Suomessa koulutusvalinnat ovat eriytyneet sukupuolen mukaan EU-maista kaikista eniten. Tämä käy ilmi valtioneuvoston rahoittamasta tutkimushankkeesta.

Vaikka voisi ajatella, että Suomi on tasa-arvon mallimaa, niin tilastokeskuksen mukaan 30:ssa vuodessa tilanne koulutusvalintojen suhteen ei ole juurikaan parantunut. Täällä naiset hoivaavat ja miehet rakentavat. Tilastojen mukaan naiset hakeutuvat miehiä useimmin sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloille, kun taas miehiä kiinnostavat useimmin tekniikan alat.

Sukupuolittuneisiin valintoihin vaikuttavat perheessä annettu malli, esikuvat ja nuorta ympäröivän ryhmän sosiaalinen paine. Alaa ohjaavat valinnat tehdään usein epäaitojen mielikuvien perusteella. Nuorille tulee tarjota laadukasta opinto- ja uraohjausta, joka avartaa käsitystä uramahdollisuuksista ja erilaisista ammateista.

Lopetetaan ammattien sukupuolittaminen

Perinteisiä sukupuolikäsityksiä ja roolimalleja on haastettava ja asenteisiin kiinnitettävä huomiota varhaiskasvatuksesta lähtien. Lastenohjelmia myöten puhumme Sami Palomiehestä ja Annina Balleriinasta. Ammattien ja ammattiroolien turha sukupuolittaminen puhekielessä tulisi lopettaa ja esimies tai puhemies termeinä voisivat olla jo historiaa. Pinttyneistä roolimallien käytöstä päästään monimuotoistamalla viestintää ja käytössä olevaa termistöä.

Sukupuolittuneet koulutusvalinnat näkyvät työelämässä

Ongelmana alojen vahvassa sukupuolittuneisuudessa on muun muassa tulojen epätasa-arvoinen jakautuminen. Naisvaltaisilla aloilla palkat ovat yleisesti heikommat kuin miesvaltaisilla aloilla, ja sukupuolten väliset tuloerot näkyvät aina naisten pienimpiin eläkkeisiin asti. Sukupuolittuneiden alojen purkaminen edistää palkkauksen ja työpaikkojen tasa-arvoa.

Työpaikkojen sukupuolittuneisuusilmiön takia on myös ehdottoman tärkeää aloittaa hallitusohjelmassa mainittu korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelman laatiminen.

Keskustelu tasa-arvosta pitää nostaa tasolle, jossa puhutaan naisen ja miehen tasa-arvon lisäksi sukupuolen moninaisuudesta.

Saana Simonen
IG: @saanasimonen
TW: @saanasimonen

Kirjoittaja on sosionomiopiskelija ja toimii STTK-opiskelijoiden puheenjohtajana.