Kuvaraportti Rojavan tilanteesta, ISIS -vankien oloista, kansainvälisestä uhasta, Suomen vaikutusmahdollisuuksista, sekä laatimastamme adressista ja sen toimittamisesta ulkoministeriöön

Kuvat:
Kuvakaappaukset A-Studion lähetyksestä: toimittaja Antti Kuronen
Adressin luovutus: Houman Taleghani, BMedia.fi

****
Al-Holin leiri, jonka suomalaisnaisten ja lasten palauttamistoimet ovat olleet nyt laajasti median käsittelyssä, sijaitsee Rojavan alueella. Leirillä elää 70000 vankia, lähinnä ISIS-taistelijoiden perheenjäseniä, erittäin haastavissa olosuhteissa.

Salaisissa sijainneissa on myös kaksi vankilaa, joissa on yhteensä 12000 vaarallista ISIS-sotilasta.  Kuvat vankiloista, yllä yleiskuvaa vankilasta, jossa suurin osa taisteluihin osallistuneista ISIS -vangeista on sijoitettuna,  alla erityisen vaarallisten ISIS-taistelijoiden vankila.

*****

SDF – Pohjois-Syyrian alueen organisoidut itsepuolustusjoukot, kukisti ISISin Yhdysvaltojen ilmavoimien avun kanssa.

Eurooppa käänsi kuitenkin kasvonsa, kun syksystä alkaen Yhdysvallat ilmoitti vetäytyvänsä Pohjois-Syyriasta, tehden tilaa Turkin hyökkäyssodalle Rojavan alueella. NATO sallii ja näin myös tukee Turkin hyökkäyksiä Rojavaan.

“Tulitauot eivät pidä ja lähitaisteluita käydään.  Mm ambulanssit ovat hyökkäysten kohteina”, kertoo paikan päällä tilannetta seuraava brittiaktivisti Dani Ellis. Turkin hyökkäykset ovat myös täyttäneet sotarikosten piirteitä esimerkiksi valkoisen fosforin käytössä.

Humanitäärinen kriisi uhkaa aluetta. Siellä toimi tällä hetkellä avustusjärjestönä vain Kurdien Punainen Puolikuu sekä pari muuta pientä järjestöä, avun tarve on todella suuri. Ruoan, veden ja sähkön jakelussa on ongelmia. Sairaanhoidossa ei ole tarpeeksi henkilökuntaa.

Turkki tuhoaa paikallista infrastruktuuria ja siirtää myös pakolaisia Turkin alueelta sen miehittämään alueelle Rojavassa. Alueen oikeat asukkaat ovat joutuneet pakenemaan jihadistien alta, toteaa Elham Ahmad, Syyrian demokraattisen neuvoston toimeenpanevan komitean puheenjohtaja twitterissa. 

Koko ISIS-vankileirijärjestelmä on uhan alla. Vankeja on jo päässyt karkuun. “Jos nämä ihmiset pääsisivät pakenemaan, olisi se uuden kalifaatin alku”, raportoi ylen ulkomaantoimittaja Antti Kuronen käydessään ISIS-vankilassa.

Rojavan ystävät Turku laatima adressi luovutettiin ulko- ja puolustusministeriöihin, ulkoasiain- ja puolustus valiokunnille, sekä presidentti Sauli Niinistölle 20.12, kiinnittää huomioon Suomen rooliin asemyyjänä Turkkiin tuoden esille, että Suomikin on epäsuorasti osa tätä sotaa hyötyen siitä taloudellisesti.

Ulkoministeriön asevalvontayksikön päälliköt Leena Pylvänäinen ja Ilkka Rentola ottavat vastaan keräämämme adressin, joka saavutti 1278 allekirjoitusta.  Oikealla kuvassa Ali Bayrakli / NCDK (Kurdien demokraattinen yhteisökeskus).

Adressi vaatii, että Suomi vetää takaisin voimassa olevat asevientiluvat.

Suomella on edelleen 21 asevientilupaa voimassa.  Ei ole eettisesti ja moraalisesti hyväksyttävää, että Suomi hyödyntää taloudellisesti Turkin sotatoimia Syyriassa Rojavan alueella. Linkki artikkeliin, jossa luvat eritelty

Adressi ottaa kantaa Suomen jo myöntämiin asevientilupiin Turkkiin. Suomen tulee purkaa asevientiluvat ja samalla näyttää myös mallia muille Euroopan maille.

Eurooppa ei voi sallia Turkin hyökkäyksiä, sillä se on todellinen uhka Euroopan turvallisuudelle.  Turkin ja NATOn toimet vaarantavat välillisesti ISIS-jäsenten säilössä pysymistä, kun infrastruktuuria, logistiikkaa ja paikallistaloutta heikennetään. Kenen intressejä tämä palvelee?

Turkin motiivit Rojavan alueen hyökkäyksissä ovat erittäin kyseenalaiset. Turkki hyökkää ISISin kukistanutta kansaa kohtaan ja heikennetään sen mahdollisuuksia pitää vankina 82000 vaarallista henkilöä.

Linkki Kansan Uutisten artikkeliin:

”Peli on likainen, eikä Suomen tulee millään tasolla siihen osallistua.”