samapalkkaisuus

Samaa palkkaa

Outi Viitamaa-Tervonen Suomi on tehnyt pitkään töitä tyttöjen ja naisten aseman parantamiseksi ja päässyt tuloksiin, joista on syytä olla kansainvälisestiki...