Liittovaalit on tärkeät vaalit, joissa valitaan satoja päättäjiä PAMin liittokokoukseen 4.-6.6.2019. Liittokokouksessa valitaan moniin tehtäviin edustajia vuosille 2019-2023 ja näiden valintojen tekeminen onkin monimutkaisempaa kuin jäsenistön suora vaali liittovaaleissa. On vaalivaliokuntaa, poliittisia ryhmiä ja alueryhmiä. Edustajia etsitään niin kokouksissa kuin käytävilläkin. Välillä näistä valinnoista käydään hyvinkin tiukkaa vääntöä.

 

———————————————-

Sain liittovaaleissa Helsinki-Uudeltamaalta toiseksi eniten ääniä, 88 kappaletta kaikkiaan. Upean tuloksen merkitystä kasvattaa se, että minulla ei ole koskaan ollut palvelualoilla työskennellessäni isoa työpaikkaa, josta voisi haalia peruskannattajakunnan, kuten esimerkiksi isojen, jopa tuhansien työntekijöiden työpaikkojen luottamusmiehillä. Olen ollut aktiivinen etenkin pienten työpaikkojen ongelmien esiintuojana ja olen myös antanut aiheellista kritiikkiä PAMin toimintaa kohtaan, joka painottuu isojen työpaikkojen edunvalvontaan. Lisäksi olin erittäin aktiivinen edellisen liittokokouksen jälkeen kikyn vastustamisessa. Saamani äänet ovat mielestäni vahva osoitus siitä, että PAMin tapaan tehdä edunvalvontaa kaivataan selkeä suunnanmuutos. Olin myös ehdolla eduskuntavaaleissa Vasemmistoliiton listalta Helsingissä. Sain erinomaisen tuloksen ensikertalaisena, 923 ääntä. Olin koko Uudenmaan alueelta ainoa vasemmistolainen ja PAMilainen ay-aktiivi ehdolla eduskuntaan. Nähdäkseni vasemmistolaiselle edustajalle Helsingistä on kova tilaus PAMin hallituksessa, sillä alueella ei ole käytännössä tehty aktiivista ryhmätoimintaa, mutta jäsenistö on valmis äänestämään vasemmistolaisen radikaalin ja avoimen ehdokkaan puolesta.

Liittokokouksessa päätetään myös PAMin tärkeimmästä toimintalinjaa ohjaavasta asiakirjasta, tavoiteohjelmasta. Pääkaupunkiseudun pienillä työpaikoilla työntekijöiden työolosuhteet on kestämättömiä ja järjestämisideologia ja jalkautuminen työpaikoille olikin osa sitä strategiaa, jolla viime tavoiteohjelmaa laadittaessa ajattelin, että tähän ongelmaan pääsisi käsiksi. Teimme viime liittokokousedustajien kanssa erityisesti tähän osioon läpimenneitä muutosesityksiä, joilla saatiin järjestämistyö strategian kärkeen. Työ järjestämisen suhteen on auttamattomasti kesken, vaikka askelia on otettu positiiviseen suuntaan. Järjestämistyön tueksi tein valtuustossa menneellä kaudella aloitteen uudenlaisesta luottamusmiehestä, joka voisi valvoa työntekijöiden oikeuksia myös pienillä, huonosti järjestäytyneillä työpaikoilla.

 

—————————————

Vuokratyö, epämääräiset, heikosti palkatut ja epäsäännölliset työsuhteet sekä nollatuntisopimukset estävät käytännössä työpaikan edunvalvonnan. Ilman lakkovoimaa on ay-liike antautumisen tilassa ja työelämän kehitys on palkanalennuksia, työajanpidennyksia ja työturvallisuuden heikentymistä. Ellemme uudista toimintatapojamme kutistuu Suomen suurin kansalaisliike yhä pienenevän porukan pullakahvikerhoksi, jonka seurauksena työläiset jäävät heitteille. Tähän haluan rakentaa muutoksen ja siksi olen ehdolla PAMin hallitukseen ja valtuuston varapuheenjohtajaksi liittokokouksessa 2019.

 

Olen toiminut vuodesta 2016 PAMin valtuuston jäsenenä ja kuluneella kaudella päätinkin keskittyä valtuustotyöskentelyyn ja kikyn kaatamiseen. Edellisellä kaudella toimin omassa ammattiosastossani Helsingin Kauppatyöntekijät ry 001:ssä tiedotusvastaavana.

Olen vuokralais- ja ay-aktiivi. Varsinkin pääkaupunkiseudun PAMilaisille asumisen hinta pääkaupunkiseudulla on todella kohtuuton ja se keskeisesti aiheuttaa köyhyyttä epävarmojen työsuhteiden lisäksi alamme duunareille. Olen toiminut vuodesta 2017 Helsingin kaupungin sote-jaoston jäsenenä, jossa käsittelen kysymyksiä viimesijaisesta toimeentulosta, omaishoidosta, vanhusten hoidosta. Vasemmistoliitossa olen toiminut noin 10-vuotta. Olen oman osastoni puheenjohtaja, puoluevaltuuston jäsen ja eduskuntaryhmän asiantuntijaelimen työelämätyöryhmän jäsen.

Olen tyypillinen palvelualojen pätkätyöläinen eli nuori nainen, joka on aina työskennellyt vastentahtoisesti osa-aikatyöttömänä tai vuokrattuna ihmisenä. Olen 33-vuotias 7-kuukautisen Väinön äiti Helsingin köyhimmästä lähiöstä Jakomäestä. Olen kamppaillut työpaikoilla ilman liiton apua sekä luottamusmiehenä duunareiden oikeuksien puolesta. Viimeksi työskentelin kioskilla, jonne en enää jatkanut työsopimusta, sillä työolosuhteet oli karmeat.

 

———————————————–

Ay-aktiivina ajattelen, että etuni on se, että olen toiminut sekä PAMissa, että Suomen Elintarviketyöläisten liitossa. Olen kokenut kahden liiton ja alan toimintatavat. Olen kohdannut sen edunvalvonnan heikkouden mikä meillä PAMilaisilla on ja toisaalta sen voiman, jonka pystyy luomaan lakkovahvaan työpaikkaan teollisuudessa. SELissä toimin mm. nuorisovastaavana Etelä-Suomen alueella, aluejärjestön hallituksessa ja luottamusmiehenä Valion päävarastolla.

Mielestäni meidän PAMilaisten pitää luoda hyviä suhteita liittorajojen yli ja kasvattaa Vasemmistolaista voimaa yhteistyöllä. Palvelualojen työläiset tarvitsevat muiden alojen solidaarisuutta, jotta saamme nostettua työläiset kohtuullisten työolojen ja palkan piiriin. Haluan olla rakentamassa sellaista PAMia, jossa hierarkiat kapenevat ja avoimuus, demokraattisuus ja radikaali edunvalvonta lisääntyvät. Eri alojen yhteistyön ja solidaarisuuden eteen olen tehnyt paljon työtä, sillä olin mm. perustamassa Ammattiosastojen yhteistyöverkostoa, joka aktiivisesti vastusti viimeisen hallituskauden leikkauspolitiikkaa. Vastaavanlainen verkosto on toiminut Suomessa ainakin 50-luvulla ja se sai tuohon aikaan aikaiseksi lopulta maan viimeisimmän yleislakon.

 

———————————————

Kysyin kenelle äänesi meni kun äänestit PAMin liittovaaleissa. Jos äänestit minua niin äänesi meni aktiiviselle toimijalle, joka tekee työtä oikeudenmukaisemman tulonjaon ja avoimemman, demokraattisemman liiton puolesta. 

Tämä esittelyteksti on jo aivan liian pitkä, mutta loppuun haluan kuitenkin sanoa, että oleellista tehtäviin valittavilla henkilöillä on mielestäni kyky muodostaa omia ajatuksia, nostaa heikompaan asemaan sysättyjen ääni kuuluviin ja puhua ja toimia jokaisessa mahdollisessa yhteydessä näiden aseman parantamiseksi.

Tulen kirjoittamaan ja puhumaan ennen liittokokousta ajatuksistani ay-liikkeen ja työelämän tulevaisuudesta, työolosuhteista ja työläisten arvostuksesta.

Rakkaudella Mira-Veera Auer

Kirjoittaja on ammattiyhdistysliikkeen radikalisointiin, modernisointiin ja demokratisointiin keskittyvä ay-aktiivi.