen valitsee, ratkaisee ihmiskunnan kohtalon, ts. määrittääkö ihmiskunnan haasteiden jäsentämistä geopolitiikka – aseellinen voima vastaan voima – vai ekopolitiikka – kohtuus kaikessa, kaikille, kaikkialla, alati. Lähtökohtana EI voi olla George H. W. Bush’in julistus Riossa vuonna 1992: ”Our way of life is not negotiable!” Se on juuri se, mistä on neuvoteltava!

Niinistö: ”Euroopan on havahduttava. Panostus asetuotantoon ei ole tarpeen vain tarvittavan avun takaamiseksi. Sitä tarvitaan vakuuttamaan, että Eurooppa on vahva. Vahva, ei sotiakseen, vaan taatakseen rauhan.”

Kommentti: Euroopan on todella havahduttava! Asevarainen turvallisuus ei koskaan takaa rauhaa vaan valmistaa sotaan. Eurooppa selviää vain ja vain jos se pystyy osoittamaan muulle maailmalle ajatuksellisesti ja toiminnallisesti ekologiseen realismiin tukeutuvan rauhanomaisen tien kohtuutalouden toteuttamiseksi.

Niinistö: ”Venäjän vaatimus estää Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys merkitsi pyrkimystä muuttaa vallitseva tilanne ja luoda Eurooppaan harmaa etupiirivyöhyke (a grey sphere of interest). Pelkkä vaatimus muutti meidän asemaamme niin, että paikoilleen jääminen olisi vienyt kaiken uskottavuuden Nato-optioltamme.”

Kommentti: Olemme nähneet Suomen tien kansainvälisen yhteistyön sillasta puskurivyöhykkeeksi (cordon sanitairen) ja nyt USA/NATOn eturintamamaaksi (frontier country). Eihän meidän olisi tarvinnut jäädä paikalleen. Olisimme voineet kieltäytyä jäämästä harmaaksi etupiiri/puskurivyöhykkeeksi ja palata sillanrakentajiksi viemään eteenpäin eurooppalaista turvallisuusarkkitehtuuria ETYK:in pohjalta, nyt kuitenkin globaalisti. Sitähän Sauli  Niinistö vielä itsekin kannatti joku vuosi sitten.

Niinistö: ”Suomi määritti itse asemansa ja tulee myös jatkossa niin tekemään.”

Kommentti: Suomi kansakuntana EI määritellyt asemaansa, koskapa kansanäänestystä ei järjestetty. Jatkossa Suomi ei tule enää määrittelemään asemaansa: sen määrittelee USA/NATO:n Arktisen alueen intressit sekä raaka-aineiden että liikenneväylien hallinnasta sekä NATOn yhä laajenevat globaalit tehtävät.

Niinistö: ”Suomen turvallisuus on nyt aiempaakin vakaammalla pohjalla. Perustukset olivat hyvässä kunnossa jo ennen Nato-jäsenyyttä. Jopa niin, että tuo Suomen malli saa nyt kovasti huomiota; ”suomalaistuminen” (Finland’s example) saattaa olla monille kokonaisturvallisuuden osalta hyvä tavoite.”

Kommentti: Usein käytetyn sanonnan mukaan Suomi ei vain kuluta turvallisuutta vaan myös tuottaa sitä. Tämä viestittää – erityisesti muihin Euroopan maihin verrattuna – että meillä on paljon koulutettua reserviä, tykinruokaa USA/NATOn käytettävissä. Tämäkö on ”suomalaistamista”?

Kuten tiedämme, kokonaisturvallisuus (comprehensive security) merkitsee yhteiskunnan toimintojen turvallistamista, ts. militarisoimista, EI laaja-alaista turvallisuutta, siis yhteiskunnan toimintojen turvaamista, ts.  yhteisvastuun ottamista kaikkien turvallisuudesta.

Niinistö: ”Etenkin Pohjoismainen turvallisuusyhteisö on edennyt pitkän harppauksen. Yhteistapaamisemme Yhdysvaltain ja Ukrainan presidenttien kanssa ovat tiivistäneet kykyämme saumattomaan yhteistyöhön. Toisaalta ne ovat osoittaneet, että meidän pohjoismainen yhteytemme tunnistetaan ja sitä arvostetaan. Pohjoismaisuudessa on nyt vetoa ja sitä on syytä yhdessä hyödyntää, aina rauhantyöstä talouteen.”

Kommentti: Me rakennamme nyt Pohjoista linnaketta, emme pohjoismaista demokratian linnaa, joka olisi perusta ja malli kansainväliselle kehitykselle. Sotalinnoituksen rakentaminen poistaa mahdollisuutemme  ekologisen demokratian ja sen edellyttämän rauhan edistämisessä.

Niinistö: ”Ruotsin Nato-jäsenyys näyttää nyt etenevän. Tämä täydentää myös Suomen jäsenyyden. DCA-sopimus sekä JEF-yhteistyön tiivistäminen tuovat nekin merkittävää turvallisuuslisää. Suomen turvallisuus on nyt monen lukon takana.”

Kommentti: Tästä olen täysin yhtä mieltä: Suomen turvallisuus on nyt monien, meiltä lukittujen lukkojen takana. Ilmankos nyt on jo kehotettu Suomen reserviläisiä valmistautumaan rintamalle lähetettäväksi.

Niinistö: ”Myös rauhasta pitää puhua. Rauhan asian ajaminen ei ole heikkoutta, toisen posken kääntämistä. Rauha on aina voitto. Voitto elämälle ja normaalille kehitykselle. Se on myös sen tosiasian tunnustamista, että kestävät ratkaisut eivät koskaan verso väkivalloin. Ja aikamme huutaa kestäviä ratkaisuja kovemmin kuin koskaan.”

Kommentti: Juuri näin!

Niinistö: ”Toivotan teille kaikille onnellista alkanutta vuotta ja Jumalan siunausta.”

Kommentti: Samoin toivotan kaikille parempaa uutta vuotta, mutta jumalan siunauksen sijaan tarvitsemme nyt toivonsiunauksen. Meidän tulee olla äärimmäisen kiitollisia siitä, että luonnon itsekehitys on realisoitunut maapallollamme – universumin pienen pienellä hiekkajyväsellä – niin uskomattoman monipuoliseksi ja kauniiksi elämäntekstuuriksi. Sen pyhyys, sen koskemattomuus, sen uudistumisen ylläpitäminen ja edistäminen on ihmisvelvollisuutemme tulevia sukupolvia kohtaan. Toivonsiunaus siis:

Äiti maa siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Kirkastukoon hänen voimansa meille ja olkoon ne meille armollisia. Ilmaiskoon Äiti maa luontonsa meille, jotta kykenisimme ansaitsemaan leipämme rauhaa rakentaen. Luonnon, historian ja ihmishengen nimeen. Aamen, niin tapahtukoon!

Viite:

Niinistö, S. 2024. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe 1.1.2024

https://www.presidentti.fi/puheet/tasavallan-presidentti-sauli-niiniston-uudenvuodenpuhe-1-1-2024/