Ylen Kuntatutkaan kannattaa kaikkien perehtyä. Kuntatutka osoittaa, että monet asiat on Tampereella tehty keskivertoa paremmin. Ainakin yksi selvä epäkohta kuitenkin löytyy. Työttömyysaste on Tampereella muuta Suomea monta prosenttia huonompi.

 

Kampanjoinnin lomassa on kaupungin ”opposition” toimesta vedottu usein siihen, että kaupungin ottaman velan määrä ei ole laskenut. Tämä liittyy toki siihen, että Tampere on väkiluvultaan kasvava kaupunki ja että Tampereella on investoitu reilusti (joskus toki järkevämpiin kohteisiin kuin toiset). Kun kyseeseen tulee käyttötalous, Aamulehdenkin mukaan, raflaavasta otsikosta huolimatta, isoin ongelmakohta on kuiteknin työllisyys.

 

Nykyään vallalla oleva ideologia sanoo, että kaikki pitäisi vain jättää markkinoiden hoidettavaksi. Aktiivisella ja onnistuvalla työvoimapolitiikalla on merkitystä. Paino on sekä sanalla ”aktiivisella” että ”onnistuvalla”. Monille työttömille työvoimapolitiikalla on jo sananakin negatiivinen kaiku; se tarkoittaa jotain lannistavaa, turhauttavaa ja epäonnistumaan tuomittua, ei sellaista joka oikeasti auttaisi työpaikan hankkimisessa. Tähän on kiinnitettävä erityistä huomiota.

 

Varomattomat leikkaukset voivat osua työllistämistavoitetta vastaan. Loppupeleissä ”turhasta byrokratiasta säästäminen” ei ole joidenkin populistisempien oikeistolaisten retoriikassa kaikuva loppumaton rahasampo vaan osuu käsipareihin ja katkaisee ns. ”hyvän kehän” – sen, miten toimivat julkiset palvelut vaikuttavat koko yhteiskuntaan parantavalla tavalla.

 

Yksityisen sektorin osalta kaupungin on työllisyyden järkevää varmistaa juuri pk-yritysten toimintamahdollisuudet ja taata näille reilut toimintaedellytykset. Toki sekä julkisen että yksityisen osalta on varmistettava, että työehdot ovat hyvät ja työstä maksetaan riittävää palkkaa. Itseisarvo ei kuitenkaan loppupeleissä ole työ vaan hyvä elämä.

 

KOLME TYÖLLISYYSTAVOITETTA:

 

TYÖTILOJA PIENYRITTÄJILLE, YKSINYRITTÄJILLE JA FREELANCEREILLE: Itsekin freelancerina tiedän, miten tärkeä asia oma tila voisi olla. Pienyrittäjien auttamiseen on muitakin keinoja, esim. sen varmistaminen että silloin kun kaupunki päättää tilata jotain ulkopuoliselta, hankintaan voivat osallistua kaikki tahot, eivät vain suurimmat.

 

AKTIIVISTA JA TOIMIVAA TYÖVOIMAPOLITIIKKAA: Työllisyysmäärärahojen tulee olla riittäviä ja niillä tulee edesauttaa ihmisten pääsemistä oikeisiin töihin, ei tempputyöllistetyksi tulemiseen tai etenkään siihen, että maksettua työtä korvataan ilmaistyöllä esim. kuntouttavan työtoiminnan väärinkäytöllä. Ykköstavoite on jo se, että ”työvoimapolitiikka” on työttömien korvissa lupaus, ei uhkaus.

 

HYVÄN KEHÄ KIERTÄMÄÄN PALVELU-, ASUMIS- JA KAAVOITUSPOLITIIKASSA: Millä saamme työnantajat valitsemaan Tampereen? Tekemällä kaupungista vielä houkuttelevamman heidän tarvitsemalleen työvoimalle. Millä se onnistuu? Kohtuuhintaisella asumisella, toimivilla ja läheltä saatavilla palveluilla, kaupungin ominaispiirteitä tarjoavalla kulttuuritarjonnalla, koulutus- ja opiskelijapolitiikalla joka saa opiskelijat jäämään kaupunkiin opintojen jälkeenkin ja vastaavilla teoilla. Hyvinvointivaltion ylläpito on aina myös työllisyyden ylläpitoa.