Keski-Uusimaassa 30.11. julkaistu kirjoitukseni Miksi Järvenpään kaupunki hallinnoi Perhelän korttelia kiinteistöosakeyhtiönä? nosti esiin muutamia kysymyksiä, joita haluan vielä täsmentää tässä blogikirjoituksessa.

On mielestäni selvää, että kuntalain mukaan silloin, kun kunta ostaa, myy tai vuokraa kiinteistöjä ja toiminta liittyy kunnan maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettujen tehtävien hoitoon, toimintaa ei tule hoitaa yhtiömuodossa.

Järvenpään kaupunki on hankkinut Perhelän tontit korttelin käytön ja rakentamisen järjestämiseksi siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään. Kaupungin tarkoituksena ei ole ollut ryhtyä itse korttelin rakentajaksi tai rakennuttajaksi, vaan myydä tontit eteenpäin rakentajalle tai rakennuttajalle. Kaupungin tarkoituksena ei ole ollut ryhtyä kilpailevaan toimintaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain yleiset tavoitteet kuntalaisten perusoikeuksien toteuttamiseksi eivät ole toteutuneet, kun Perhelän korttelin kiinteistöjä on ryhdytty hallinnoimaan kiinteistöosakeyhtiönä, jonka päätökset ovat salaisia.

Kuntalaisten ja heidän valitsemiensa luottamusmiesten tiedonsaantia ja osallistumista päätöksentekoon on estänyt ja edelleen estää se, että päätökset tekee kiinteistöyhtiö. Kortteliin on käytetty ja edelleen tullaan käyttämään huomattava määrä verovaroja. Kuntalaisten perusoikeuksiin kuuluu voida osallistua ja saada tietää, mihin ja miten verovaroja on käytetty ja tullaan käyttämään.

Mikään ei ole estänyt kaupunkia ostamasta Perhelän korttelin tontteja rakennuksineen tai kaupan jälkeen purkamasta kiinteistöosakeyhtiöitä. Tällöin korttelin hallinto olisi siirtynyt kaupungin luottamusmiehille ja virkamiehille.

On syytä vielä todeta, että Perhelän korttelin tonttien hankintaan ja järjestelyyn liittyvät toimet ovat olleet kovin sekavat, mitä muun ohessa ilmentää viime toukokuussa Kiinteistö Oy Järvenpään liiketalon ja Lujatalo Oy:n välillä tehty kauppakirjaluonnos. Vielä toukokuussa ei ollut päätetty, mitä Lujatalolle myydään. Myykö kiinteistöyhtiö Lujatalolle tontit vai myykö kaupunki Lujatalolle kiinteistöyhtiön osakkeet. Luonnoksesta ilmenevät kummatkin vaihtoehdot.