Kaikki me haluamme elää hyvin ja mukavasti ja saada apua silloin, kun sitä tarvitsemme. Tämän vuoksi jotkut luulevat, että kaikki puolueet ajavat samoja asioita. Se on suuri erehdys.

Porvaripuolueet haluavat, että ihmisillä olisi käytettävissään mahdollisimman paljon rahaa, jolla sitten ostaisivat tarvitsemansa palvelut. Vasemmistopuolueet haluavat järjestää suuren osan palveluista yhteisillä verovaroilla. Syitä on ainakin kahdenlaisia: 1. Yhteiset palvelut ovat kaikkien saatavilla, ei vain hyvätuloisten. 2. Palvelut voidaan tuottaa edullisemmin ja laadukkaammin yhteisillä varoilla.

Porvaritkin käyttävät mielellään verovaroilla tuotettuja palveluja, mutta itkevät samalla verojen suuruutta. Meillä on toimiva infrastruktuuri, korkeatasoiset kulttuuripalvelut, maksuton koulutus ja varsin kattava terveydenhuoltojärjestelmä. Äkkiä loppuisivat hyvätuloistenkin rahat, jos kaiken joutuisi maksamaan itse, ilman yhteiskunnan tukemia laitoksia ja palveluita.

Eduskunnan alainen tutkimuslaitos Sitra on selvittänyt eläkeläisten palveluja ja niiden kehittämistä yhteistyössä Eläkeläisliittojen etujärjestön EETU:n kanssa. Hankkeen loppuraportti julkaistiin 26.3.2015. Raportissa korostettiin, että suurin osa eläkeläisistä on aktiivisia kansalaisia, jotka osallistuvat monin tavoin yhteiskunnan toimintaan. Tämähän ei ole varsinaisesti uutinen. Mutta nyt halutaan tehdä eläkeläisistä entistä aktiivisempia kuluttajia.

Sitran tehtävänä on taloudellisen kasvun edistäminen, ja luonnollista onkin, että se painottaa palveluliiketoiminnan kehittämistä. Tiedotustilaisuudessa ei kuitenkaan kerrottu paljonkaan uutta eläkeläisille tarjottavien palvelujen sisällöistä. Sen sijaan painotettiin voimakkaasti keinoja, joilla eläkeläiset saataisiin käyttämään enemmän yksityisiä palveluja. Erityisesti korostui ehdotus verotuksen kotitalousvähennyksen nostamisesta yli 74-vuotiaille. Tämä palvelisi hyvätuloisia eläkeläisiä, joilla muutoinkin on eniten ostovoimaa. Sitra haluaisi myös edistää eläkeläisten työssäkäyntiä verotusjärjestelyillä. Onko Suomessa siis Sitran mielestä työvoimapulaa?

Tiedotustilaisuudessa minua hämmästytti ja loukkasikin, että Sitra kertoi meille, millaisia tavoitteita pitäisi asettaa hallitusneuvotteluissa. Eikö tästä päätetäkään vaaleilla ja sen jälkeen poliittisten puolueiden neuvotteluilla?! Suomessa on aivan liikaa tällaisia ”asiantuntijaorganisaatioita”, jotka haluavat käyttää poliittista valtaa sen sijaan, että tuottaisivat asiallista, tutkittua tietoa.