Omaishoidontukea koskeva laki muuttui viime vuonna. Tarkoituksena oli turvata kaikille tukea saaville oikeus vapaapäiviin eli parantaa omaishoitajien asemaa. Helsingissä taas palkkioita on monen kohdalla pienennetty, vaikka omaishoitajan tehtävä ei ole muuttunut helpommaksi tai vähemmän vaativaksi. Kunnissa onkin säädetty uudelleen kriteereistä, joiden perusteella tukea myönnetään. Vantaalla ja Espoossa tästä päättivät poliitikot, mutta Helsingissä virkamiehet, Uusien kriteereiden pohjalta jokainen omaishoitaja (4000) joutuu tekemään uuden sopimuksen. Näitä on tehty vasta hyvin vähän. Muutos huonontaa eniten ja täysin kohtuuttomasti alaikäistä lastaan hoitavien tilannetta. Koskaan aiemmin ei ole kesken kauden heikennetty omaishoitajien palkkioita, jos omaishoitajan työ ei ole muuttunut olennaisesti kevyemmäksi tai vähemmän ajallista sitoutumista vaativaksi. Kaupunki ei ole luotettava kumppani omaishoitajille, jos palkkio voi pienentyä yhtäkkiä puoleen – tehtävän pysyessä samana!

Jätin tänään 15.3.2017 seuraavan valtuustoaloitteen asiasta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme että

  1. Omaishoidon tuen kriteereitä tai palkkioita ei heikennetä aiemmin myönnettyjen tukien osalta
  2. Omaishoitajia tuetaan riittävästi vapaapäivin ja virkistymahdollisuuksin, jotta he voivat ja jaksavat tehdä arvokasta työtään.
  3. Omaishoitajien palkkiot ja kriteerit tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösasiana ensi tilassa tämän valtuustokauden aikana.
  4. Omaishoitajien työ tehdään houkuttelevaksi eikä päinvastoin.