Pääkaupungin ympäristöministeriö (SEDEMA) on kertonut Ciudad de Méxicon voittaneen ensimmäisen sijan World Green City 2022 -palkinnon “Living Green for Climate Change” -kategoriassa, jonka myöntää Kansainvälinen puutarhatuottajien liitto (AIPH), Kansainvälisen luonnon- ja luonnonvarojen suojeluliiton (IUCN) vuosittaisen johtajien foorumin yhteydessä.

Palkinnolla tunnustetaan kaupungissa tehdyt toimet Ciudad de Méxicon ympäristö- ja ilmastonmuutosohjelman 2019–2024 “maaseudun ja kaupungin kasvillisuuden uudelleen luomisen” -osa-alueella. Näiden toimien avulla on saatu talteen yli 4 635 tonnia vastaava määrä hiilidioksidia vuodesta 2019 lähtien.

CDMX-lyhenteelläkin tunnetun suurkaupungin noin 1 500 neliökilometrin alue muodostaa vain 0,1 prosenttia Meksikon pinta-alasta, mutta pitää sisällään 12 prosenttia sen koko biodiversiteetistä ja kaksi prosenttia koko maailman biologisesta monimuotoisuudesta. Jo lähes 60 prosenttia sen pinta-alasta kuuluu suojelun piiriin. Pääkaupungissa asuu yli yhdeksän miljoonaa asukasta ja se muodostaa vähintään 22 miljoonan hengen metropolialueen halki koko Meksikon laakson, mutta se ei ole estänyt ekologista toipumista, mistä kertoo muun muassa punailvesten, harmaakettujen ja pitkäkärkisten lepakkojen kantojen elpyminen.

Tämänkaltaisilla toimenpiteillä edistetään kaupungin biokulttuurisen vaurauden säilyttämistä, ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämistä, ilmanlaadun parantamista, kaupunkien lämpösaarekevaikutuksen lieventämistä, julkisten tilojen pelastamista, vihreiden työpaikkojen syntymistä ja ylipäätänsä kestävämpää taloutta suojellun maaperän tuottajille.

Ciudad de Méxicossa on istutettu yli 34 miljoonaa puuta ja kasvia sekä kaupunkialueilla että luonnonsuojelualueilla. Yli 700 pölyttäjien puutarhaa on perustettu. Lisäksi Puistoja istuttamassa (Sembrando Parques) -ohjelman avulla 16 kaupunkitilaa – yli 1 500 hehtaaria – on uudistettu täysivaltaisesti tai rakennettu kokonaan uudelleen viheralueiden sekä urheilu-, koulutus- että kulttuuri-infrastruktuurin osalta.

World Green City Awards on aloite, joka tunnustaa kunnianhimoisimmat toimet, joilla pyritään rakentamaan parempia ympäristöolosuhteita kaupungeissa. Maan pääkaupunki on sijoittanut tähän tarkoitukseen yli 4 miljardia pesoa tai 203,5 miljoonaa euroa. Toimet toteutetaan yhteiskunnallisella näkemyksellä, joka edistää samanaikaisesti sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämistä ja luonnon monimuotoisuuden palauttamista.

Tarkemmat englanninkieliset perustelut voi lukea täältä.

Kirjoitin kunnianhimoisesta puistopolitiikasta joulukuussa 2021.

Muut voittajat olivat Bogotá Kolumbiasta, Fortaleza Brasiliasta, Montreal Kanadasta, Pariisi Ranskasta ja Hyderabad Intiasta.

 

 

 

Lähteet: Gobierno CDMX, SEDEMA, AIPH, IUCN, World Green City Awards, CDMX Secreta.