Luen päivän hesarista kiukuttelua AKT:n ja Merimiesunionin toimista. Nämä liitot toimivat nyt täysin sillä tavalla kuin ammattiyhdistysliikkeen tällä hetkellä pitäisi mielestäni toimia.

  1. Neuvottelevat parempia työehtoja työntekijöille.
  2. Käyttävät voimakkaana liittona ja alana lakkoasetta herkästi ja ennen muuta muiden alojen tukemiseksi.
  3. Reagoivat myös ns.pienemmän joukon puolesta ja kasvattavat täten yhteisrintamaa.
  4. Osa AKT:n aktiiveista myös minun tuttavistani pyrkii tekemään 2.2 miekkarista laajan lakon ja pyrkimys on saada satamat kiinni tuona päivänä.

Mielenkiintoista, että nämä historiallisesti merkittävät liitot pystyvät tässä ay-liikkeen alennustilassa toimimaan esimerkillisesti ja rohkeasti. Merimies-Unioni oli ensimmäisenä reagoimassa konkreettisesti apartheidin vastaisin toimin. Vuonna 1963 liitto ryhtyi Etelä-Afrikasta saapuvien kauppa-alusten saartoon estäen niiden pääsyn satama-alueelle. AKT julkisti 1985 Etelä-Afrikan tuonti-ja vientikiellon ollen esimerkillinen suunnannäyttäjä.

Poliittinen mielenilmaisu syntyi SAK:laisten jäsenten liittojohdolle osoittaman ansiokkaan painostuksen tuloksena. Mielenilmaisun muotoa laajaksi lakkoiluksi, ehkä yleislakoksi, voidaan muuttaa halutessamme ja tavoitella aktiivimallin kaatamisen lisäksi hallituksen kaatamista.

SAK:laisten ammattiliittojen hallinto kokoontuu miettimään 23.1. mielenilmaisun tarkempia sisältöjä ja tavoitteita. Noihin tavoitteisiin tulee jokaisella ammattiyhdistysliikkeen jäsenellä olla mahdollisuus vaikuttaa. Niin tulisi demokraattisessa järjestäytyneessä työväenliikkeessä toimia.

Jokainen työläinen voi ottaa yhteyttä työpaikkansa luottamushenkilöihin ja vaatia heitä viemään eteenpäin aktiivimallin kumoamista vaativan viestin ammattiosastoon ja liiton johdolle. Jokainen työtön voi lähettää ammattiliittonsa puheenjohtajalle sähköpostia vaatimuksistaan, keinoja on monia.

Työntekijät voivat vaikka tulostaa oheisen adressin ja kerätä itsenäisesti siihen nimiä työpaikoiltaan ja lähettää adressin oman ammattiliittonsa hallinnolle, joiden yhteystiedot tänä päivänä löytyvät todella helposti niiden omilta nettisivuilta.

Kansalaisyhteiskunta perustuu jokaisen mahdollisuuteen vaikuttaa. Vaikuttamisen tapoja ja paikkoja on monia, nyt on yksi paikka.

Rakkaudella Mira-Veera Auer

Adressi

Me tämän adressin allekirjoittaneet vaadimme, että SAK ja ammattiliittomme ryhtyy riittäviin toimiin kaataakseen työttömiä kohtuuttomasti kurittavan niin kutsutun aktiivimallin sekä maan hallituksen kaavailemat muut työttömyysturvan heikennykset, esim. nk. aktiivimalli 2.:n.

Katsomme, että mikäli poliittinen mielenilmaisu 2.2. ei riitä kumoamaan lakimuutoksia, niin mielenilmaisuja jatketaan poliittisilla työtaisteluilla niin pitkään, että niiden muuttamiseen suostutaan. Mielestämme työllisyyspolitiikan tulee keskittyä työpaikkojen luomiseen, ei työttömyydestä rankaisemiseen.

 

Nimi Työpaikan nimi Ammattiliiton nimi
Nimi Työpaikan nimi Ammattiliiton nimi
Nimi Työpaikan nimi Ammattiliiton nimi