Metsähallitus kehuu, että Suomessa metsänhoito on vastuullista. Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Nyt suomalaiset ovat vihdoinkin suurin joukoin löytäneet metsät ja niiden luontoarvot.

Usein kulkija kuitenkin törmää suuriinkin avohakkuisiin, kun vaeltaa luonnonsuojelualueiden ulkopuolella. Hakkuujäte jätetään korjaamatta, nämä avohakkuut ovat käytännössä kulkukelvottomia 45 vuotta ja ylikin. Vasta silloin pienempi roska ja oksat ovat maatuneet, suuremmat oksat eivät vielä silloinkaan.

Haluaisin saada tietoa siitä, miksi metsänomistajat toimivat näin? Kasvaako uusi taimikko paremmin risukon seassa, säästyykö se hirviltä ja lannoitukselta? Millaisen paloriskin metsään jätettävä kuiva risukko aiheuttaa? Onko tästä tutkimuksia? Kuinka paljon kannattavampaa metsänomistajalle avohakkuu on verrattuna jatkuvapeitteiseen kasvatukseen, jossa metsä jää hakkuun jälkeen puustoiseksi?

Yksityinen metsänomistaja tietysti tekee omistamallaan metsällä, mitä haluaa. Silti valtiovalta voi vaikuttaa asiaan. Raha ratkaisee kaiken. Jos on kannattavampaa korjata puuta toisella tavalla – ehkä valtion tukemalla tavalla – näin metsänomistajat todennäköisesti toimivat jatkossa.

Suomen metsät ovat kaikkien yhteistä omaisuutta, me yhdessä päätämme, miten niitä hyödynnetään. Vihreiden kannattaisi keskittyä myös metsien, ei ainoastaan ihmisten suojeluun. Kysymys ei ole yksittäisen ikimetsän säästämisestä, vaan koko metsäluonnon tulevaisuudesta.

Toivon Metsähallitukselta ja MTK:lta selkeitä vastauksia kysymyksiini.