Jacob Söderman on asettanut uuden NATO -isäntämaasopimuksen perustuslaillisesti kyseenalaiseksi siksi, että se mahdollistaa natojoukkojen toiminnan alistamisen nato-komentajalle myös Suomessa (ks. Suomenmaa 05.09.2014).

Uusi sotilaspoliittinen NATO-sopimus on kyseenalainen myös voimassaolevan valtiosopimuksen kannalta (63/1992 Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välinen SOPIMUS suhteiden perusteista).

Suomen ja Venäjän keskinäisen sopimuksen neljännen artiklan mukaan ”sopimuspuolet pidättyvät voimakeinoilla uhkaamisesta tai niiden käytöstä toisen osapuolen alueellista koskemattomuutta tai poliittista riippumattomuutta vastaan. … Sopimuspuolet eivät käytä eivätkä salli aluettaan käytettävän aseelliseen hyökkäykseen toista sopimuspuolta vastaan. … Siinä tapauksessa, että Suomi tai Venäjä joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, toinen osapuoli … pidättyy sotilaallisen avun antamisesta hyökkääjälle.”

Onko hallitus siis mennyt tekemään ilman eduskunnan siunausta sotilaspoliittisen sopimuksen, joka on voimassaolevan valtiosopimuksen ja perustuslain vastainen?