Suomessa on 300 000 vaikeista tai invalidisoivista kivuista kärsivää, joilla on oikeus saada hyvää hoitoa.

 

Suomessa on noin miljoona kipukroonikkoa, joista noin 300 000 kärsii vaikeista tai invalidisoivista kivuista. Terveydenhoitolain mukaan terveydenhuollon toiminnan tulee perustua näyttöön ja laadukkaisiin, turvallisiin ja asianmukaisiin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista toteaa potilaalla olevan oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Potilasta tulee kohdella hänen ihmisarvoaan loukkaamatta ja hänen yksityisyyttään ja vakaumustaan kunnioittaen. Terveydenhuollon ammattihenkilöstön tulee kertoa potilaalle olemassa olevista kivunhoidon vaihtoehdoista niin, että potilas ymmärtää niiden vaikutukset elämäänsä. Potilasta ei saa johdatella tai painostaa, vaan ammattilaisten on toimittava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Ihmisarvon kunnioittaminen ja itsemääräämisoikeus merkitsevät sitä, että potilaalla on oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon, jos hän siihen kykenee. Tutkimukset ovat osoittaneet, että mitä parempi mahdollisuus potilailla on osallistua kivunhoitonsa päätöksentekoon, sitä parempi kivun hoidollinen lopputulos on.

 

Lääkäreiden muuttuneet asenteet kipulääkitystä kohtaan – USA:sta Suomeen levinnyt opioidihysteria ja Kelan paimenkirjeet

 

Olen huolissani lehdissäkin kirjoitetuista lääkäreiden negatiivisista asenteista kipulääkkeitä kohtaan. Lääkäreiden asenteet ovat muuttuneet mm. Suomeen Amerikasta levinneen opioidihysterian ja Kelan lähettämien paimenkirjeiden vuoksi (vuonna 2019 lähetetty paimenkirje yli 7000 lääkärille löytyy linkistä www.kela.fi/documents/10180/1650959/Laakemaarayspalaute_oksikodoni_ja_fentanyyli_avohoidossa_Kela/4f2a0aaa-7548-423d-ad12-5e2289a879eb). Osa kipulääkkeitä potilailleen määränneistä lääkäreistä ei omien asenteidensa, johdolta tulleiden ohjeiden tai Kelan sanktioiden pelon vuoksi enää halua tai uskalla määrätä potilaalleen opiaattipohjaisia lääkkeitä, vaikka potilaalla olisi kovat kivut. Pelätään, että potilaat käyttävät lääkkeitä väärin tai tulevat riippuvaiseksi lääkkeistään. On väärin, että jotkut lääkärit pelkäävät jopa sitä, että syöpään kuoleva potilas tulee riippuvaiseksi lääkkeistään. Kaikkiin lääkkeillä hoidettuihin kroonisiin sairauksiin liittyy riippuvaisuus lääkkeistä. Ei pitkäaikaissairas useinkaan pärjää ilman lääkeitä, mm. jotkut epileptikot saavat kohtauksia, jos ei heillä ole ennaltaehkäisevää lääkitystä. Tässä mielessä kipulääkkeet ovat muiden lääkkeiden kaltaisia.

 

Mielestäni Suomen ja USA:n kivunhoidon tilanteita ei voi verrata keskenään. Maiden terveydenhoitojärjestelmät ovat täysin erilaiset. Suomessa potilaiden lääkkeiden käyttöä valvovat lääkärit, Kela ja apteekit. Ilman reseptiä et saa apteekista parasetamolia tai Buranaa kummempaa kipulääkettä. Kela seuraa potilaan lääkkeidenkäyttöä tarkkaan. Et voi noutaa apteekista enempää lääkettä, kuin mitä lääkärin määräyksen perusteella tarvitset 3 kuukauden hoitoon. Apteekki tarkistaa potilaalle määrättyjen lääkkeiden yhteensopivuuden ja määrätty lääkeannoksen turvallisuuden.

 

Suomessa lääkitään huonosti kipuja, monen kipukroonikon lääkitys lopetettu vaarallisesti seinään.

 

Jo ennen kuin opioidihysteria saavutti Suomen, osoittivat tutkimukset, että Suomessa lääkitään huonosti kipuja. Potilaat kärsivät kivuista, joita voitaisiin turvallisesti hoitaa. Euroopan maiden vertailussa vuodelta 2017 opioidien käyttö Suomessa on Pohjoismaiden pienintä (lähde: Aamulehti https://www.aamulehti.fi/a/283b233b-b0ce-4b3e-b3a6-cc415d172a6e).

 

Jos yksi kipulääke ei auta tai sillä on hankalat sivuvaikutukset, voidaan kokeilla toista lääkettä. Kipulääkkeitä on monenlaisia. Viime aikoina ovat lääkärit purkaneet monen kipukroonikon lääkityksen. Aina ei lääkettä lopeteta pienentämällä annostusta vähitellen, vaan lääkettä pitää lakata syömästä heti. Tuollainen lääkityksen lopettaminen seinään on hengenvaarallista. Lääke tulisi aina ajaa alas vähitellen pidemmän ajan kuluessa.

 

Kipukroonikko ei ole päihderiippuvainen, eikä hän saa kärsiä huumeongelmiin puuttumisesta.

 

Kipukroonikko ei ole yhtä kuin päihderiippuvainen, tai viihdekäyttäjä, vaan tarvitsee lääkkeen sairautensa vuoksi. Lääkekäytössä henkilön käyttämä ainemäärä on hyvin paljon pienempi kuin päihde- tai viihdekäytössä. Toki on olemassa hyviäkin lääkäreitä, jotka selvittävät jokaisen potilaan tilanteen erikseen ja määräävät lääkeitä, jos niille on tarve. Päihde- ja mielenterveyskeskustelussa ei pidä unohtaa kivuista kärsiviä ja heidän asemaansa. Huumeiden väärinkäyttöön puuttuminen ei saa tarkoittaa sitä, että kipuihinsa lääkkeen tarvitsevilta otetaan lääke pois.

 

Hyvä hoito ja lääkärinvala: lääkärin on vähennettävä kärsimystä.

 

Hyvä hoito on ihmisoikeus. Lääkärin valassa todetaan, että lääkärin tulee vähentää kärsimystä ja olla elämän puolella. Jos lääkäri ei hoida potilaansa kipuja, niin silloin hän ei vähennä kärsimystä. Potilaan ei pidä joutua taistelemaan saadakseen oikeaa hoitoa oikeaan aikaan, eikä hyvää hoitoa saadakseen pidä joutua menemään yksityiselle. Hyvään hoitoon tulee olla kaikilla varaa.

 

Oma kiputarinani

 

Olen itse kipukroonikko. Kipuni johtuvat minulla diagnosoiduista neljästä harvinaisesta sairaudesta sekä fibromyalgiasta. Pahin kipukohtaukseni johti kipushokkiin. Onneksi paikalle sattumalta osunut anestesialääkäri ehti pistää kipulääkkeen juuri ajoissa. Muutoin minulta olisi mennyt taju.

 

Lääkärit tietävät miksi minulla on kipuja. He myös tietävät, ettei kivuilleni voi tehdä mitään – ne tulevat olemaan aina osa elämääni. Jatkuvat kivut alkoivat vuonna 2008. Tätä ennen en ollut tarvinnut minkäänlaista säännöllistä kipulääkitystä, vaan olin kärsinyt kipukohtauksista, joita hoidettiin sairaalassa. Kun jatkuvat kivut alkoivat, olivat ne niin pahoja, että en pystynyt syömään kunnolla. Jouduin usein päivystykseen turvotuskohtausiin liittyvien vaikeiden ja hengenvaarallistenkin kipujen vuoksi. Lopulta pääsin kipulääkärin vastaanotolle, ja hän minulle määräsi minulle säännöllisen kipulääkitykseni. Olen käyttänyt vuosikausia samoja lääkkeitä, ja samalla annostuksella. Annostusta ei ole siis jouduttu vuosien myötä nostamaan. Kipulääkityksen ansiosta pystynyt toimimaan, enkä ole jatkuvasti petipotilaana. En pystyisi osallistumaan politiikkaan, jollen käyttäisi kipulääkkeitä. Ilman kotilääkitystä kuormittaisin paljon terveydenhuollon päivystystä. Pahimmassa tapauksessa voisin mennä niin pahaan kipushokkiin, että siinä menisi henki.

 

Viime vuonna vaihtui omalääkärini. Uusi omalääkäri oli lukenut Kelan paimenkirjeen ja saanut esinaiseltaan ohjeita. Terveysasemani johdon linja on, ettei opiaatteja määrätä kenellekään, ellei sille ole hyvin perusteltua syytä. Tällaisessa tilanteessa pyysin uusimaan kipulääkkeeni.  Pyyntö hylättiin edellä mainitun terveysaseman linjan vuoksi. Omalääkärini ei lukenut papereitani tarkemmin, vaan automaattisesti hylkäsi pyynnön. Kun reseptin uusintapyyntö hylättiin, oli tulossa juhannus, ja kipulääkkeeni olivat lopussa. Jouduin menemään yksityiselle. Siellä sitten ystävällinen lääkäri kirjoitti minulle kuukauden lääkkeet.

 

Juhannuksen jälkeen terveysasemalta vaadittiin tulemaan vastaanotolle. Omalääkäriäni ei vastaanotolla halunnut keskustella mistään muusta, kuin kivuistani ja siitä, miksi käytän niihin kipulääkkeitä. Lääkäri ei halunnut kuulla siitä, kuinka minun hoitoni oli vuosia laiminlyöty. Terveydentilaani ei ollut tarkistettu vuosiin, koska kun yritin aiemmin varata kiireetöntä vastaanottoaikaa, ei sitä minulle myönnetty. Kun osasin vastaanotolla perustella miksi tarvitsen kipulääkkeitä, suostui omalääkäri lopulta kirjoittamaan lääkkeet, mutta vaati, että minun pitää mennä kipuklinikalle. Kipuklinikalla joulukuussa minut vastaanottanut erikoislääkäri kuunteli minua, ja suostui määräämään lääkkeet, mutta totesi samalla, että osa lääkkeistä pitää lopettaa vuoden kuluessa. Lääkäri siis antoi useamman kuukauden aikaa lääkkeen lopettamiseen. En ymmärrä, miten lääkkeet, joita olen vuosia lääkärin mielestä tarvinnut, ovat yhtä äkkiä minulle vaarallisia ja tarpeettomia. Tilanteeni ei ole muuttunut.

 

Pelkään, että jään lopulta kipujeni kanssa pulaan, koska kipulääkärini hoitolinjaus tarkoittaa, ettei minulla ei ole lainkaan lääkkeitä vakavan kipukohtauksen varalle. Joudun vakavan kipukohtauksen tullessa kuormittamaan päivystystä. Aiemmin olen voinut hoitaa nuo kivut kotona, eikä minun ole tarvinnut lähteä sairaalaan. Koska tilanteeni ei ole muuttunut mihinkään, kuormitin kipuklinikalla käydessäni turhaan erikoissairaanhuoltoa. Kipuklinikalle on pitkät jonot. Ajat pitäisi antaa niille, keiden hoitoa ei ole vielä suunniteltu. Ei pitäisi joutua hakeutumaan kipuklinikalle vain Kelan uuden hoitolinjauksen vuoksi.

 

Kipukroonikot eläisivät ilman kipulääkkeitä, jos voisivat. Kivut vaikuttavat kokonaisvaltaisesti ihmisen elämään.  

 

Kroonisten kipujen kanssa eläminen vaikuttaa kokonaisvaltaisesti. Kipu voi häiritä työntekoa, perhe-elämää, arjessa jaksamista ja sosiaalisia suhteita sekä kuluttaa ihmisen psyykkisiä voimavaroja. Kivut voivat aiheuttaa myös masennusta ja unettomuutta. Elämänlaatu sekä opiskelu- ja työkyky kärsivät. Pahimmillaan kivut ovat kuin kidutusta, eikä pysty muuta ajattelemaankaan. Kroonisten kipujen vaikutuksen tietää vain se, joka on niiden kanssa elänyt. Sodissa on käytetty kidutuskeinona kivun tuottamista.  Moni pysyy työkykyisenä ja voi maksaa veroja, koska saa kipulääkitystä. Mielestäni onkin kansantaloudellisesti järjetöntä jättää kipuja hoitamatta. Kipujen hoitamatta jättäminen kuormittaa terveydenhoitoa esim. turhina osastojaksoina ja päivystyskäynteinä. Ihminen saattaa myös tarvita kotihoitoa tai apuvälineitä vain, koska hänen kipujaan ei hoideta. Lähde: www.kipukapina.fi. Uskon, että valtaosa kipukroonikoista eläisi ilman kipulääkkeitä, jos vain voisi. He eivät hae kipulääkkeistä mielihyvää, vaan kipujen lievittymistä.

 

Vuoden 2019 kevään ja syksyn aikana sai yli 7000 lääkäriä hammaslääkäriä Kelalta paimenkirjeen vahvojen kipulääkkeiden määräämiseen liittyen. Muistutus lähti lääkäreille, jotka olivat vuoden 2018 aikana määränneet vahvoihin opioideihin kuuluvia oksikodonia tai fentanyyliä. Vuonna 2018 oli kaikkiaan noin 27 000 lääkkeitä määräävää lääkäriä. Kela lähetti kirjeen USAn opioidikriisin vuoksi ja siksi, että opioidien käyttäjämäärät olivat Suomessa kasvaneet. Erityishuomio kiinnitettiin heihin, jotka olivat määränneet kipulääkkeitä alle 75-vuotiaille. Lähde: https://www.aamulehti.fi/a/14a7fb39-99c1-4d92-8f2f-937d5d3a1be4  ja https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kela-muistuttaa-laakareita-vahvoja-opioideja-maarattava-vain-harkitusti/7429490 sekä https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006136131.html

 

Kroonisen kivun käypä hoito -suosituksen mukaan opioideja voidaan käyttää myös muiden kuin syöpäkipujen hoitoon, eivätkä Kelan käytännöt voivat kävellä suositusten  ohi. Suositus toteaa: ”Opioidien käyttöä pitkäaikaisen kudosvauriosta johtuvan tai neuropaattisen kivun hoidossa voidaan harkita silloin, kun kivun syy on selvä, muut hoitokeinot on riittävässä laajuudessa kokeiltu, ja ne ovat osoittautuneet tehottomiksi”.  Kipualan järjestöt totesivat yhteisessä kirjoituksessaan, että opioidilääkitys tulee määrätä pitkässä hoitosuhteessa lääkärin valvonnassa. He toteavat myös, että kipukroonikoiden hoidon seurannan tulee tapahtua perusterveydenhuollossa, ja tarvittaessa konsultoitava uudelleen erikoislääkäriä. Jo ennen Kelan paimenkirjettä on kipukroonikoilla  ollut  kirjoituksen mukaan ongelmia uusia erikoislääkäreiden määräämiä reseptejä. Lähteet: https://www.kaypahoito.fi/hoi50103 ja https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006136131.html

 

Aamulehdessä Kelan paimenkirjeeseen vastineen kirjoittanut syöpälääkäri toteaa olevan lääkärin etiikan vastaista jättää potilas ilman asianmukaista kipulääkettä peläten lääkkeen aiheuttamaa riippuvuutta tai syytöksiä harkitsemattomasta lääkkeen määräämisestä. Syövän palliatiivisen hoidon vaiheessa ei potilailla ole riskiä kehittää opioidiriippuvuutta, vaan tehokas kivunhoito potilaan vointia säännöllisesti seuraten on oleellinen osa hyvää hoitoa. Aamulehdessä kirjoittanut lääkäri toteaa, että opioideja tarvitaan muidenkin kuin syöpäkipujen hoidossa. Se saako kipuihinsa hoitoa, ei saa riippua iästä tai diagnoosista. Kipukroonikolla tulee olla säännöllinen seuranta, eikä hänen hoitonsa suunnittelu kuulu päivystykseen. Aamulehdessä kirjoittanut lääkäri paheksuu sitä, että Kela on lähettänyt palautekirjeen niille lääkäreille, jotka ovat määränneet vahvoja opioideja muille kuin syöpää sairastaville potilaille vähintään kolmeksi kuukaudeksi. Onhan kipukroonikoita monen ikäisiä ja kivut voivat johtua monesta eri syystä. Kelan lähettämä kirje on myös vähentänyt potilaiden hoitomyöntyvyyttä ja vaarantanut potilaiden riittävän kivunhoidon ja mm. hyvän saattohoidon. Voisin itse lisätä, että toiset potilaat taas saattavat pelätä sitä, että heidän lääkityksensä lopetetaan seinään, jos he erehtyvät lääkäriin menemään. Lähde: https://www.aamulehti.fi/a/283b233b-b0ce-4b3e-b3a6-cc415d172a6e

 

Lääkekannabis Kela-korvattavaksi -adressi. Lääkekannabis on monen sairauden hyödyllinen ja luonnollinen hoitomuoto

 

Sirpa Mäkelän laatima adressi vaatii lääkekannabista kipupotilaiden käyttöön ja Lotta Laaksosen laatima adressi sivulla vaatii lääkekannabiksen Kela-korvattavuutta. Adressissa todetaan kannabiksen olevan lainsäädäntämme mukaan lääkekasvi, jonka käyttö on joissain tapauksissa välttämätöntä. Lääkekannabiksessa on kysymys ihmisoikeuksista ja oikeudesta terveyteen. Lääkekannabiksella voidaan tutkitusti hoitaa monia kroonisia sairauksia. EU-parlamentti haluaa EU:n laajuisia sääntöjä lääkekannabikselle. Parlamentti huomauttaa lauselmassaan, että kannabis voi olla tehokas hivin/aidsin oireiden hoidossa ja, että ne voivat lieventää Touretten oireyhtymän, epilepsian, Alzheimerin taudin, MS-taudin, parkinsonin-taudin, niveltulehduksen, astman, syövän, Crohnin taudin ja glaukooman oireita. Lähteet: www.adressit.com/laakekannabis, www.adressit.com/laakekannabis_kelan_laakekorvausten_piiriin, https://yle.fi/uutiset/3-10650937 ,  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005918480.html ja http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0113_FI.html?redirect .

 

Lääkekannabiksen sivuvaikutukset ovat usein opioideja pienempiä. Toki täytyy todeta, ettei mikään lääke sovi kaikille. Lääkekannabiksen sopivuutta kannattaa kuitenkin testata, jos on vaikeat kivut. Tällä hetkellä käytännön esteinä lääkekannabiksen käytölle ovat mm. se, että lääkkeen käyttö vaatii reseptin erityisluvan omaavalta lääkäriltä, lääke on kallis ja erityisluvan omaavia lääkäreitä on Suomessa vähän. Lääkekannabisreseptiä ei voi tällä hetkellä saada kaikilta Suomen kipuklinikoilta. Resepti ei tällä hetkellä edes riitä, vaan lääkkeen saaminen vaatii lisäksi potilaskohtaisen myyntiluvan. Sitä ei siksi saa ilman erityislupaa. Kannabiksesta ei saa Kela-korvausta, eikä se kerrytä lääkekattoa. Erityislupa näkyy asiakkaan Kela-kortissa merkintänä. Erityisluvan saa, jos Kelan hyväksyy potilaan erikoislääkärin lausunnon asiasta. Tarvittava lääkärinlausunto on maksullinen, koska vain erikoissairaanhoidon lausunto kelpaa Kelalle, ei terveysaseman lääkärin. Kela on vuonna 2017 lopettanut monen potilaan kohdalla myöntämästä toimeentulotukea lääkekannabikselle. Jotkut ovat saaneet kunnan sosiaalitoimelta rahaa lääkkeeseen. Lääkekannabis saattaa maksaa jopa 950 euroa vuodessa. Monellakaan potilaalla ei ole tuollaisia rahoja. Lähde: https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005918480.html.

 

Lääkekannabiksen merkityksestä ihmisen elämänlaadulle on hyvä esimerkki Johan Kustonen, joka pystyy lääkekannabiksen ansiosta liikkumaan. Aamulehti toteaa, että: ”Ilman lääkekannabista hän joutuisi sänkypotilaaksi 2–3 viikossa, ja kivut olisivat valtavat.” Aamulehti toteaa, että lääkekannabiksen käyttäjiä on Suomessa THL:n arvion mukaan 2 000–5 000. Lähde: https://www.aamulehti.fi/a/200682256. Keväällä 2019 Kela lähetti lääkekannabista määränneille lääkäreille paimenkirjeen, joka herätti kohua. Lähde: https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/1498cf08-c830-42cf-aa5f-50a68d473bcd.  Tutkimusten mukaan lääkekannabiksesta on hyötyä kivunhoidossa. Lähde: www.is.fi/terveys/art-2000000112841.html. 

 

Kipukapina ry: riittävä kivunhoito on ihmisoikeus!

 

Suomeen on syntynyt marraskuussa 2019 kipukroonikoita puolustamaan Kipukapina-yhdistys, joka tekee hyvää työtä. Vasemmistoliiton on tuettava yhdistyksen työtä ja vaikutettava Kelan kivunhoidon linjauksiin. Hyvä kivunhoito on ihmisoikeuskysymys, joka kuuluu poliitikoillekin, eikä vain lääkäreille. Hyvä kivunhoito kuuluu kaikille, ei harvoille. Vaikka tässä olenkin puhunut lääkehoidosta, niin ei pidä unohtaa lääkkeettömiä hoitomuotoja. Itseäni ovat kivuissa auttaneet ystävät, rakkaus, lukeminen ja se, että saa ajatukset pois kivusta. Lisäksi allasterapia ja lymfaterapia ovat olleet hyvin tärkeitä. Lääkkeettömät hoitokeinot voivat auttaa, mutta jos kivut ovat kovia, niin tarvitaan lääkkeitä.

 

Loppusanoina totean Vasemmistoliiton tavoiteohjelman sanoin: ”riittävä kivunhoito on ihmisoikeus. Kivuista kärsivien on saatava tarvitsemansa kivun hoito.”

 

Lähteet:

 1. Terveydenhoitolaki 2010, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326,
 2. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992, finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
 3. Kipukapina-yhdistyksen sivut ja tietoa kroonisista kivuista: https://www.kipukapina.fi/,
 4. Aamulehti 8.6.2019, mielipiteet, lukijalta: Opioidien demonisointi saa kivunhoitoa tarvitsevat potilaat pelkäämään turhaan, https://www.aamulehti.fi/a/283b233b-b0ce-4b3e-b3a6-cc415d172a6e,
 5. Helsingin Sanomat, kotimaa, Pitääkö Kelan korvata masentuneelle joka kuukausi 950 euron lääkekannabikset? Tästä on taisteltu jo oikeudessa, https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005918480.html.
 6. Aamulehti 29.519, Opioidireseptit erityistarkkailussa – Joka neljäs lääkäri saa Kelalta muistutuskirjeen vahvojen kipulääkkeiden määräämisestä potilaille, https://www.aamulehti.fi/a/14a7fb39-99c1-4d92-8f2f-937d5d3a1be4,
 7. Lääkekannabis-adressi, adressit.com/laakekannabis,
 8. Lotta Laaksosen lääkekannabista Kela-korvattavaksi vaativa adressi, adressit.com/laakekannabis_kelan_laakekorvausten_piiriin,
 9. Yle-uutiset 18.2.19, EU-parlamentti haluaa lääkekannabiksen Kela-korvauksen piiriin, https://yle.fi/uutiset/3-10650937,
 10. Helsingin Sanomat, kotimaa 1.12.2018, Kipukroonikkojen mielestä Suomi ajaa kannabishoitoja alas, https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005918480.html 
 11. Aamulehti, Uutiset, 20.1.2018, Johan Kustonen, 35, käyttää kannabista lääkkeenä tukevan annoksen joka päivä – Ilman sitä selkärangan vaurio veisi liikuntakyvyn, https://www.aamulehti.fi/a/200682256.
 12. Kelan sivut kivunhoidon suhteen, https://www.kela.fi/reseptit
 13. Kelan paimenkirje opioideista lääkäreille ja hammaslääkäreille 2019, https://www.kela.fi/documents/10180/1650959/Laakemaarayspalaute_oksikodoni_ja_fentanyyli_avohoidossa_Kela/4f2a0aaa-7548-423d-ad12-5e2289a879eb
 14. Helsingin sanomat 21.4.2019, Ikuinen kipu: Lääkäreiltä on entistä vaikeampaa saada opioidipohjaisia lääkkeitä, https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006079119.html?share=abd402591b1fea1a70cf7acc0ee4800b
 15. Iltasanomat 22.10.2010, Tutkimus: Marihuanasta apua kivunlievityksessä, https://www.is.fi/terveys/art-2000000112841.html
 16. Kroonisen kivun Käypä hoitosuositus, https://www.kaypahoito.fi/hoi50103
 17. Iltasanomat 5.4.2019, Kelan kohuttu kirjeestä kannabista määränneille lääkäreille (sisältää itse kirjeen),  https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/1498cf08-c830-42cf-aa5f-50a68d473bc
 18. Helsingin Sanomat 9.6.2019, kipualan järjestöjen yhteinen mielipidekirjoitus: Kelan paimenkirje ei kävellä käypähoitosuosituksen ohi, https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006136131.html
 19. MTV 29.5.2019, Kela muistuttaa lääkäreitä: opioideja käytettävä vain harkitusti, https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kela-muistuttaa-laakareita-vahvoja-opioideja-maarattava-vain-harkitusti/7429490
 20. EU-parlamentti antoi 13.2.2019 päätöslauselman Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin. http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0113_FI.html
 21. THL 24.4.2019 WHO:n YK:n pääsihteerille antama kannabiksen luokitussuositus 24.1.2019.  https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ajankohtaista/ehkaisevan-paihdetyon-uutiskirje/4/2019/who-suosittelee-kannabiksen-uudelleenluokittelua
 22. EU-parlamentti Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin. 13.2.2019.
  http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0113_FI.html?redirect

Lisää tietoa:

 

  1. Helsingin Sanomat, Kotimaa 21.10.2019, ”Lääkekannabis on toiveiden tynnyri”, sanoo Fimean ylitarkastaja, https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006280267.html
  2. Yle, 23.10.2017, Risto Kuusisto, Lääkekannabis Suomessa harvinaisuus: Matkani hyvän-pahan kannabiksen syövereihin, https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/10/23/laakekannabis-suomessa-harvinaisuus-matkani-hyvan-pahan-kannabiksen-syovereihin
  3. Helsingin sanomat, kaupunki, 24.11.2019, MS-tautia sairastava Mika Putkonen ihmettelee, miksei lääkekannabiskeskusteluissa kuulla kasvia sairauksien hoitoon käyttäviä ihmisiä, https://www.hs.fi/kaupunki/art-html?share=a6571328b42bfc2b2d287d8f9140956e&fbclid=IwAR3k5IFhjy8dD5FgHhEYxcZJtgq1myO_QuZEOZZKEDIBY2fnlbMRv160A
  4. Yle Uutiset, kivunhoito, 14.11.2019, Lasten ja nuorten kivunhoidossa puutteita – kunnat eivät aina maksa tarvittavaa hoitoa, https://yle.fi/uutiset/3-11068537
  5. HS artikkelissa 21.10.2019 lääkärin näkökulma tilanteeseen.https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006279799.html
  6. Yle Uutiset 27.8.2019, opioidiepidemia, Miksi lääkefirmat joutuvat maksamaan miljoonakorvauksia? Opioidikriisin taustalla on valheellista markkinointia – ja satojatuhansia kuolleita, https://yle.fi/uutiset/3-10940022
  7. Savon Sanomat, mielipide, 9.7.2019,  Sirpa Tahko, Kivunhoidon kaunista teoriaa ja rumia käytäntöjä, https://www.savonsanomat.fi/mielipide/lukijan-sanomat/Kivunhoidon-kaunista-teoriaa-ja-rumia-k%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6j%C3%A4/1402329
  8. Sirpa Tahkon kiputarina, Anna, 15.12.2019, https://anna.fi/ihmiset/krooninen-kipu-tuli-sirpan-elamaan-tragedian-myota-nyt-han-valvoo-oita-ja-auttaa-kipukroonikoita
  9. Lukijalta: kipupotilaalla on oikeus hyvään hoitoon, Anita Sairanen, 29.7.2019, Itä-Savo, https://ita-savo.fi/mielipide/lukijalta/3a8ffec2-2d26-4b06-a0b9-f1a7f4a29e9c
  10. Elina Havun tarina, Helsingin Sanomat 5.12.2018, https://www.hs.fi/elama/art-2000005921424.html?share=365cc484fb1379287b9e1d87b3bc4ef0
  11. Helsingin Sanomat, Sunnuntai, 19.8.2019, ”Välillä olen pelkän kannabiksen varassa”, osa kipupotilaista kokee jääneensä heitteille, https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000006206854.html?share=25f13c19a4df203b2484138f0bbdd0db
  12. Mediuutiset, 11.11.2019, Kipukapina-yhdistys perustettu, koska monet vaikeista kivuista kärsivät kohtaavat kivunhoidossa monenlaista osaamattomuutta, https://www.mediuutiset.fi/uutiset/vaikeista-kivuista-karsiville-perustettiin-yhdistys-potilaat-kohtaavat-kivunhoidossa-monenlaista-osaamattomuutta/c6edffb4-2461-4353-b23e-011b34d720a0
  13. Iltasanomat 30.5.2018, Kela lähetti 2018 paimenkirjeen 7600 lääkärille, https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005700362.html
  14. Verkkouutiset, Ilkka Ahtokivi, 29.5.2019, Kelan paimenkirjeestä 2019, https://www.verkkouutiset.fi/kelalta-paimenkirje-laakareille-vahvojen-opioidien-maaraamisesta/
  15. Helsingin Sanomat, 21.4.2019, ikuinen kipu – lääkäreiltä on yhtä vaikeampaa saada opioidipohjaisia lääkkeitä, https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006079119.html
  16. Helsingin Sanomat 18.8.2019, leimatut – kipukroonikkoihin suhtaudutaan joskus kuin narkomaaneihin, https://www.hs.fi/paivanlehti/18082019/art-2000006206854.html
  17. Helsingin Sanomat, 23.8.2019, mielipide: kroonisista kivuista kärsivien hoitoa laiminlyödään, https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006212779.html
  18. Helsingin Sanomat, 30.5.2019,selvitys siitä missä opioideja käytetään eniten, https://www.hs.fi/paivanlehti/30052019/art-2000006124691.html