Mistä syntyy maailman paras koulutus ja varhaiskasvatus?

Maailman paras varhaiskasvatus ja koulutus on mahdollista Suomessa. Siihen tarvitaan päteviä lastentarhanopettajia, luokanopettajia, aineenopettajia, ammatillisten aineiden opettajia ja opinto-ohjaajia ja erityisopettajia. Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei kannata romuttaa. Varhaiskasvatus on lapsen oikeus.

Ryhmäkokomaksimi koulussa pitäisi olla korkeintaan 20 oppilasta, siten että erityistä tukea tarvitsevien ryhmässä on korkeintaan 8-10 oppilasta. Päiväkodeissa 7 kolme vuotta täyttänyttä ja 4 alle kolmevuotiasta samassa ryhmässä on ehdoton maksimi. Mieluummin vähemmän. Lukioiden jättiryhmistä tulisi luopua, jotta myös taidoiltaan heikommat voivat onnistua. Ammatillisen perusopetuksen lähiopetusta ja pienryhmäopetusta pitää ennemminkin lisätä – ei vähentää porvarihallituksen leikkuriperiaatteella.

Suomi-toisena kielenä opiskelijat tulisi myös huomioida ryhmäkoon maksimimäärässä. Kotikielen opetus on pohja hyvälle suomenkielen oppimiselle. Tämä sama pätee myös päiväkodeissa, joihin tulisi saada systemaattista kotikielenopetusta ja suomi-toisena kielen opetusta.

Myös oppilashuollon riittävä panostus ehkäisee pudokkuutta. Kouluterveydenhoitajalle on matala kynnys. Uusi sote-järjestelmä ei saa sotkea tätä.

Päiväkotien ja koulujen hyvä #sisäilma on ratkaisevan tärkeä. Huono sisäilma on suuri terveysriski joka voi romuttaa kerralla kaikki kasvatuksen ja koulutuksen hyvät tavoitteet.

Varhaiskasvatusta tulee suunnitella lapsen ikätasoinen pedagogiikka edellä. Kiireettömyys on tärkeä arvo. Lapsuuden rauhassa kasvaneet lapset voivat hyvin myös kouluun mennessään.

Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten oppimateriaalien tulee olla maksuttomia tasa-arvon lisäämiseksi. Varhaiskasvatuksen tulisi olla maksutonta kuten peruskoulunkin. Se on lapsen etu ja oikeus.