Tämä puheenvuoro on pidetty PAMin valtuuston kokouksessa 17.5.2017.

 

Tervehdys kaikille!

On ollut kiinnostavaa seurata PAMin toiminnan kehittymistä kuluvalla kaudella. Millä tavalla jäsenistön linjaamat liittokokouslinjaukset konkretisoituvat näiden vuosien aikana käytännön elämän tasolle. Kohti vankempaa ja paikallisempaa edunvalvontaa.

Aika paljon on työtä on kuitenkin vielä edessä ja vastapuolemme ei lepäile sillä välin kun me suoristelemme rivejämme vaan keksii yhä uusia keinoja kiusata ihmisiä työpaikoilla.

Osastojen olen ilokseni havainnut valmistelleen tai konkreettisesti osoittaneen solidaarisuutta muiden alojen suuntaan. Työelämän muutos eli työnantajapuolen toivomat heikennykset työolosuhteisiin ja työsuhteen ehtoihin ovat monin osin toteutuneet jo nuoremmilla työläisillä ja ja etenkin PAMilaisilla ja tämä on asia, joka meidän pitää yhdessä kohdata ja varmistaa, että työelämä on ihmisarvoista jatkossakin Suomessa.

Työnantajapuoli on luonut kaaoksen työmarkkinakentälle. Kaaos on yksi keskeisimmistä neuvottelutaktiikoista, joita voidaan käyttää suunnitelmallisesti omien tavoitteiden läpi ajamiseksi. Muutamat esimerkit, joilla harhautetaan työntekijäpuoli puolustusasemiin ovat:

1) Kikyn rikkominen muun muassa työttömyysturvaheikennyksiä esittelemällä (näitähän esittelee Suomen hallitus eli ilmeisesti Elinkeinoelämän keskusliitto)

2)  kaikkien keskusjärjestösopimusten irtisanominen

3) ja merkittävien työehtojen heikennysten räiskiminen julkisuuteen.

Miten tähän vastataan määrittää aika paljon.

Meidän pitäisi mielestäni täällä valtuustossa huomioida näitä työpaikkoja, joissa toimitaan oikeudenmukaisten työolojen puolesta ilman luottamushenkilöedustajia. Ehkä paras apu näille työpaikoille olisi se, että näytämme tulevalla neuvottelukierroksella, että me pidämme heidän puoliansa. Me todella kamppailemme heidän puolestaan, jotta heidän olisi helpompi tulla töihin ja he voisivat ajatella, että nyt kannattaa olla mukana rakentamassa PAMilaista liikettä koska PAM eli me heidän PAMilaiset edustajansa olemme heidän puolella.

PAMin johto on pitänyt pään kylmänä ja jättänyt syyttelyt väliin KIKYstä ulos jääneitä liittoja kohtaan. Viisasta toimintaa PAMilaisilta. Me ymmärrämme, että olemalla solidaarisia muita kohtaan voimme odottaa näyttäviäkin yhteistyökuvioita muiden liittojen tuella pienipalkkaisten PAMilaisten palkkakuoppaan sysättyjen naisten ja koko työväenliikkeen työehtojen ja olojen parantamiseksi. Tarvitsemme lakkotukea, lakkovahteja ja muita solidaarisuudenosoituksia.

Palkkatyöstä on tullut yhä useammin alistussuhde, jossa toiset roikkuvat löyhässä työttömyyden uhassa ja toiset puurtavat ylipitkää päivää ilman kunnollista korvausta saaden surkeaa kohtelua hyväosaisilta. Tämän pitää muuttua. Mielestäni meidän pitää irtisanoa kilpailukykysopimus.

Suurimmat epäkohdat, joita meidän on nähdäkseni välttämätöntä lähteä ajamaan neuvotteluissa ovat:

1) kattavan luottamusmiesjärjestelmän neuvotteleminen niin, että myös pienet työpaikat saadaan katettua. Meillähän on tavoitteena liiton ylimmän päätöselimen, liittokokouksen, linjaus siitä, että jokaiselle työpaikalle on saatava luottamusmies.

2) vuokratyösuhteiden-ja nollasopimusten kielto ja kontrolli sopimuksiin niin, että saamme katetuksi tällä sopimuksella kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat työläiset.

Pätkätyöt kohdentuvat erityisesti nuoriin. Ja erityisesti alamme nuoriin naisiin. Osa-aikaisista palkansaajista naisia on tuplasti niin paljon kuin miehiä. Sama koskee vuokrattuja ihmisiä.

Yhteiskuntaamme pyörittävät ihmiset, joilla ei ole kosketuspintaa näihin kysymyksiin. Meillä on velvollisuus nostaa erittäin vaikeaan tilanteeseen ajetut toverimme kohtuullisen edunvalvonnan ja työehtojen piiriin.

Meidän on huomioitava heidät  joiden ääni ei kuulu. Totuus on, että mikäli saamme laajemmin liittomme työolosuhteita vahvistettua tulemme kaikki hyötymään siitä niin, että voimme kamppailla kaikkien työsuhteiden puolesta paremmin.

Meidän pitää rakentaa hyvinvoiva yhteiskunta ja luoda uusi järjestelmä, jossa perinnöllinen hyväosaisuus ei ole se, jolla voi Suomessa pärjätä.

Porvarihallituksen toimet ja uhkailut ovat pelottavia mutta tiedän, että meillä on voimaa kamppailla sitä vastaan.

Rakkaudella Mira-Veera Auer

auermir@gmail.com

Kirjoittaja on PAMin valtuuston jäsen.