Asukkaat kertovat, että mahdollisuudet ovat huonot – se on vaikeaa ja hidasta.

Kaikkien talotoimikuntien pitäisi nyt mielestäni hylätä Hekan esittämä talousarvio, johon sisältyy myös uuden vuokranmääritysmallin hyväksyminen.

Olen kyseenalaistanut Helsingin kaupungin asunnot Oy:n eli Hekan uuden vuokranmääritysmallin oikeudenmukaisuuden, jossa pisteytetään vuokra-asuntoja niiden kunnon ja sijannin mukaan ja jaetaan vuokrakustannuksia markkinavuokriin vertaamalla. Mikäli Hekan pohjatiedot tässä määrittelyssä olisivat oikeita vuokranmääritys saattaisi viedä vuokrien määritystä oikeaan suuntaan mutta nyt käsittelyssä olevalla mallilla taloja ei tulla määrittelemään oikein ja läpinäkyvästi.

Kerroin, ettei Heka ole korjannut edes talojen teknisiä ikiä oikeiksi eli sitä osuutta, jolla kutakin taloa pisteytetään vuokranmäärityksessä. ((http://mira-veeraauer.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259347-hekan-kohtuullisuus-on-kohtuutonta)

Blogin myötä sain yhteydenottoja eri medioista vuokranmäärityksestä ja ne ilmeisesti kysyivät samaa Hekasta sillä  kirjoitukseni jälkeen alkoi Hekan johtoakin kiinnostamaan asukkaiden kritiikki. Tässä mennään nyt kuitenkin kummallisessa järjestyksessä asukasdemokratian kannalta. Meidän asukkaiden lausuntoja virheellisistä tiedoista ei ole vuoden reklamoinnin aikana noteerattu mutta heti kun valtakunnallinen media kysyy asiasta, virheelliset tiedot halutaan korjata. Heka ilmoittaa korjaavansa tiedot meidän yksiköiden osalta Jakomäessä. Korjaako se muualla kaupungissa vastaavat virheet? Tästä voinee olla yhteydessä suoraan Hekan johtoon.

Jakomäen alueen vuokralaistoimikunta kokoontui 21.8.2018  käsittelemään talousarviomateriaalia ja suhtautui yksimielisen kriittisesti esitettyyn vuokranmääritysmalliin. Hekan arvotuksessa alueemme on yksiselitteisen liian korkealle määritelty eikä markkina-arvoihin vertaamisen perusteita ole tuotu avoimesti ja läpinäkyvästi asukkaiden tietoon.

Mielestäni siirtymävaiheeseen otetut loivennusmallit, joilla vuokrankorotukset tai hienoiset laskut saadaan näyttämään talousarviomateriaalissa hyvin maltillisilta, ovat vaarallinen tie hyväksyttäväksi kun pohjatiedot ovat näin virheellisiä ja läpinäkymättömiä. Tästä Jakomäen tapauksesta voi jo päätellä, että vuokrien määrittelyssä liikutaan niin huterilla pohjatiedoilla, ettei kaupunkilaisten vuokria voi asettaa tällaisen perustan päälle. Vuokrien määrittelyn pitää tapahtua oikeudenmukaisesti ja laillisesti. Hekan pitää noudattaa vuokranmäärittelyssään omakustanneperusteisuutta eikä se voi tuottaa voittoa. Ymmärrän, että median kiinnostuessa virheellisistä vuokranmäärityksistä alkaa myös Hekaa motivoida taulukoiden kuntoon laittaminen mutta noin noin 90 000 Helsingin kaupungin asukkaan vuokranmääritys ei voi olla kiinni siitä, että millä tavalla media kulloinkin huomioi virheelliset perustiedot taulukoissa.

Seuraavaksi toivon, että Heka avaa perusteet uudessa vuokranmääritysmallissaan alueiden arvottamiseen markkinavuokriin perustuen sekä millaisesta aineistosta se arvo on saatu? Edelleen Jakomäki keikkuu korkealla arvotuksessa, vaikkei Jakomäessä edes juuri ole yksityistä vuokra-asuntokantaa, jonka perusteella markkinavuokra-arvo olisi voitu määritellä esitetyllä tavalla vaan lähinnä Hekan omia asuntoja. Ehkä saamme joitain vastauksia ja kommentteja median välityksellä jatkossakin. Kommunikointi voisi tosin tapahtua myös helpommin. Hekan edustajat voisivat reilusti avata vuokranmäärittelynsä periaatteet ja lukea asukkaiden toimittamat lausunnot huolellisesti.

Rakkaudella Mira-Veera Auer, asukas lähiöstä

Teksti julkaistu alunperin Uuden Suomen blogissa:

http://mira-veeraauer.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259887-voivatko-asukkaat-vaikuttaa-hekassa