Kallen sotilaspassi ja paljon muuta esineistöä on esillä Taivalkoskella näyttelyssä, joka esittelee hänen lapsuuttaan ja nuoruuttaan. Näyttely on avoinna kesäkuun loppuun asti. Kiitos kuvasta Aini Vääräniemelle.

Kallioniemi-Säätiö on aloittanut vuoden mittaisen hankkeen, jossa yhdistetään professori Kalle Päätalon arkiston kaksiosainen aineisto ja arkistoimaton aineisto yhdeksi kokonaisuudeksi. Hankkeen tavoite on saada arkisto yhtenäiseksi ja toimivaksi ja parantaa arkiston palveluja.

Hanke hyödyttää paikallisia asukkaita, opiskelijoita, matkailijoita ja tiedemaailmaa sekä Päätalo -faneja. Arkisto vaalii Kalle Päätalon elämäntyötä ja Koillismaan kulttuuriperintöä sekä murretta.

Kalle Päätalo luovutti pääosan arkistostaan Taivalkoskelle vuonna 1998. Hänen kuolemansa jälkeen aineistoa saatiin lisää ja siitä muodostettiin arkiston lisäosa. Myöhemmin säätiölle on luovutettu aineistoa, jota ei ole vielä arkistoitu. Arkistoimaton materiaali inventoidaan, järjestetään, luetteloidaan ja arkistoidaan hankkeen aikana. Yhteenkoplatusta aineistosta muodostetaan kokonaisuus, joka kantaa nimeä Professori Kalle Päätalon Arkisto ja se sijaitsee Päätalo-keskuksessa.

Hankkeeseen sisältyy myös koillismaalaisen kulttuuriperinneaineiston järjestäminen. Aineisto koostuu aiemmin kerätyistä haastatteluista, valokuvista ja tarinoista, jotka kertovat Koillismaan ja etenkin Taivalkosken historiasta ja kulttuuriperinnöstä.

Hankevastaavana toimii Aini Vääräniemi. Hankkeen rahoitus tulee Euroopan maaseuturahastosta ja rahoittaja on Koillismaan Leader-toimintaryhmä Myötäle ry. Leader-toimintaryhmä on rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys, joka rahoittaa yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä yritystukia. Myötäle ry:n toiminta-alueeseen kuuluvat Taivalkosken ja Posion kunnat sekä Kuusamon kaupunki.