Ritva Ylönen taustoittaa väitöskirjansa teemoja Kainuun Sanomissa sunnuntaina julkaistussa kirjoituksessa. Se on osa väitöskirjan ”Tervaksinen toteemi” tarkastustilaisuudessa Tampereen  yliopistossa 1.11.2013 pidettyä alustusta (lectio praecursoria).

Ylönen kirjoittaa Kallen tuovan Iijoki-sarjassaan esille koko inhimillisen elämän kirjon.

”Sen tapahtumat seurauksineen näyttävät nykyaikaan päivitettyinäkin yhä ajankohtaisilta: syrjintä, syrjäytyminen, koulukiusaaminen, eriarvoisuus, köyhyys ja siitä johtuvan häpeän aiheuttamat itsetunto-ongelmat, riittämätön toimeentulotuki ja työttömyysturva, olematon sosiaaliverkosto, yksinhuoltajaäidin paineet, pelko lasten huostaanotoista,  lama-ajan seuraukset, sota-ajan haavoittumisen ja sairaalakierteen kokemukset, irrallisten seksisuhteiden ja sukupuolitautien aiheuttamat syyllisyys ja häpeä, sodanjälkeiset työn- ja asunnonsaantivaikeudet, kulttuuriset sopeutumisongelmat, henkisten paineiden kumuloituminen, mielenterveyden avohoidon ongelmat, mustasukkaisuus, avioliitto- ja erokriisit, vakavien sairauksien syyt ja seuraukset, työpaikkakiusaaminen, potkut työstä…”

Koko kirjoitus Kainuun Sanomissa: http://www.kainuunsanomat.fi/cs/Satellite?c=AMArticle_C&childpagename=KSA_newssite%2FAMLayout&cid=1194853474958&p=1194707079741&pagename=KSAWrapper