Vantaan vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja teki 24.7. päätöksen muuttaa Koivukodin kehitysvammaisten asumisyksikön Myyrinkotiin. Päätöstä ei julkaistu, eikä toimitettu omaisille tiedoksi. Kuultuaan 8.9. päätöksestä, tekivät asukkaiden omaiset päätöksestä 21.9. oikaisuvaatimuksen. Vasta oikaisuvaatimuksen jälkeen, kaupunki lähetti 28.9. päätöksestä tiedon myös asukkaiden omaisille.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen 6.10. ja julkaisi päätöksen 14.10. internet-sivuilla. Seuraavana päivänä käräjäoikeudenhaastemies toi vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksen Koivukodin asukkaiden omaisille.

Vantaa on päätöksissään perustellut yksikön siirtoa Koivukodista sillä, että eri viranomaisten toimesta tehdyissä tarkastuksissa on havaittu puutteita, joita ei remontoimalla saada korjattua ilman, että yksikön paikkaluku puolittuu. Mikään näistä tiedoista ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

Yksikään viranomainen ei ole vaatinut kaupunkia tekemään Koivukotiin mitään merkittäviä muutoksia. Mitään laskelmia ja suunnitelmia Koivukodin korjauksista ei myös ole esitetty, vaikka päätöksessä niin väitetään.

Päätöksissä todetaan myös, että valtaosa Koivukodin asukkaista suhtautuu muuttoon myönteisesti. Sekään ei pidä paikkaansa, sillä kaikki tietämämme ja tuntemamme asukkaat omaisineen ovat alusta lähtien suhtautuneet Koivukodista poismuuttoon kielteisesti. Koivukodissa asuvasta 14 asukkaasta kuusi tavoittamaamme asukasta omaisineen allekirjoitti oikaisuvaatimuksen. 

Myyrinkoti on viisikerroksinen entinen vanhainkoti, joka sijaitsee kerrostaloalueella Myyrmäessä, uuden Myyrmäen vanhustenkeskuksen vieressä. Vantaan päätöksen mukaisesti Koivukoti on tarkoitus sijoittaa Myyrinkodin neljänteen kerrokseen. Kolmanteen kerrokseen on tarkoitus perustaa kehitysvammaisten lasten tilapäishoitoyksikkö. Viidennessä kerroksessa sijaitsee Vantaan päihdevieroitusyksikkö. Kaikki Myyrinkodin ovet, pääovea lukuun ottamatta, on pidettävä jatkuvasti lukittuina.

Koivukoti muodostuu kahdesta 1-kerroksisesta rakennuksesta, jota ympäröivällä laajalla piha-alueella Koivukodin asukkaat voivat ulkoilla itsenäisesti ja omatoimisesti. Koivukoti on ollut koti sen asukkaille yli 30 vuotta.

Eri erityisryhmille tarkoitetut asumiskeskittymät ovat kuitenkin lain mukaan kiellettyjä ja kehitysvammaisten laitoshoito on lakkautettava tämän vuoden aikana. YK:n vammaissopimuksen mukaisesti kehitysvammaisella on oltava oikeus liikkua vapaasti sekä sisä- että ulkotiloissa ja tätä oikeutta on kaikin tavoin tuettava. Kehitysvammaisten pakkomuutot eivät ole sallittuja.

Miksi kaupunki haluaa nyt häätää asukkaat pois Koivukodista? Sijaitseeko Koivukoti liian arvokkaalla tontilla? Vai pyrkiikö kaupunki säästämään kustannuksia kehitysvammaisten laitoshoidolla?

Koivukodin asukkaiden ja omaisten puolesta, Eeva Pohjanpalo (Koivukodin asukkaan omainen), Marja Henelius (Koivukodin asukkaan omainen), Elina Nykyri (Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen ja Vas. vammaispoliittisen työryhmän pj.)