Suomessa ihannoidaan usein pienten koululaisten yksin pärjäämistä. Suomi on toisaalta myös maa, jossa erilaisten riippuvuuksien hoitoon kuluu miljoonia. Kuitenkin lapsuuden rauhassa kasvamiseen kuuluu saada olla riippuvainen vanhempien hoivasta tarpeeksi kauan. Päivähoidossa on vuorotyöläisten alle kouluikäisille lapsile hoitopaikkoja, vaikkakin verkosto on autottamalle hyvin hankala. Miten 1. luokkalainen voisi pärjätä yksin iltaisin, öisin tai viikonloppuisin?

Ruotsissa alle 12-vuotiailla on oikeus iltapäivätoimintaan, mikäli huoltaja on samaan aikaan työssä tai opiskelemassa.1.-2.-luokkalaisille on ryhmätoimintaa koulujen yhteydessä siten että tilaa on varattu riittävästi myös leikille ja levolle. Hoitoajat joustavat. Isommille lapsille iltapäivätoiminta tapahtuu yleensä avoimemmassa ympäristössä kuten nuorisotiloissa ja muilla sopivissa tiloissa –  turvallisella etäisyydellä koulusta.

Vasemmistoliiton tavaoiteohjelmassa ja Helsingin Vasemmiston  kuntavaalikärjissä on nostettu esille iltapäivätoiminnan laajentaminen 1.-4.-luokkalaisiin myös Suomessa! Tästä olen ylpeä!

Joustavuus hoitoratkaisuissa on Suomessa iso haaste erityisesti ilta- ja viikonlopputöitä tekevien yksinhuoltajien pienten koululaisten osalta. Epäsäännölliset työajat ja viikonlopputyö on lisääntymässä jo kaupan aukioloaikojen vuoksi. Hyvinvointiyhteiskunnassa ei voi olla niin, että vuorotyötä tekevän yksinhuoltajan täytyy lopettaa työnsä lapsen mennessä kouluun tai jättää lapsi yksin iltaisin ja viikonloppuina jopa öisin!