Tulevaisuuden maailmantalouden suurvalta on Kiina. Ei kahta sanaa. Eurooppa ja länsivallat ovat häviämässä kilpajuoksun Itä-Aasian jatkuvasti vaurastuville ja globaalia vaikutusvaltaa aggressiivisesti haaliville talouksille. Taloudellisen painopisteen siirtymästä kertoo yksinään jo se seikka, että maailman keskiluokasta kaksi kolmasosaa tulee 2030-luvulla asumaan Aasiassa ja Tyynenmeren alueella. Vuoteen 2030 mennessä heillä tulee olemaan 60 prosenttia maailman globaalista ostovoimasta. OECD:n ennustukset tuntuvat käsittämättömiltä.

Kiina rakentaa globaalia dominanssiaan vaivihkaa hankkimalla maa-alueita ja resursseja ja mineraaleja sekä synnyttämällä riippuvuussuhteita kehittyvien maiden kanssa. Nämä toimenpiteet yhdistettynä vahvaan valtiojohteisuuteen, poliittiseen vakauteen, pitkälle tulevaisuuteen fokusoituneeseen valtiolliseen kehitysstrategiaan, massiiviseen työvoimaan, keskiluokan vaurastumiseen ja ostovoiman vahvistumiseen ja kansalaisten koulutustason ja osaamisen kasvuun luovat Kiinasta entistä vakavammin otettavan suurvaltakandidaatin pidemmälläkin aikaperspektiivillä.

Kiina on määrätietoisesti edennyt oman suurvaltasuunnitelmansa mukaisesti historiaansa, arvoihinsa ja ideologiseen perimäänsä tukeutuen. Se on vahvistanut talouskumppanuuksiaan ja viitannut kintaalla länsimaisten vaatimuksiin yhteiskunnallisen demokratian ja kansalaisoikeuksien lisäämisestä. Kiinalaiset ovat jo hivuttaneet itsensä myös teknologisen kehityksen eturintamaan ostamalla länsimaisia teknologia startup- ja innovaatioyrityksiä, teknologiapatentteja ja tulevaisuuden hallitsevia teknologisia ideoita.

Kulttuurinkin saralla kiinalaisilla on paljon annettavaa, vaikka populaarikulttuurin johtotähtenä länsi tulleekin yhä säilyttämään asemassa. Nytkin on kuitenkin jo nähtävillä tuotantovolyymien lisääntymistä Aasiassa ja Kiinassa. Renny Harlinin uusi koti on Kiinassa ja muutkin suomalaiset tekevät elokuviaan kiinalaisen yhteistyön tukemana. Tulevaisuudessa yhä useampi tv-sarja on jo joko kuvattu Kiinassa tai tuotettu kiinalaisella pääomalla. Kiina vastaa tällä hetkellä jo kolmannesta koko maailman mobiilipelimarkkinoistakin.

Kiinassa on siis tulevaisuus, eikä sen vaikutusvaltaa ja maailmanpoliittista merkitystä sovi suomalaistenkaan aliarvioida. Suuren osa tulevaisuuden merkittävistä resursseista omistaa Kiina, kiihtyvästi kasvavista pääomista ja massiivisesta työväestöstä puhumattakaan. Kiinassa ratkaistaan myös se, mitä ilmastonmuutokselle tapahtuu; Kiinan käsissä on sekä ilmastonmuutoksen vauhdittaminen että sen mahdollinen ratkaiseminen.

Myös Suomi rakentaa kovaa vauhtia kahdenvälisiä diplomaattisuhteita Kiinaan ja yritykset investoivat voidakseen hivuttaa itseään maailman nopeiten kasvaville sisämarkkinoille. Pandatkin tulivat jo, mitä seuraavaksi?