Hallituksenmuodostaja Petteri Orpo (Kok.) totesi virkamiesten esiin piirtämän tilannekuvan jälkeen (pe, 05.05.), että Suomi on ”erittäin pirullisten ongelmien” keskellä (Hanhinen, 2023).

Siten jo monissa eri yhteyksissä SITRA:n ja valtionhallinnon käyttämä ilmaisu ”viheliäiset ongelmat” (wicked problems) oli jo tuolloin kääntynyt erittäin ”pirullisiksi” (Diabolical Policy Problems).

Mitä sitten ovat viheliäiset ongelmat? Eikö hallitusneuvottelujen tilannekuvaa rakennettukaan niiden pohjalta? Tässä on seitsemän useimmin esillä ollutta viheliäistä ongelmaa (Wicked7):

”Luonnon kuolema: ympäristövaikutusten ja sääolosuhteiden aiheuttama globaali kriisi – helleaallot, metsäpalot, tulvat, hurrikaanit, ekosysteemin rappeutuminen ja romahtaminen, saastuminen ja lajien sukupuutto.

Epätasa-arvo: eriarvoisuuden eri muodot – taloudellinen, sosiaalinen ja työelämän eriarvoisuus ovat tapoja mitata sosiaalista ja sukupuolten välistä eriarvoisuutta. Kasvava kuilu yhden prosentin ja muun väestön välillä luo epätasa-arvoisen ja epäoikeudenmukaisen yhteiskunnan.

Viha & vastakkainasettelu: rasismin, seksismin ja ääriliikkeiden ruokkima kasvava suvaitsemattomuus ja viha. Mukana on identiteettiin perustuvia tai ideologisia ryhmiä, jotka luovat yhteiskunnallista levottomuutta ja tekevät terroritekoja. Konflikti sisältää militarismin, sodan kulttuurin, armeijat, asetuotannon voitot, politiikat, suunnitelmat, propagandan, ennakkoluulot ja rationalisoinnit, jotka johtavat tappaviin eri ryhmien konflikteihin.

Valta ja korruptio: vallan väärinkäyttö – yksilökohtainen ja rakenteellinen. Vallanpitäjien tai heihin vaikuttamaan pyrkivien epärehellinen käytös, lukien mukaan petokset ja lahjonnan. Korruptio luo järjestelmän, joka ei palkitsee vain harvoja, ei monia.

Työ ja teknologia: työn, datan ja valvonnan tulevaisuus, kasvava digitaalinen kuilu, digitaaliset monopolit ja niiden hyväksikäyttö, mukaan lukien median käytön väärien kertomusten luomiseen politiikkaa ja taloudellista voittoa varten. Robotit ja automaatio ja politiikka ”älykkään” talouden hallitsemiseksi.

Terveys ja toimeentulo: yleisen hyvinvoinnin maailmanlaajuinen haaste – taloudellinen ja fyysinen terveys, sisältäen talouden, työllisyyden, koulutuksen ja uudet taidot ja kyvyt, joita tarvitaan toimeentuloon.

Väestö ja muuttoliike: kotimainen ja maailmanlaajuinen väestönkasvu johtaa lisääntyneisiin konflikteihin vedestä, energiasta, ruuasta, avoimesta avaruudesta, liikenteestä ja koulusta. Kestävyys, ihmisten, muiden elävien organismien tai viljelykasvien määrä, jotta alue pystyy elämään ilman ympäristön heikkenemistä – tulee olemaan paikallisen ja kansallisen hyvinvoinnin keskeisin mittari. On myös huomioitava paheneva pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden ongelma, pääasiassa ”globaalista etelästä”. (The wicked7, 2023).

Jos tilannekuva olisi rakennettu tältä pohjalta, niin miltä näyttäisi ratkaisujen etsiminen, kun noita viheliäisiä ongelmia luonnehditaan seuraavilla tavoilla (Wicked7):

”- Viheliäiselle ongelmalle ei ole lopullista muotoilua.
– Viheliäisille ongelmille ei ole keskeytyssääntöä.
– Ratkaisut viheliäisiin ongelmiin eivät ole tosia tai vääriä, vaan hyviä tai huonoja
– Ei ole välitöntä eikä lopullista testiä viheliäisen ongelman ratkaisulle.
– Jokainen ratkaisu viheliäiseen ongelmaan on kertaluonteinen operaatio; koska ei ole mahdollisuutta oppia yrityksen ja erehdyksen avulla, jokainen yritys on tärkeä.
– Viheliäisillä ongelmilla ei ole tyhjentävästi kuvattavaa joukkoa mahdollisia ratkaisuja, eikä myöskään ole olemassa hyvin kuvattua joukkoa sallittuja toimintoja, jotka voitaisiin sisällyttää suunnitelmaan.
– Jokainen viheliäinen ongelma on pohjimmiltaan ainutlaatuinen.
– Jokaista viheliäistä ongelmaa voidaan pitää toisen ongelman oireena.
– Viheliäistä ongelmaa edustavan ristiriidan olemassaolo voidaan selittää monin tavoin.
– Suunnittelijalla ei ole oikeutta olla väärässä.” (Wicked7, 2023).

Petteri Orpo ei kuitenkaan luonnehtinut tilannetta viheliäiseksi vaan pirulliseksi. Mitä tapahtuu, kun viheliäiset ongelmat muuttuvat pirullisiksi (diabolical)? Silloin mahdollinen tunnustetaan todelliseksi:

”Nykyisen vaarallisen toimimattomuutemme syynä on virheellinen käsitys ajan metafysiikasta: kun uskomme, että on olemassa monia mahdollisia tulevaisuuksia, joista jotkut väistävät esimerkiksi ilmastokatastrofin, niin emme usko, että nyt on ehdottoman kiireellistä ryhtyä radikaaleihin toimiin.” Niinpä meidän pitäisi vahvistaa tulevien katastrofien olevan jotain todellista eikä pitää niitä vain yhtenä mahdollisuutena. Vasta tämä valistuneen tuomion julistaminen (enlightened doomsaying) saa meidät ottamaan katastrofit riittävän vakavasti estääksemme ne. (Shores, 2022, 1-2).

 

Onko nyt sitten niin, että Petteri Orpo tunnustaa, että kaikki edellä mainitut seitsemän viheliäistä ongelmaa eivät ole vain mahdollisia vaan todellisia, siis pirullisia ongelmia?

Vai miten meidän pitäisi tulkita hänen ti 9. 5. toteamustaan ”… tilanne on vielä huonompi mitä ajattelinkaan”? (Valtioneuvosto 9.5.)?

Tilanteemme ei siis ole vain ”erittäin pirullinen” vaan paljon huonompi kuin Petteri Orpo osasi edes kuvitella. Siitä voimme olla yhtä mieltä.

Säätytalolla yritetään epätoivoisesti lykätä viheliäisten ja pirullisten haasteidemme ratkaisua olettaen, että ne ovat vain poissuljettavia mahdollisuuksia, sitten joskus.

 

Viitteet

Hanhinen, H. 2023. Orpo: Suomi on ”erittäin pirullisten ongelmien” keskellä https://yle.fi/a/74-20008814/64-3-151727 YLE, 5.5. 13:08

Shores, C. Diabolical Diagramming: Deleuze, Dupuy, and Catastrophe. Philosophies 2022, 7, 74. https://doi.org/10.3390/ philosophies7040074

The Wicked7 2023. Can we solve the world’s most urgent problems? https://www.wicked7.org

Valtioneuvosto 2023. Hallitusneuvottelujen kahdeksannen päivän tiedotustilaisuus 9.5. https://www.youtube.com/watch?v=I_jw9X5wORU

kuva: https://www.youtube.com/watch?v=I_jw9X5wORU