Puheeni SAK:n jäsenliittojen hallintojen yhteiskokouksessa 23.1.2018

 

Se minkä vuoksi työttömiä julkisuudessa demonisoidaan, liittyy siihen, että meillä ei ole samanlaiset tavoitteet kuin Suomen hallituksella. Suomen hallituksessa istuu tällä hetkellä sellainen eliitti, joka ei halua että työväenluokalla olisi toimeentuloa. He haluavat itselleen omaisuudet ja he haluavat kasata ystävilleen valtaa.

Meillä on valitettavasti jo nyt sellainen tilanne, että esimerkiksi tällaisella pääkaupunkiseudun työllistävällä alalla, eli palvelualoilla on työpaikkoja, joissa kaikki työntekijät on joko osa-aikatyöttömiä, toisinaan työttömiä tai joka toinen päivä työttömiä. Nämä ihmiset ovat vuokrattuja työntekijöitä ja he ovat nollatuntisopimuksilla. Näillä ihmisillä ei ole lakkovalmiutta.

Ihmisellä ei voi olla lakkovalmiutta jos hänellä ei ole työpaikkaa.

Minä kysyn, että kuinka monta ihmistä täällä on alle 35-vuotiaita? Kuinka moni päättäjistä, jotka täällä nyt tekevät päätökset tulevaisuuden kannalta, ovat nuoria? 2000-luvulla nuorten tulokehitys on pysähtynyt ja tämä liittyy täysin näihin työsopimusmalleihin ja tähän osa-aikatyöttömyyteen mitä on luotu tähän maahan. Ja tämä on sinänsä eliitiltä ja tältä hallitukselta aika nerokas taktiikka, sillä tällä romutetaan ammattiyhdistysliikkeen voima kokonaan.

Mikäli tällaisiin leikkauksiin mitä Suomen hallitus nyt tekee työttömyysturvaan, ei reagoida, ihmiset ajattelevat, että liitot eivät enää välitä heistä. Eivät ihmiset enää silloin järjestäydy.

Tällä hetkellä ihmiset järjestäytyvät, koska on edelleen olemassa sitä porukkaa, jotka pystyvät lakkoilemaan ja jotka pystyvät näyttämään sitä voimaa jota ammattiyhdistysliikkeellä on. Mutta kun hallitus tekee leikkauksia nyt myös siihen porukkaan joka on perinteisesti ollut lakkovalmis ja joka on perinteisesti pystynyt puolustamaan omia ja ehkä lähitovereiden etuja, meille ei jää enää ammattiyhdistysliikkeelle sellaista voimaa, millä se voisi oikeuttaa sen aseman, joka sillä tällä hetkellä on.

Tänään tullaan luultavasti tekemään ammattiliittojen hallituksissa päätöksiä, joilla on todennäköisesti aika kauaskantoisia seurauksia. Miettikää sitä, että teidän pitäisi edustaa koko työväenliikettä. Teidän pitäisi edustaa myös niitä nuoria, jotka eivät istu täällä. Niitä nuoria aikuisia, jotka eivät voi tulla tänne puhumaan. Jotka eivät voi tulla kertomaan niistä ongelmista, joiden kanssa he koko ajan kamppailevat.

Meidän ammattiliitosta on kaksi osastoa ilokseni tehnyt vetoomuksen, Keskolaisten ammattiosasto 007 ja oma ammattiosastoni, isoin kaupan alan osasto, PAM Helsingin Kauppatyöntekijät ry. 001, että tämä mielenilmaus muutetaan lakoksi ja tämä aktiivimalli perutaan.

Minä toivon, että nämä vetoomukset saavat tukea liittojen päätöksenteossa.

Rakkaudella Mira-Veera