Keskusjärjestöt ovat sopineet keskeisistä asioista keskusjärjestösopimuksilla, jotka nyt irtisanotaan Elinkeinoelämän keskusliiton toimesta. Irtisanottavien sopimusten listalla ovat täysin keskeiset sopimukset työelämän kannalta kuten luottamusmiessopimus, lomapalkkasopimus, yhteistoimintasopimus ja yleissopimus.

Suomessa on nyt täysi rähinä päällä. Sipilän joukko tekee hallituksessa sellaista politiikka, jolla saa aikaan itkeviä ihmisiä kadulle, toiset jättävät pillerit apteekin kassalle ja työtä pitäisi tehdä yhä pidempinä päivinä huonommalla palkalla. Toimeen ei tulla. Vuosittaista työaikaa pidennettiin 24 tunnilla ja erityisesti naisvaltaiset alat kärsivät hätää. Ei ole näkymiä kunnon toimeentulosta ja siedettävistä työoloista.

Nyt on aika ammattiyhdistysaktiivien yhdistää voimansa ja vaatia liittojensa johtoa toimimaan yli liittorajojen taataksemme säällisen työelämän Suomeen. Jos annamme osan meistä romahtaa läpi pohjan niin varmasti pohja jää huteraksi ja se hetkellinen selviytyminen alkaa kaikkine heijastusvaikutuksineen maistua hyvin nopeasti karvaalle.

Ammattiyhdistysliikkeen johto ei tee mitään ilman ammattiyhidstysaktiiveja. Siksi ratkaisu on aktiiveissa. Mikäli alamme vaatia niin meillä on mahdollisuus saada parempi elämä, paremmat työehdot, paremmat palkat.

Edessä voi olla isoja lakkoja, joissa meidän pitää toimia toistemme tukena. Tarvitsemme vahvaa yhteistä koordinaatiota ja tarvitsemme aktiivit valvomaan, että koordinaatio toimii koko työväenluokan eduksi.

Työläiset ovat vahvoja ja he ovat solidaarisia. Nyt on aika näyttää se joukkovoima mikä ay-liikkeessä on parhaimmillaan. Kiky-sopimus pitää purkaa ja työntekijöiden työolot on tuotava hyvinvointivaltion edellyttämälle tasolle. Palkalla on pystyttävä elämään ja työssä on voitava viihtyä. Keinovalikoima on työajan lyhentäminen, palkan korotukset, työntekijöiden edustukset päättäviin elimiin yrityksissä ja yleislakko.

Tulevaisuudessa meillä ei ole nollasopimuksia, vuokrattuja ihmisiä eikä toimeentulotukiluukulla käyvää työläistä.

Hoksataan se voima, joka meillä on ja ollaan sellaisia vaikuttajia, jotka löytävät hyviä ratkaisuja ja tehdään niistä todellisuutta.
Mira-Veera Auer, PAMin valtuuston jäsen

auermir@gmail.com

http://miraveera.fi

Mira-Veera facebookissa
https://www.facebook.com/miraveeraauer/