Medan resten av världen fokuserar sina ansträngningar på åtgärder mot koronapandemin och den globala kris som viruset orsakat, fortsätter Turkiet sitt brutala krig mot kurderna. Turkiet trotsar FN:s uppmaningar till slut på väpnade konflikter under koronakrisen.

Den turkiska armén bombade Behdinan-området och Makhmur-flyktinglägret i södra Kurdistan i norra Irak onsdagen den 15 april. I Makhmur miste tre kvinnor livet medan de vallade boskap.

Flyktinglägret Makhmur, som ligger söder om Erbil, huvudstaden för Kurdistans regionala regering (KRG), är främst hem för de flyktingar som flydde från det blodiga förtrycket av den Turkiska staten i Norra Kurdistan (Turkiet) på 1990-talet. Makhmour-lägret har redan under nio månader påverkats av den blockad som KRG infört. Förutom att lägret redan lider av strikt isolering, har lägret ytterligare isolerats under ett flertal dagar på grund av beredskapen kring coronaviruset.

Enligt Nuran Sezgin, koordinator för lägrets kvinnoråd, dog ett av offren till följd av embargot, som förhindrade hjälp från att kunna komma fram i tid. Sezgin sade också att flera flyktingar hade skadats och tillståndet för några av de skadade var allvarligt.

”Turkiet låter inte det kurdiska folket i Makhmour-flyktinglägret vara i fred. Under koronakrisen har FN begärt ett internationellt eldpphör, på vilket Turkiet svarar med att bomba flyktingar. EU och FN måste ingripa. Tystnaden ger Turkiet bara utrymme att agera”, betonar Lotta Laaksonen, som är människorättsaktivist och kommunfullmäktige i Pargas för Vänsterförbundet.

Kurdiska Demokratiska Samhällscenter (NCDK) fördömer starkt denna fega, föraktliga och kriminella handling mot flyktingar. NCDK visar sin respekt för offren och uttrycker sitt stöd för deras familjer och alla de i lägret som har åsamkats smärta till följd av massakern.

Vi uppmanar det internationella samfundet, Europeiska unionen och i synnerhet Finland att fördöma denna attack och att kräva att Erdogan-regimen omedelbart upphör med sitt olagliga krig.

Den turkiska statens krigsförbrytelser måste stoppas!

Kurdiska Demokratiska Samhällscenter – NCDK
24.4.2020