Financial Times kirjoittaa 03.04.2020 (raakakäännös):

Virus ei paljasta yhteiskunnallisen sovintomme heikkoutta

Radikaalit uudistukset ovat välttämättömiä kaikille toimivan yhteiskunnan muodostamiseksi

Radikaalit uudistukset, jotka kääntävät viimeisen neljän vuosikymmenen vallitsevan poliittisen suunnan, on nyt nostettava pöydälle.

Hallituksille on hyväksyttävä aktiivisempi rooli taloudessa. Hallitusten on pidettävä julkisia palveluita investointina eikä kulutuksena (liabilities) ja etsittävä tapoja vähentää työmarkkinoiden epävarmuutta.

Varallisuuden uusjako on otettava jälleen asialistalle; iäkkäiden ja varakkaiden etuoikeudet asetettava tarkastelun alle. Viime aikoihin asti eriskummallisina pidettyjen poliittisten tavoitteiden, kuten perustulot ja varallisuusverot, saatava mukaan tähän kokonaisuuteen.

Tabu-rikkovia toimenpiteitä, joita hallitukset toteuttavat yritysten ylläpitämiseksi sulun aikana, verrataan perustellusti sellaiseen sota-ajan talouteen, jota länsimaat eivät ole kokeneet viimeisten seitsemän vuosikymmenen aikana. Analogia menee kuitenkin vielä pidemmälle.

Sodan voittaneet johtajat eivät odottaneet voittoa suunnitellessaan seuraavaa. Franklin D Roosevelt ja Winston Churchill julkaisivat vuonna 1941 Atlantin peruskirjan, joka asetti suunnan YK: lle.

Yhdistynyt kuningaskunta julkaisi Beveridge-raportin sitoumuksestaan maailmanlaajuiseen hyvinvointivaltioon vuonna 1942.

Vuonna 1944 Bretton Woods -konferenssi takoi sodan jälkeistä ajan taloudellisen arkkitehtuurin.

Samanlaista ennakointia tarvitaan tänään. Kansanterveyssodan lisäksi tosi johtajat toimivat voittaakseen rauhan.

…jälleen vai uudelleen?

FT:n puheenvuoron viimeinen lause sanoo olennaisen: kansainvälisen finanssitalouden ja kansallisten kaupan ja paikallisteollisuuden intressit ovat nyt vastakkain.

Jälleenrakentamisen ohjelma asettuu jälkimmäisten kannalle ja avaa tietä kansallisille sulkeutumisille ja siten koflikteille.

Uudelleenrakentamisen ohjelma ei pysähdy FT:n rauhoitusohjelmaan vaan asettaa lähtökohdakseen ja tavoitteekseen YK:n Agenda2030 ja 17 kehitystavoitteen toteuttamisen, siis käytännöllisen humanismin.