Vaasan Vasemmiston valtuustoryhmä teki aloitteen, jonka mukaan vuoden 2018 budjetti tulisi laatia niin, että terveyskeskusmaksuista voidaan luopua.

Maanantain (9.10) valtuuston kokouksessa asiasta käytiin tiukka keskustelu. Tukeakin saimme, mutta hävisimme äänestyksissä selvin luvuin. Demarit pitivät aloitetta tärkeänä, mutta eivät halunneet sitoutua siihen tässä vaiheessa.

Perustelut terveyskeskusmaksujen puolesta oli kuultu ja kumottu moneen kertaan. Vedottiin siihen, että maksut eivät nytkään ole suuria. Kerrottiin, että terveyskeskusmaksujen poistaminen ei ole ennaltaehkäisyä. Pelättiin, että jonot kasvavat ihmisten rynniessä maksuttomaan palveluun. Kerrottiin, että laatu heikkenee, mikäli maksuja ei peritä. Niin, ja tietenkin odotettu kommentti siitä, että muutoksia ei kannata tehdä, koska sote on tulossa.

Ihmettelen miksi sote-uudistuksen pitäisi lamauttaa meidät? Vielä voimme vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluihin kuntapoliitikkoina. Palvelujen siirtyessä maakuntahallinnon järjestämisvastuulle, on päätösvalta meidän ulottumattomissa. Samat ihmiset kunnassamme kuitenkin asuvat. He eivät häviä minnekään sote-uudistuksessa. Koska me sitten päättäisimme, ellemme nyt kun se vielä on mahdollista?

Ainoa järkevä argumentti oli se, että 500 000€, joka terveyskeskusmaksujen poistamisen kustannukseksi oli laskettu, on iso osa terveydenhuollon budjetista. Rahat tarvittaisiin lääkärien palkkaamiseen. Tämä kuitenkin huomioitiin aloitteessa ja juuri siksi Vasemmisto esitti, että asia valmistellaan kaupungin budjetissa, jossa summa vastaa vain 0,07% osuutta. Budjettia laatiessa kaikki investoinnit ovat periaatteessa samalla viivalla. Arvovalinnat ohjaavat mihin varat laitetaan.

Terveyskeskusmaksuista luopumisen ei siis tarvitse olla vastakkain lääkäreiden palkkaamisen kanssa.

Maksut eivät ehkä ole suuria normaalituloiselle työssäkäyvälle henkilölle, joka muutenkin yleensä nauttii työterveyden maksuttomista palveluista. Terveyskeskusmaksuja maksavat kuitenkin vanhempi ikäpolvi sekä työttömät. Monilla, erityisesti meistä sairaimmilla ihmisillä, erilaisia ”pieniä” maksuja kertyy vuoden varrella runsaasti.

Osa valtuutetuista tuntuu olevan täysin kykenemättömiä ymmärtämään millaista on elää, kun raha ei tahdo riittää edes ruokaan. Kuten Lotta Alhonnoro (vihr.) totesi, on Vaasassakin leipäjonoissa satoja, viikoittain yli tuhat, ihmistä. Jos raha ei riitä ruokaan, miten se riittää terveyskeskusmaksuihin?

Vaikeudesta maksaa terveydenhuollon maksuja kertoo myös niistä aiheutuvien laskujen päätyminen ulosottoon. Erilaisia terveydenhuollon laskuja oli ulosotossa koko maassa 400 000 kappaletta, joista terveyskeskuslaskuja oli 70 000. Puhumme siis todellisista maksuvaikeuksista.

Maksuton terveydenhuolto on nimenomaan ennaltaehkäisyä. Se ei tietenkään poista kaikkia maailman ongelmia, mutta se on yksi keino ehkäistä sairauskierteen paheneminen.

Mietitäänpä vaikkapa pitkäaikaissairasta mielenterveyskuntoutujaa, joka jo pidempään on sinnitellyt pienillä tuloilla ja on tottunut nipistämään kaikista menoistaan. Hän tuntee, että mielenterveys heikkenee, mutta ei raaski hakeutua hoitoon, koska juuri nyt ei ole varaa pieneenkään maksuun. Mielenterveys pettää ja hän päätyy lopulta takaisin laitoshoitoon. Inhimillinen kärsimys on tietenkin valtava, mutta myös kustannukset yhteiskunnalle ovat huomattavat.

Mikäli terveyskeskusmaksujen poistaminen aiheuttaisi rynnistyksen terveydenhuollon palveluihin, voitaisiin sitä pitää merkkinä siitä, että maksut ovat todella olleet esteenä hoitoon hakeutumiselle.En kuitenkaan jaksa uskoa, että terveyskeskuksessa käytäisiin jonottamassa kuin ämpäreitä konsanaan.

500 000€ hintalappu maksuista luopumiselle ei myöskään ole niin suuri, että se riittäisi syyksi heikentää palvelun laatua. Meillä on yhä velvollisuus pitää taso korkealla. Hyvälaatuisesta hoidosta ei myöskään ole hyötyä, jos sellaiseen ei ole varaa mennä. Laadukasta perusterveydenhoitoa ei hyvinvointivaltiossa pidä ajaa tilanteeseen, jossa sitä saa vain rahalla.

Terveyskeskusmaksuista luopuminen on investointi kuntalaisiimme ja heidän hyvinvointiinsa. Sen lisäksi on mahdollista panostaa terveyteen monilla muilla tavoin.

Sote-uudistuksen yhtenä lähtökohtana oli alun perin erikoissairaanhoidon kulujen nousun hillitseminen. Silloin täytyy panostaa nimenomaan perustason palveluihin, jotta erikoissairaanhoitoon hakeutumisen tarvetta voidaan vähentää.

Vaasan ja kaikkien muidenkin kuntien pitää olla tiennäyttäjinä inhimillisissä ja pitkäkantoisissa ratkaisuissa. Terveyskeskusmaksujen poistaminen on inhimillinen ja järkevä sekä edullinen investointi.