Onnittelut 70 -vuotiaalle, suuresti arvostamalleni  Martti Koskenniemelle! 

”Koskenniemi kehuu Paasikiven-Kekkosen linjaa … ”Yhteistyö Neuvostoliiton kanssa oli reaalipoliittinen ratkaisu. Sellaisena pitäisi myös Natoon liittyminen nähdä.” (HS 17.03.2023)

 

Poliittinen harkinta vai juridinen tulkinta

Hastattelua lukiessa heräsi todella mielenkiintoinen  kysymys: mikä on juridisen tulkinnan ja poliittisen harkinnan välinen suhde? Jos ja kun ne on pidettävä erillään, niin voidaanko poliittisessa harkinnassa vedota oikeudenmukaisuuteen? Onko siis poliittinen vaatimus oikeudenmukaisuudesta poliittisen harkinnan siirtämistä juristien tulkintatehtäväksi?

Jos valtio määrittelee todellisen (Wirklich) lakikokoelmissaan, jotka on laadittu poliittisen harkinnan jälkeen, niin tuo todellisuus siis asettaa reunaehdot sekä juridisella tulkinnalle että poliittiselle harkinnalle, ellei lakia, poliittista harkintaa siis muuteta. Poliitikot harkitsevat, juristit tulkitsevat.

 

… entäpä se realismi

Mutta sitten tulee vielä kysymys realismista. Suvereenien valtioiden määrittelemät todellisuudet törmäävät usein toisiinsa ja realiteetti selvitetään joko sopien tai sotimalla, siis ulkopoliittista realismia toteuttaen. Jos Suomen liittymistä NATOon tarkastellaan tämän realismin kannalta, kehyksenä ei voi enää olla Itä/länsi vastakkainasettelu kuten Kekkosen ja ETYKin aikoihin.

Meillä on edessä pian 10 miljardin ihmisen ruuan ja toimeentulon turvaaminen työllä, tuotannolla ja tekniikalla, joka ei tuhoa ekosfääriä, jonka osa olemme, ja vielä siten että emme ratkaise tätä luonnoresurssien uusjakoa sotimalla vaan sopimalla. Sotimalla ei jää mitään jakamista eikä jakajia. Ei ole missään olemassa korkeinta oikeutta ja siten oikeudenmukaisuutta, johon vedota ennen kuin olemme poliittisesti, harkitusti päätyneet kohtuutalouden ehtoihin: kohtuus kaikessa, kaikille, kaikkialla, alati.

Se on ekologista realismia johon ulkopoliittinen realismi ei yllä. Ekologinen realismi puolestaan edellyttää ekologista demokratiaa, ts. että saamme olla kaikki mukana päättämässä mitä, miksi, missä, miten ja milloin tuotetaan ja kuinka mahdolliset ylijäämät hyödynnetään. Muuten meistä ei kasva kanssalaisia, ekodemokraatteja. Ekodemokratia haastaa liberaalin demokratian, etelä pohjoisen, Äiti maa Isä taivaan.

 

Viite

Sajari, P.  2023. Nato edustaa kylmiä sotilaallisia arvoja, sanoo akateemikko Martti Koskenniemi
Kansainvälisen oikeuden huippututkijan mielestä Suomessa on epärealistisia kuvitelmia sotilasliitosta.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009455580.html

Kuva: JUHA SALMINEN/HS