Huhtikuun 10. päivä paluun valtaan tehnyt Luiz Inácio Lula da Silva juhlisti uuden hallituksensa sataa ensimmäistä työntäyteistä päivää Planalton palatsissa. Vasemmistohallituksen alkutaivalta ovat sävyttäneet Jair Bolsonaron kauden myrkyllisen poliittisen perimän purkaminen sekä haastava taloudellinen tilanne, joka johtuu Venäjän ja Ukrainan välisestä sodasta sekä siihen liittyvistä globaalia taloutta ravistelevista pakotteista. Silloin kun sekä demokratia että talous ovat kriisissä, riittää politiikassa haasteita tavanomaista enemmän. Bolsonaron kannattajat intoutuivat yrittämään väkivaltaista vallankaappausta heti presidenttikauden alussa, mikä johti muun muassa yli 2 000 pidätykseen ja 80 sotilaan kuulusteluihin, jotta armeijan rooli tammikuun 8. päivän tapahtumissa selkenisi. Asevoimien komentaja Júlio César de Arruda erotettiin ja 21.1. uudeksi puolustusvoimien komentajaksi nimitettiin Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva.

Lula on todennut saaneensa vastaanottaa vallanvaihdon demokraattiselta valtiojohtajalta 2003, mutta 2023 tilanne oli varsin toisenlainen. Kaukana ollaan myös 2000-luvun alun hyödykebuumista, joka nosti raaka-aineiden hinnat pilviin. Vaikka inflaatio ei ole Brasiliassa yltänyt Chilen ja Kolumbian tasolle 12,8 ja 13,1 prosenttiin, päätti se vuoden 2022 5,8 prosentin inflaatiolukemaan. Pahimmillaan hintojen nousu ylsi 12,1 prosenttiyksikköön huhtikuussa 2022, mutta maaliskuussa sama luku oli 4,65 prosenttia ja suunta on laskeva. Lula on siis onnistunut säilyttämään Brasilian kansanvaltana ja pitänyt sen talouden raiteillaan. Latinalaisen Amerikan ja Karibian talouskomissio (Cepal) lupailee Brasilian bruttokansantuotteen kasvavan 2023 0,8 prosentilla ja valtiovarainministeriön oma ennuste uskoo 1,6 prosenttiin. Joka tapauksesta vuosi 2023 on myös Brasilialle haastava eikä keskuspankin korkea 13,75 prosentin korkotaso paranna tilannetta.

11.4. julkaistu Ipec-instituutin kyselytutkimus vahvisti Datafolhan kaksi viikkoa aiemmin julkaisemat tulokset. Sen mukaan 39 prosenttia brasilialaisista pitää Lulan hallitusta “optimina” tai “hyvänä” ja 30 prosenttia “kohtalaisena”. Negatiivisesti hallitukseen suhtautuu puolestaan 26 prosenttia. Useat mediat ovat halunneet puhua harhaanjohtavasti vain “39 prosentin hyväksynnästä”, vaikka todellisuudessa jopa 69 prosenttia suhtautuu uuteen hallitukseen jossain määrin myönteisesti. Kysely selvitti myös suhtautumista Lulan johtamistapaan, jonka 54 prosenttia kertoi hyväksyvänsä. Toiset 37 prosenttia eivät puolestaan pitäneet siitä ja yhdeksällä prosentilla ei ollut selvää mielipidettä asiaan.

Bolsonaro palasi lopulta Yhdysvaltojen Floridasta 30.3. johtamaan oppositiopolitiikkaa, johon kuuluu myös yritys istuvan presidentin syrjäyttämisestä poliittisen oikeudenkäynnin avulla. Bolsonaron Partido Liberal on 99 paikallaan isoin ryhmä parlamentin alahuoneessa sitten vuoden 1998. Kyseessä on oikeistolaisin eduskunta sitten diktatuurin aikojen. Sen jäsenistä vain 17 prosenttia on naisia ja alkuperäiskansoja osallistuu päätöksentekoon viisi. Siitä, millainen asema maan 39. presidentin johtamalla yli kymmenen puolueen koalitiolla on kongressin ala- ja ylähuoneessa liikkuu erinäisiä arvioita. Ainakin hallitus sai valittua senaatin presidentiksi Rodrigo Otavio Soares Pachecon (Partido Social Democrático – PSD) 17 äänen turvin omista riveistään 1.2. Arviot 81-paikkaisen senaatin sisällä riippuvat siitä lasketaanko kymmenen paikan (Movimento Democrático Brasileiro – MDB) osaksi hallituskoalitiota vai itsenäiseksi ryhmäksi. Joka tapauksessa kyseessä ei ole oppositioryhmä ja hallitus on ylähuoneen suurin ryhmä joko 32 tai 42 paikan voimin. Sen sisällä suurin puolue senaatissa on PSD.

Kongressin edustajainhuoneessa Bolsonaron syrjäyttämisyritykset kerta kerran jälkeen hylännyt ja vuodesta 2021 parlamentin alahuonetta johtanut Arthur César Pereira de Lira sai 464 ääntä jaoissa olleista 513 äänestä, mikä on lajissaan uusi ennätys. Lira on urallaan ehtinyt kuulua viiteen eri puolueeseen, mukaan lukien yksi työväenpuolue, mutta tätä nykyä hän edustaa liberaaliin keskustaoikeistoon luettavaa Progressistas-ryhmää (PP). Kuten sanottua, PL-puolueella on 99 paikkaa ja toiseksi suurin puolue on PT (Partido dos Trabalhadores) 81 paikalla, vaikka virallisesti 13 paikkaa kuuluu vaaliliittolaiselle (Partido Socialismo e Liberdade – PSOL). Löysin kolme erilaista tapaa laskea edustajien jakautuminen kolmikantaan hallitus – oppositio – itsenäiset, joista alhaisin lukema viittaa 132 hallitusta tukevaan edustajaan ja korkein luku yltää 262 edustajaan – muun muassa sen mukaan, lasketaanko PSD ja MBD hallituksen suoranaisiin tukijoihin vai ei. Vastaavasti oppositioon voidaan nimittää lähes pelkästään PL tai myös PP sekä 3–4 pienempää puoluetta, joten edustajien kokonaismäärä liikkuu 102 ja 173 välillä.

Olennaista on kuitenkin huomata, että Bolsonaron ryhmä Partido Liberal on kaiken oppositiopolitiikan keskus, mikä on myös potentiaalinen heikentävä tekijä, joka voi työntää muita puolueita myös hallituksen suuntaan. Itsenäisten edustajien määrä on sitä paitsi tilannesidonnainen, laskutavasta riippuen se on joko vain 101 tai jopa 273 edustajaa. Yli 20 parlamentaarisen puolueen päätöksenteko liikkuu pahimmillaan kuin tuuliviiri, joten lopullisia totuuksia sikäläisen eduskunnan jakolinjoista ei voi vielä lausua. Jo mainittujen PSD:n, MBD:n ja PP-ryhmän ohella keskitietä tarpovat mahdollisesti ennen kaikkea União Brasil ja Republicanos. Toisin hahmotettuna voidaan sanoa, että Lulan hallituksessa mukana olevilla poliittisilla voimilla on 51,1 prosentin tai 262 edustajan niukka enemmistö 513 paikan ideologialtaan varsin kirjavassa eduskunnassa. Perustuslain muuttaminen vaatii kuitenkin 308 edustajan enemmistöä, johon voidaan myös yltää ainakin silloin tällöin kärsivällisen neuvotteluprosessin avulla.

 

Hallituksen tähänastiset teot

 

77-vuotiaan politiikan veteraanin hallitus on palauttanut Brasilian etelä-amerikkalaisen hyvinvointivaltion tielle panostamalla jälleen vahvasti sosiaalipolitiikkaan, joka pyrkii takaamaan koko väestölle riittävän ravitsemuksen, työtä, kodin sekä pääsyn koulutuksen, terveyden ja teknologian pariin. Myös naisten, alkuperäiskansojen, afrobrasilialaisten sekä ympäristön oikeudet on tuotu takaisin politiikkaan.

Bolsa Família on alun perin 2003 perustettu erinäiset avustusmuodot yhdistänyt tulonsiirto-ohjelma, joka puolitti köyhyyden ensimmäisen kymmenen vuoden aikana. Nälkä on kuitenkin palannut brasilialaiseen yhteiskuntaan, joten vasemmistohallitus on ottanut tavoitteekseen laajasti tunnustusta saaneen köyhimpiin kansalaisiin kohdistetun ohjelman vahvistamisen. Avustuksen saamisen vastineeksi perheet takaavat lastensa osallistumisen julkiseen koulutukseen ja eri ikäryhmille suositeltuihin rokotuksiin. Lyhyellä aikavälillä Bolsa Família tähtää nälkäköyhyyden poistamiseen ja pitkällä aikavälillä se luo edellytyksiä inhimillisen pääoman vahvistamiseen, koska sen piirissä tuetaan vähävaraisimpien perheiden koulutusta.

Maaliskuussa 600 realin tai 109 euron avustusta maksettiin 21,1 miljoonalle perheelle, joiden lapset ovat alle 18-vuotiaita. Jokainen alle 7-vuotias lapsi korottaa tukisummaa 150 realin tai 27 euron verran ja 7-18-vuotias lapsi 50 realilla tai 9 eurolla. Keskimäärin avustusta maksettiin 670,33 realia per perhe, mikä vastaa hyvinkin suomalaisiin elinkustannuksiin suhteutettuna vähintään 400 euron tukea. Kuukausitasolla uusi hallitus panostaa ohjelmaan noin 2,5 miljardia euroa. Edellinen hallitus perusti lokakuussa samankaltaisen avustuksen (Auxílio Brasil), jonka lähtötaso oli 224 realia ja sitten 400 realia, mutta sopivasti ennen vaaleja äänestäjien kosiskelemiseksi tukisumma kohotettiin väliaikaisesti 600 realiin. Lula palautti kouluihin myös hyviä oppimistuloksia vauhdittavat kunnolliset lounaat, joiden tarjoilu on kärsinyt riittämättömistä budjettivaroista kuuden vuoden ajan, mutta nyt 36,4 prosentin tasonnosto mahdollistaa jälleen laadukkaan ruokailun.

Minha Casa, Minha Vida -asunto-ohjelma, joka luotiin 2009, tarjoaa jälleen jatkossa kodin haavoittuvaisimmille väestöryhmille. Tähän mennessä jo noin 5 700 pysähdyksissä ollutta asuntoa on luovutettu 14 kunnan alueella. Lulan hallitus aikoo rakennuttaa kaksi miljoonaa kotia vuoteen 2026 mennessä. Puolet asunnoista suunnataan köyhimmille perheille, joiden avustamisen edellinen hallitus lopetti kokonaan. Alimman tuloryhmän edunsaajat saavat 85–95 prosentin avustuksen asuntorakentamiseen.

Lisää lääkäreitä (Mais Médicos para o Brasil) puolestaan palaa takaamaan syrjäseutujen ja marginalisoiduimpien alueiden terveyspalvelut: uusia virkoja avattiin heti 15 000 ja vuoden loppuun mennessä tarkoitus on palkata 28 000 terveydenhoitoalan ammattilaista, jottei kenenkään enää tarvitse kuolla rahan tai hoidon puutteen vuoksi. Tarkoitus on suosia ennen kaikkea Brasilian kansalaisia, joita palkataan lääkäreiden lisäksi myös esimerkiksi terveydenhoitajan ja sosiaalityön tehtäviin. Dilma Rousseffin kaudella 2013 luotu ohjelma tarjoaa kannustimia kaukaisimpiin asutuskeskuksiin hakeutuville valmistuneille ja erikoistuville hoiva-alan työntekijöille sekä antaa tukea opintovelkojen maksuun. Parhaimmillaan vuonna 2017 ohjelma tarjosi ilmaisia terveyspalveluja noin 63 miljoonalle kansalaiselle 4 058 kunnassa. Mitä tulee koulutuslupauksiin, niin apurahojen määrää korkeimmilla koulutusasteilla on lisätty jopa 200 prosentilla ja opettajien palkkausta peruskoulussa on parannettu lähes 15 prosenttiyksiköllä.

Toisaalta Lula on suunnannut energiansa Brasilian kansainvälisten suhteiden uudelleen luomiseen, sillä hänen edeltäjänsä sulki maansa järjestelmällisesti pois maailman katseilta. Lula on puhunut ensimmäisen sadan päivän aikana jo parinkymmenen valtiojohtajan kanssa, mikä on todennäköisesti moninkertainen määrä verrattuna siihen, mitä koko viime presidenttikaudella haluttiin saavuttaa. Etelä-Amerikan kansojen liitto (Unasur) on herätetty henkiin. Brasilian presidentti on myös osallistunut Yhdysvaltojen hegemonisen aseman heikentämisen ja moninapaisen maailman puolesta liputtavan Brics-yhteisön toimintaan yhdessä Kiinan, Intian, Venäjän ja Etelä-Afrikan kanssa. Entinen presidentti ja ekonomistin koulutuksen omaava Dilma Rousseff nimitettiin 13.4. Lulan Kiinan vierailun yhteydessä Bricsin kehityspankin johtoon Shanghaissa. Vuonna 2006 perustettu Brics on herättänyt 19 uuden jäsenmaan kiinnostuksen ja yhteisön laajentumisesta keskustellaan Kapkaupungissa 2.–3.6. Suhteet Yhdysvaltoihin ovat myös muuttuneet eikä Brasilia alistu enää suurvallan sanelupolitiikalle, mistä kertoo muun muassa iranilaisille sotalaivoille Makranille ja Denalle helmikuun loppupuolella annettu lupa rantautua Río de Janeiron satamaan Washingtonin vastusteluista huolimatta.

Lula on tehnyt Kiinan ja Yhdysvaltojen lisäksi valtiovierailut Argentiinaan, jossa hän osallistui Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön (Celac) kokoukseen ja Uruguayhin, jossa teemana oli myös Etelän yhteisen markkina-alueen eli Mercosurin vahvistaminen. Planalton palatsiin Lulaa tapaamaan ovat saapuneet Saksan pääministeri Olaf Scholz ja Ranskan ulkoministeri Catherine Colonna. Lisäksi Lula järjesti virallisia tapaamisia jo tammikuun alussa virkaanastujaistensa yhteydessä ja on senkin jälkeen käynyt lukuisia puhelinkeskusteluja, muun muassa Meksikon presidentin Andrés Manuel López Obradorin kanssa, joka on laittanut vireille inflaation vastaisten toimien yhteistyöelimen. Kävipä Lula myös Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa 15.4. Brasilian presidentti on pyrkinyt lietsomaan rauhaa Ukrainaan keinolla millä hyvänsä, mikä on jakanut tunteita, sillä hän on todennut, että keskinäisen syyttelyn sijaan tulisi etsiä rauhanomaista ratkaisua jo pitkittyneeseen konfliktiin.

Mitä tulee ympäristöpolitiikkaan, jota hallitus pitää ”ehdottomana prioriteettina”, Lula da Silvan johtama hallitus avasi uudestaan 2008 yhdessä Norjan kanssa perustamansa Amazonin suojelurahaston (Fundo Amazônia), joka vastaanottaa lahjoituksia metsäkadon ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Sen toiminta oli pysähdyksissä huhtikuusta 2019 lähtien. Nykyisin 93,8 prosenttia rahaston varoista on peräisin Norjasta, 5,7 prosenttia Saksasta ja loput 0,5 prosenttia tulevat valtionyhtiö Petrobrasin liikevoitoista. Tähän mennessä varallisuutta sademetsän pelastamiseksi on kertynyt ainakin 616 miljoonaa euroa. Myös Ranska, Sveitsi, Iso-Britannia ja Euroopan unioni ovat kiinnostuneita sijoittamaan ekologisiin projekteihin, jotka tukevat luonnon monimuotoisuuden säilymistä sekä vahvistavat alkuperäiskansojen oikeuksia maapallon keuhkoina toimivalla sademetsäalueella, jonka merkitys ilmastokriisin ratkomisessa on keskeinen. Lula on myös luvannut, että hänen hallituksensa aikana alkuperäiskansojen rajat tullaan merkitsemään entistä selvemmin. 28.4. Lula luovutti kuusi uutta aluetta alkuperäiskansoille. Brasilian hallituksen alustavien tietojen mukaan metsien hävittäminen väheni noin 68 prosentilla huhtikuussa 2023 verrattuna edellisen vuoden huhtikuuhun, mikä on vahva signaali siitä, miten ympäristöpolitiikka on muuttunut nopeasti vasemmistohallinnon aikakaudella.

Alkaneen presidenttikauden ehkäpä humanistisin teko on ollut yanomami-alkuperäiskansan humanitaarinen pelastusoperaatio tartuntatauteja ja nälkäkuolemia vastaan. Armeijan joukot veivät elintarvikkeet ja lääkkeet perille pohjoisen sademetsän uumeniin tammikuun lopun vastauksessa terveydelliseen hätätilaan. Ympäristöviranomaisten johdolla puolestaan tuhottiin jokia ja luontoa saastuttavia laittomia kaivoksia, mikä vahvisti osaltaan alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeutta esi-isiensä mailla. Noin 570 yanomamin tiedetään kuolleen viime vuosina pääosin elohopeamyrkytyksiin ja nälkään, mikä on ollut suoraa seurausta edellisen hallituksen pyrkimyksistä rajoittaa ympäristönsuojelua ja sallia kaikenlaisten laittomien ryhmien ryntääminen alkuperäiskansojen maille. Siksi tapausta tutkitaan myös kansanmurhana.

Toisaalta Lulan hallitus on lunastanut lupauksia myös etenkin naisten ja afrobrasilialaisten ihmisoikeuksien takaamisen suhteen. Liittovaltion hallitus velvoitetaan palkkaamaan vähintään 30 prosenttia työntekijöistään hallinnossa kroonisesti aliedustetun mustien väestöryhmän parista. Etnisen tasa-arvon ministeriö on perustettu ja erillinen ministeriöiden välinen työryhmä on asetettu pohtimaan positiivisen syrjinnän käytännön keinovalikoimaa, niin ikään nuoriin afrobrasilialaisiin tullaan panostamaan erityisellä toimintaohjelmalla. Vähemmistöjä ja naisia vastaan hyökännyt rasistinen macho liikkui varsin kaukana feministisestä politiikasta, joten hänen seuraajansa pyrkii kääntämään kelkan suunnan, mikä tarkoittaa muun muassa naismurhien ja perheväkivallan ehkäisyä sekä turvakotien rakentamista – jo 40 hanketta on pantu liikkeelle. Myös naisiin kohdistuvien rikosten käsittelyyn erikoistuneet poliisiasemat palvelevat 24 tuntia päivässä. Kongressille on lähetetty aloite tasavertaisista palkoista. Lisäksi hallitus sijoittaa esimerkiksi pienviljelijöihin, jotka tuottavat 70 prosenttia maataloussektorin sadosta. Myös turvallisuuspolitiikan uudenlaisen eri sektoreiden yhteistyön, kansalaisten osallistamisen ja ammattikouluttamisen avulla vuodesta 2007 mullistanut Pronasci-ohjelma on tehnyt paluun. Siinä pääpaino asetetaan ennaltaehkäisyyn, nuoriin ja turvallisjoukkojen hyviin kansalaissuhteisiin eri asuinalueilla.

 

 

Sadan päivän verran tekoja

 

”Yhtenäisyyden ja jälleenrakennuksen” motokseen valinnut valtiojohtaja Lula da Silva korosti puheensa alussa Brasilian palanneen jälleen oikeudenmukaisuuden tielle, katse on käännetty kansaan ja sen hyvinvointiin, valtio on jälleen palautettu kansalaisten rengiksi. Toisaalta hän painotti Brasilian tähystävän tulevaisuuteen, mikä tarkoittaa infrastruktuurin rakentamista, sijoituksia energiahankkeisiin, myös aurinko- ja tuulienergiaan sekä internetyhteyksiin. Ihmisten on kuitenkin oltava kehityksen keskiössä. Perustukset paluulle ”hyvän tulevaisuuden edellytyksien luomiseen” on pantu vireille ensimmäisen sadan päivän aikana.

– Aidosti kehittynyttä maata ei voida rakentaa nälän, demokratian vastaisten hyökkäysten, ihmisoikeuksien huomioimatta jättämisen sekä tuloerojen ja sukupuolten sekä etnisten ryhmien välisen epätasa-arvon raunioille.

Lula listasi niin ikään jo mainitsemiani panostuksia terveydenhoitoon sekä naisten, alkuperäiskansojen ja afrobrasilialaisten oikeuksiin. Hän korosti biomien suojelua, joka tarkoittaa ennen kaikkea maailman suurimmasta sademetsästä huolehtimista. Tähän liittyen on perustettu uusi komissio metsäkadon ehkäisemiseksi ja kontrolloimiseksi. Toisaalta Lula toi esiin sitä, miten Brasilia pyrkii jälleen hyviin suhteisiin kaikkien maailman maiden kanssa. Kansallisella tasolla vuoropuhelu kaikkiin suuntiin on aktiivista, etenkin mitä tulee eri tason päättäjiin ja kansalaisyhteiskuntaan. Hän totesi vallan kolmijaon toimivan. Eri vallanpitäjien yhteinen mielenilmaus 8.1. sattuneiden tapahtumien jälkeen oli selvä viesti fasismia vastaan. Brasilia on palannut demokratian tielle, totesi presidentti.

– Olemme tehneet 100 päivää kovaa työtä. Meillä on vielä 1 360 päivää aikaa jatkaa tämän maan jälleenrakentamista. Ja olemme jo matkalla oikeaan suuntaan.

Hallitus on esittänyt uuden realistisen valtion budjettikehyksen julkisen talouden tasapainottamiseksi. Myös budjetin ylittämisen jatkuvasti rikotuille ylärajoille tulee loppu, mikä takaa sosiaalisten ohjelmien rahoittamisen ja maan kehitykseen sijoittamisen. Verotusta pyritään uusimaan regressiota ja epäoikeudenmukaisia rakenteita purkamalla tavalla, joka koituu rivikansalaisten ja liittovaltion aluehallintojen eduksi sekä helpottaa samalla yrittämisen edellytyksiä.

Pitkän aikavälin suunnittelu on tuotu takaisin julkiselle sektorille, mikä tulee näkymään sen vahvistuvana roolina strategisten investointien kanavoimisessa. Uusien projektien ohella pysähdyksissä olevat tai hitaasti edistyvät hankkeet aktivoidaan uudestaan. Eri osavaltiot ovat toimittaneet kärkihankkeiden listan. Myös eri ministeriöt osallistuvat valmistelutyöhön. Toukokuun alussa PT:n vetämä monipuoluehallitus julkistaa lopullisen listan projekteista, jotka tulevat luomaan nopeasti miljoonia työpaikkoja. Kehitystä tulevat ohjaamaan sosiaalisen osallisuuden ja ympäristön kestävyyden periaatteet. Infrastruktuurin investointiohjelma rakentuu kuuden osa-alueen ympärille: liikenne; sosiaalinen infrastruktuuri; digitaalinen osallisuus ja tietoliikenneyhteydet; kaupunkien infrastruktuuri; vettä kaikille ja energian siirtymävaihe. Suurten aurinko- ja tuulivoimaloiden ohella, luvassa on panostuksia vetyyn ja Petrobras rahoittaa uusiutuvien polttoaineiden tutkimusta. Myös esimerkiksi tehdasteollisuutta uudistetaan paremman ja puhtaamman teknologian ehdoilla. Kiskohankkeita tullaan toteuttamaan useita maan sisäisten matkustus- ja rahtiliikenteen verkoston laajentamiseksi.

Maaseudun tuottavuutta aiotaan lisätä tavoilla, jotka takaavat sosioekologisen tasapainon.

– Brasiliasta tulee jälleen ilmastokriisin vastaisen taistelun edelläkävijä, mikä tarkoittaa päästövähennystavoitteiden saavuttamista ja nollatason metsäkatoa. Metsien hävittämistä vastaan tullaan taistelemaan kaikissa Brasilian eliöyhteisöissä. Kehitämme sosiaalisen biodiversiteetin taloutta yhdistämällä toisiinsa tieteellisen tutkimuksen ja perinteisen tiedon. Siirtyminen vähähiiliseen talouteen nähdään koko maan kehitysstrategiana. Kansallisen tuotantorakenteen muutos tapahtuu vihreän ja digitaalisen uudelleenteollistumisen avulla. Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu tapahtuu myös kaupunkikeskuksissa. Kannustamme ja edistämme toimia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi kaupunkiliikenteessä ja yhteiskunnan rakentamisessa.

Lula painotti hallitsemisen tarkoittavan “ihmisistä huolehtimista”. Siksi hän nimeä “pakkomielteekseen” sen, että jokaisen brasilialainen voisi syödä kolmesti päivässä. Tätä varten on luotu ministeriöiden välinen työryhmä, johon kuuluu 24 kaikkiaan 37 ministeriöstä. “Köyhimmät väestönosat ja keskiluokka tulee vapauttaa velan kahleista”, mitä varten on perustettu oma ohjelma velkojen uudelleen neuvottelemista ja luottotietorekisterien puhdistamista varten. Kuitenkin myös julkisten pankkien reilua luotonantoa erityisesti pienimmille yrityksille ja osuuskunnille halutaan helpottaa.

Lula listasi parannuksia koulutukseen ja tieteeseen. Oman mainintansa saivat opiskelun keskeyttämisen välttäminen, oppimiserojen kiinni kurominen ja niin sanotun kokopäiväisen koulutuksen laajentaminen päiväkodista lukioon asti. Yleisenä tavoitteena on taata laadukas julkinen koulutus kaikille asuinpaikasta tai tulotasosta riippumatta. Yliopistoihin avataan lisää aloituspaikkoja ja vähävaraisimpien korkeakouluopintoja tuetaan omalla avustusohjelmalla. Vuosia jäissä olleisiin 258 000 jatko-opintojen suorittajien ja tieteen tekijöiden stipendeihin on tehty tasokorotus. Samalla tiede-, teknologia- ja innovaatiorahoitusta lisätään, jotta yliopistot ja tutkimuskeskukset voivat tuottaa enemmän tietoa kansallisen kehityksen tarpeisiin.

Terveyttä tuetaan taas takaamalla väestölle ilmaiset tai edulliset lääkkeiden hinnat. Pääsy erikoissairaanhoidon piiriin helpottuu, sillä ajansaanti, lisätutkimukset ja leikkaukset tulevat onnistumaan nopeammalla aikataululla. Etenkin eniten väkivallasta kärsivien turvallisuudesta on huolehdittava. Olemmekin kutsuneet koolle osavaltiot, kunnat ja kansalaisyhteiskunnan luodaksemme sopimusrakenteen mustien nuorten ja syrjäisimpien seutujen asukkaiden murhaamisen lopettamiseksi. Myös tiedusteluteknologioihin ja turvajoukkojen arviointiin panostetaan. Lula palasi myös naisten väkivallan vastaisiin toimiin, jotka hän ottaa vakavasti. Muita puheessa esille tuotuja ryhmiä ovat nuoret, vanhukset, vammaiset ja HLBTQIA+-ryhmä. Omat mainintansa saivat myös yanomamit ja afrikkalaisten jälkeläisistä periytyvä “paljon pakeneva” quilombola-kansa.

Puheessa välähtivät myös medioiden huonon tiedottamisen selventäminen sekä kongressin käsittelyssä olevan mahdollinen digitaalisten alustojen sääntelyn keskustelu. Kulttuuri, urheilu ja vapaa-aika ovat nekin tärkeitä, sillä kaikkien pääsy niiden pariin on taattava. Osallistavan suunnittelun monivuotiset prosessit avataan piakkoin kansalaisille 27 osavaltiossa, mikä mahdollistaa yhteisen jälleenrakennuksen halki koko maan. Lula pyysi tunnustusta ministereilleen ja heidän avustajilleen tähän asti tehdystä kovasta uurastuksesta. Hän kuitenkin pyysi heitä valmistautumaan tulevaan, “koska meidän on työskenneltävä paljon lisää”, onhan hallituksella yhä edessään reilut 1 340 päivää arkista urakointia.

Lula on tottunut kulkemaan vastoinkäymisten läpi voittoon asti. Ja siksi toivo paremmasta on osa sitä ilmapiirin muutosta, jota hänen hallituksensa edustaa.

– Jatkamme Brasilian demokratian vahvistamista, maatamme painostavan totalitaarisen uhan, vihan, väkivallan, syrjinnän ja syrjäytymisen kohtaamiseksi ja voittamiseksi. Brasilialla on jälleen tulevaisuus. Ja se on vasta alkusoittoa.

 

 

Lähteet: The San Diego Union-Tribune, BioBioChile, France 24, Diario de Cuba, Agência Brasil, La Diaria, DW, PT, etc.

 

P.S. Hyvää vappua kaikille lukijoilleni, aatetovereilleni ja punaisten soihdun kantajille. Täältä voi lukea yhden vappupuheen, jos sellaista ei tullut kuultua hautamuistomerkkien luona tai toreilla.