Inhimillinen toimeentulo kuuluu kaikille!

Tulevan eduskunnan on vähennettävä köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Perusturvan tasoa on nostettava, koska Suomen perusturva on Euroopan sosiaalisen peruskirjan asettaman köyhyysrajan alapuolella. Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on kritisoinut Suomen perusturvaa ja Euroopan Neuvosto on antanut Suomelle asiasta muistutuksen. Perusturvalla elävät mm. työmarkkinatuen, takuu- ja kansaneläkkeen, opintotuen, pienimpien äitiys-, isyys-, vanhempain- ja sairauspäivärahojen saajat. Esim. takuueläke on noin 785 €/kk.

Liian korkeat sosiaali- ja terveyspalveluiden maksut köyhdyttävät pienituloisia paljon palveluita tarvitsevia. Maksujen painottuminen alkuvuoteen tekee elämästä hankalaa. Sote-palveluista perittävät maksut, terveydenhuollon katto, lääkekatto ja matkakatto, ovat noin 1600 €/vuosi. Terveydenhuollon katto ei sisällä hammashoitoa ja osastohoitoa, eivätkä kaikki lääkkeet ole Kela-korvattavia. Suomessa sote-maksut ovat suuremmat kuin muissa Pohjoismaissa, esim. Ruotsin maksut ovat noin 400 €/v. Sote-maksuihin voi saada toimeentulotukea, mutta sen hakeminen on vaikeaa. Pitää siirtyä pääosin veroilla rahoitettaviin maksuttomiin sote-palveluihin. Laitosasukkaille on jäätävä väh. 300 €/kk omaan käyttöön. On tehtävä pääosin pysyviä päätöksiä.

Tulevan eduskunnan on: 1) nostettava perusturva köyhyysrajan yläpuolelle, 2) alennettava pienituloisten verotusta, 3) verotettava kaikkia tuloja samalla progressiivisella asteikolla ja lisättävä verotuksen progressiivisuutta, 4) kohtuullistettava sote-palveluista perittäviä maksuja, 5) kumottava aktiivimalli ja Kela-indeksin jäädytys, 6) rakennettava lisää kohtuuhintaisia asuntoja hyvien liikenneyhteyksien varteen ja asetettava julkisella tuella rakennettuihin asuntoihin vuokrakatto ja 8) jatkettava perustulokokeilua. Se vähentää byrokratiaa ja mahdollistaa mm. osa-aikatyön ja opiskelun.

Äänestä kaikissa vaaleissa ehdokasta, joka huomioi päätöksissään inhimillisyyden, oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, ihmisoikeudet, esteettömyyden ja ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin. Ihmisarvoisen elämän takaava toimeentulo kuuluu kaikille, ei harvoille. Muutos on mahdollinen. Tehdään se yhdessä!