Saila Ruuthin kasvokuva

Saila Ruuth

Kun aloitin Vasemmistonaisten puhenaisena vuonna 2010, käynnissä oli varsin samat vaikeat ja usein globaalit ilmiöt, joiden kanssa painimme edelleen. Ilmastonmuutos, talouden globalisaatio ja finanssijärjestelmän kriisi, työttömyys, konfliktit ja muuttoliikkeet. Kapitalismi. Patriarkaatti.

Osin vastareaktiona maailmaa myllertäville ilmiöille viimeisten kuuden vuoden aikana on voimistunut populististen, usein oikeistolaisten ja konservatiivisten, liikkeiden ja puolueiden kannatuksen nousu. Helpot ratkaisut monimutkaisiin ongelmiin houkuttavat. Oikeistopopulistien rinnalla ja myötävaikutuksella myös äärioikeistolaiset, jopa väkivaltaiset, liikkeet ovat kasvaneet.

Kuusi vuotta sitten oli selviö, että oikeistohallitusten ja -johtajien valtakaudet ovat hiljaisia jaksoja tasa-arvon edistämisen ja ihmisoikeuksien vahvistamisen saralla. Nyt niin Suomessa kuin maailmallakin vallassa on puolueita ja poliitikkoja, jotka eivät pelkästään ole edistämättä tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia vaan aktiivisesti pyrkivät romuttamaan niitä. Se, mikä on kertaalleen taisteltu ja voitettu, ei ole enää varmaa. Kaikki väännöt täytyy olla valmis käymään uudelleen.

Suurin huomio oikeistopopulistien nousun myötä on kiinnitetty siihen, miten he ovat valtavirtaistaneet rasistista ja islamofobista ajattelua, puhetta ja toimintaa. Maahanmuuttajista, ennen kaikkea muslimeista, on maalattu työttömyyden ja turvattomuuden tunteen aiheuttajia.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt naisten oikeuksien takaisku. Se johtunee siitä, että naisten aseman heikentämistä perustellaan myös taloudellisella välttämättömyydellä. On vain pakko säästää eikä ole enää mitenkään rahaa subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen tai julkisen sektorin työntekijöiden lomarahoihin. Velkakellolla pelottelu kietoutuu tiiviisti yhteen konservatiivisen arvopuheen kanssa. Siinä puheessa vanha vauras ja turvallinen elämä saadaan takaisin, kunhan ymmärretään, että naisen paikka on kotona, mies on perheen pää ja homot kuuluu saunan taakse.

Vaikka talouspuheeseen vetoavat markkinaoikeistolaiset eivät ikinä ryhdy maahanmuuttajiin, naisiin ja vähemmistöihin kohdistuvaan vihan lietsontaan, he tekevät tyytyväisinä yhteistyötä tällaisten toimijoiden kanssa. Tavoite on sama: suomalaisen tasa-arvon murentaminen.

Myös feminismi on ollut viimeisten kuuden vuoden ajan myllerryksessä. Maailmalta on rantautunut uusia tuulia myös Suomeen, mikä näkyy puoluekenttää myöten, mutta ennen kaikkea feminismin sisältöjä on haastettu. Moni niin sanottu perinteinen naisasianainen on saanut kuulla ajavansa vain etuoikeutettujen keskiluokkaisten, valkoihoisten ja terveiden naisten asiaa ja unohtavansa ne naiset, joilla on todella vaikeaa.

Samalla, kun trumpit, persut ja le penit lietsovat rasistista ja islamofobista sortoa ja väkivaltaa sekä vaativat naisten oikeuksien lakkauttamista, feministijoukoissa vaaditaan intersektionalismia, queer-näkökulmaa ja turvallista tilaa sekä paheksutaan ableismia, rodullistamista, cis-seksismiä ja kulttuurista appropriaatiota.

Vaikka feminismin täytyy haastaa ja kehittää itseään voidakseen sitten kehittää myös ympäröivää yhteiskuntaa, toivon hartaasti, että kaikki maailman feministit pystyvät myös liittymään yhteen. Nyt sille on tarvetta enemmän kuin koskaan aiemmin oman 15-vuotisen poliittisen toimijuuteni aikana.

Työ tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolesta ei saa myöskään jäädä vain puheeksi Facebookin salaisissa ryhmissä, vaan tarvitaan konkreettisia tekoja. Politiikassa toimivien on tehtävä työtä sen eteen, että saamme kerrottua omat ratkaisumme aikamme monimutkaisiin ilmiöihin ja ongelmiin yhtä helposti kuin oikeistolaiset helppoheikit sen tekevät.

Meidän on saatava kannatusta aikomuksillemme pienentää tuloeroja, vähentää köyhyyttä ja tarjota työpaikkoja ja maksuttomia palveluita kaikille. Tarvitsemme kannatusta aikomuksillemme tukahduttaa rasismi ja naisviha hyvinvoinnilla. Vain kannatusta saamalla pääsemme toteuttamaan aikomuksiamme.

 

Saila Ruuth

Kirjoittaja on Vasemmistonaisten puhenainen.

 

Ps. Tänä keväänä otetaan kuntavaaleissa mittaa siitä, mitkä ajatukset tätä maata liikuttavat. Jos olet varma siitä, että tippaakaan trumpismia ei tähän maahan kaivata, ota yhteys Vasemmistoliittoon ja lähde ehdokkaaksi tai tule mukaan vaalityöhön! Yksikään teko ei ole liian pieni vaan jokaisen apu on tarpeen!

Kyltti, jossa teksti: First they came for the muslims and we said not this time motherfucker!
Trumpin vastaisissa mielenosoituksissa usein nähty kyltti (kuva: Ryan). Kyltin teksti on muunnelma Martin Niemöllerin runosta Ensin ne tulivat…:

First they came for the Socialists, and I did not speak out—
Because I was not a Socialist.

Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out—
Because I was not a Trade Unionist.

Then they came for the Jews, and I did not speak out—
Because I was not a Jew.

Then they came for me—and there was no one left to speak for me.